Danh sách đầy đủ các kỹ năng trong Final Fantasy IX

Wht Mag của Dagger và Eiko

Danh sách các kỹ năng Wht Mag mà Dagger và Eiko có thể sử dụng. 1. Cure 2. Cura 3. Curaga 4. Regen 5. Life 6. Full-Life 7. Scan 8. Panacea 9. Stona 10. Esuna 11. Shell 12. Protect 13. Haste 14. Silence 15. Mini 16. Reflect 17. Confuse 18. Berserk 19. Blind 20. Float [..]

Swd Mag của Steiner

Danh sách các kỹ năng Swd Mag mà Steiner có thể sử dụng. Lưu ý rằng Vivi cần phải học phép Blk Mag tương ứng để sử dụng đòn tấn công. Cũng lưu ý rằng Vivi phải ở trong nhóm để sử dụng các chiêu thức này. 1. Fire Sword 2. Fira Sword 3. [..]
FFIX Steiner

Swd Art của Steiner

Danh sách các kỹ năng Swd Art mà Steiner có thể sử dụng. Danh sách dưới đây cũng liệt kê các trang bị bạn cần mặc để học các kỹ năng Swd Art này cho Steiner. 1. Darkside 2. Minus Strike 3. Iai Strike 4. Power Break 5. Armor Break 6. Mental Break 7. Magic [..]

Summon – Lệnh triệu hồi của Dagger và Eiko

Danh sách các Eidolon có thể triệu hồi bởi Dagger và Eiko. Danh sách dưới đây cũng liệt kê các trang bị bạn cần mặc để học mỗi lần triệu hồi. Lưu ý: Dagger và Eiko mỗi người có thể triệu hồi các Eidolon khác nhau. Danh sách triệu [..]

Skill của Zidane

Danh sách các kỹ năng mà Zidane có thể sử dụng. Danh sách dưới đây cũng liệt kê những trang bị bạn cần mặc để học từng kỹ năng này. 1. Flee 2. Detect 3. What’s That!? 4. Soul Blade 5. Annoy 6. Sacrifice 7. Lucky Seven 8. [..]

Flair của Amarant

Danh sách các kỹ năng Flair mà Amarant có thể sử dụng. Danh sách dưới đây cũng liệt kê các trang bị mà bạn cần mang để học từng kỹ năng đó. 1. Aura 2. Chakra 3. Countdown 4. Curse 5. Demi Shock 6. No Mercy 7. Revive 8. Spare [..]

Dragon của Freya

Danh sách các kỹ năng của rồng mà Freya có thể sử dụng. Danh sách dưới đây cũng liệt kê các trang bị mà bạn cần mặc để học từng kỹ năng này. 1. Lancer 2. Reis’s Wind 3. Dragon Breath 4. White Draw 5. Luna 6. Six Dragons 7. Cherry Blossom 8. [..]

Blu Mag của Quina

Danh sách các kỹ năng Blu Mag mà Quina có thể học. Danh sách này cung cấp thông tin về những phép thuật mà Quina có thể học được nhưng bạn sẽ cần phải đến trang nhiệm vụ phụ Blue Magic để tìm hiểu cách lấy từng phép thuật đó. 1. [..]

Blk Mag của Vivi

Danh sách các kỹ năng Blk Mag mà Vivi có thể sử dụng. Danh sách dưới đây cũng liệt kê những trang bị bạn cần dùng để học kỹ năng Blk Mag (Black Magic) đó. 1. Fire 2. Fira 3. Firaga 4. Sleep 5. Blizzard 6. Blizzara 7. Blizzaga 8. Slow 9. Thunder 10. Thundara [..]

Ability (Ngọc xanh)

Danh sách đầy đủ các kỹ năng hỗ trợ có trong Final Fantasy IX. Mỗi danh sách cũng bao gồm các nhân vật có thể học kỹ năng đó và bao nhiêu AP học được kỹ năng đó. Lưu ý rằng các kỹ năng đặc biệt của các nhân vật không được [..]
Mình là Phú Nguyễn. Mình có niềm đam mê với game từ nhỏ và cũng đã được trải nghiệm các hệ máy từ 4 nút, sega, gba, đĩa cứng, đĩa mềm cho dến ps1, ps2,.... Blog này là nơi để mình chia sẻ các kiến thức chủ yếu là về game, các mẹo, hướng dẫn hoàn chỉnh, unlock tất cả nhân vật,... Mong các bạn sẽ thích và ủng hộ ^^

HÃY CHIA SẺ SUY NGHĨ CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT?! (Bình luận của bạn sẽ hiển thị sau khi được quản trị viên phê duyệt)

Please enter your comment!
Please enter your name here