Danh sách trang bị trong Final Fantasy IX (Equipment List)

Jewels (Ngọc) trong Final Fantasy IX

Danh sách đầy đủ các loại ngọc có trong Final Fantasy IX. Những loại ngọc này được dùng cho Eiko và Dagger học các khả năng triệu hồi. Các loại áo giáp và trang bị khác có thể được tìm thấy tại đây: Danh sách áo giáp / Trang bị. 1. [..]

Head Gear (Mũ) trong Final Fantasy IX

Danh sách đầy đủ về Head Gear, bao gồm cả mũ và mũ trụ có trong Final Fantasy IX. Các loại áo giáp và trang bị khác có thể được tìm thấy tại đây: Danh sách áo giáp / Trang bị. 1. Straw Hat 2. Leather Hat 3. Feather Hat 4. Steepled Hat 5. Magus [..]

Armor (Áo giáp) trong Final Fantasy IX

Danh sách đầy đủ các bộ giáp cả giáp nhẹ, giáp nặng và áo choàng có trong Final Fantasy IX. Các loại áo giáp và trang bị khác có thể được tìm thấy tại đây: Danh sách áo giáp / Trang bị. 1. Aloha T-Shirt 2. Leather Shirt 3. Silk Shirt 4. Leather [..]

Arm Gear (Vòng tay và Găng Tay) trong Final Fantasy IX

Danh sách đầy đủ các Arm Gear có trong Final Fantasy IX. Các loại áo giáp và trang bị khác có thể được tìm thấy bằng cách xem danh sách chính tại đây: Danh sách áo giáp/Trang bị. 1. Pearl Armlet 2. Wrist 3. Leather Wrist 4. Glass Armlet 5. Bone Wrist 6. [..]

Add-On (Phụ kiện) trong Final Fantasy IX

Danh sách đầy đủ các Add-On có trong Final Fantasy IX. Lưu ý rằng Jewel cũng được coi là Add-on nhưng đã được tách ra trong trang riêng. Kiểm tra trang Jewel để biết danh sách đầy đủ. 1. Ancient Aroma 2. Angel Earrings 3. Anklet 4. Barette 5. Battle Boots [..]

HÃY CHIA SẺ SUY NGHĨ CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT?! (Bình luận của bạn sẽ hiển thị sau khi được quản trị viên phê duyệt)

Please enter your comment!
Please enter your name here