Home Các Tác Giả Đăng bởi Mr. Bit Tuốt

Mr. Bit Tuốt

193 POSTS 3 COMMENTS

Danh sách tất cả các Ultimate Weapon trong Final Fantasy IX

0
Final Fantasy IX khác so với các game còn lại trong series Final Fantasy ở chỗ không có “Ultimate Weapon” cho tất cả các...

Master Synthesist – Hades

0
Master Synthesist được nhắc đến nhiều lần trong suốt trò chơi nhưng thực sự khá khó để tìm anh ta nếu không có hướng...

Nhiệm vụ phụ Nero Family

0
Lần đầu tiên bạn gặp các thành viên trong gia đình Nero là ở Alexandria. Cụ thể đó là Genero, Benero và Zenero trong...

Nhiệm vụ phụ Mognet Central

0
Mognet Central là một nhiệm vụ phụ liên quan đến việc gửi thư từ Moogle này tới Moogle khác trong suốt quá trình từ...

Hướng dẫn lấy Excalibur

0
Bạn có thể bắt đầu nhiệm vụ này bằng việc đi đến Daguerreo và nói chuyện với ông già gần thư viện trên tầng...

Nhiệm vụ phụ Treasure Hunter

0
Nhiệm vụ phụ Treasure Hunter và Treasure Hunter Rank là nhiệm vụ phụ tùy chọn đã hoàn thành trong quá trình chơi thông thường...

Daguerreo

0
Bạn có thể đến Daguerreo ngay sau khi có Hilde Garde III ở Đĩa 3 (hoặc Chocobo đã học được Sky Ability). Daguerreo nằm...

Nhiệm vụ phụ Hippaul Racing

0
Hippaul Racing là một mini-game có thể chơi ở đầu Đĩa 3 tại Alexandria. Ngay sau khi bạn rời khỏi khu vực này và...

Nhiệm vụ phụ Chocobo Beaches

0
Ở đĩa 4, bạn hãy trở lại Chocobo’s Paradise sau khi bạn đã hoàn thành các nhiệm vụ phụ Chocograph, Chocobo Dive Spots và...

Nhiệm vụ phụ Chocobo Mountain Cracks

0
Nhiệm vụ phụ Chocobo Mountain Cracks có thể bắt đầu làm sau khi Chocobo của bạn học được Ocean Ability ( xem phần nhiệm...