Hướng dẫn lấy Excalibur

Bạn có thể bắt đầu nhiệm vụ này bằng việc đi đến Daguerreo và nói chuyện với ông già gần thư viện trên tầng ba. Ông ta sẽ nói rằng nếu bạn tìm thấy “Magical Fingertip” thì hãy mang nó cho ông ta.

Sau đó đi đến nhà đấu giá ở Treno. Bây giờ bạn cần các vật phẩm sau và bán lại cho những người tương ứng bên dưới. Lưu ý rằng bạn có thể kiếm lời từ việc bán lại này. Hầu hết mọi người sẽ đưa ra mức giá ban đầu và sau đó sẽ đưa ra mức giá cao hơn:

Doga’s Artifact có thể bán cho Scholar trong Synthesis Shop. Nó có thể mua được với giá khoảng 9.000 gil và có thể bán được với giá 10.000 gil trong lần đề nghị đầu tiên của Scholar. Scholar sẽ không trả bất kỳ giá nào khác.

Une’s Mirror có thể bán cho Nobleman ngay bên ngoài Synthesis Shop. Nó thường được mua với giá khoảng 11.000 gil và có thể bán với giá 12.000 gil ở lần đề nghị đầu tiên hoặc 15.000 gil ở lần đề nghị thứ hai.

Rat Tail có thể bán cho Adventurer cũng ở ngay bên ngoài Synthesis Shop. Rat Tail thường được mua với giá khoảng 17.000 gil và có thể bán cho Adventurer với giá 20.000 gil trong lần đề nghị đầu tiên hoặc 25.000 gil ở lần đề nghị thứ hai.

Griffin’s Heart cũng có thể bán cho cùng Adventurer. Nó có thể được mua với giá khoảng 6.000 gil và có thể bán với giá 8.000 gil ở lần đề nghị đầu tiên hoặc 10.000 gil trong lần đề nghị thứ hai.

Quay lại nhà đấu giá sau khi bạn đã mua và bán lại cả bốn vật phẩm, Magical Fingertip sẽ xuất hiện trong các vật phẩm đấu giá mới. Nó có thể mua với giá từ 40.000 – 60.000 gil tùy thuộc vào mức độ may mắn của bạn. Quay trở lại Daguerreo với nó và đưa cho ông già để nhận thanh kiếm Excalibur.

Thanh kiếm Excalibur không phải là vũ khí mạnh nhất của Steiner nhưng nó có thể dạy anh ta Climhazzard.

Sword of Kings

Sở hữu thanh kiếm Excalibur bạn sẽ nhận được Sword of Kings Trophy.


Danh hiệu là thành tích mà bạn có thể mở khóa bằng cách hoàn thành một số nhiệm vụ nhất định trong phiên bản PS4 của trò chơi. Một danh sách đầy đủ các danh hiệu mà bạn có thể có được có thể được tìm thấy trong Trophies Section.

HÃY CHIA SẺ SUY NGHĨ CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT?! (Bình luận của bạn sẽ hiển thị sau khi được quản trị viên phê duyệt)

Please enter your comment!
Please enter your name here