Nhiệm vụ phụ Chocobo Mountain Cracks

Nhiệm vụ phụ Chocobo Mountain Cracks có thể bắt đầu làm sau khi Chocobo của bạn học được Ocean Ability ( xem phần nhiệm vụ phụ Chocobo Hot & Cold nếu bạn chưa học được nó). Chocobo Mountain Cracks là các vết nứt trên các sườn núi và bạn có thể sử dụng Dead Pepper để lấy các rương kho báu tại đó.

Dưới đây là danh sách các vết nứt trên khắp bản đồ mà bạn có thể tìm được.

Mountain Crack #1

Mountain Crack đầu tiên có thể đào được là khi bạn có Blue Narciss ở Đĩa 3. Đi đến Outer Continent (lục địa phía tây bắc bị bao phủ bởi tuyết) và tìm kiếm vết nứt ở sườn núi ở khu vực phía đông bắc. Đào nó để nhận 41 Lapis Lazuli, Rosetta Ring, Protect RingAirship Card.

Mountain Crack #2

Vết nứt thứ hai có thể đào được là khi bạn đến được Forgotten Continent. Nó nằm ở giữa lục địa, ngay phía nam nơi hạ cánh của Hilda Garde III. Phần thưởng bao gồm 19 Eye Drop, Madain’s Ring, Genji HelmetHilda Garde I Card.

Path of the Samurai

Có được Genji Helmet là một trong những yêu cầu để có được Path of the Samurai Trophy.


Danh hiệu là thành tích mà bạn có thể mở khóa bằng cách hoàn thành một số nhiệm vụ nhất định trong phiên bản PS4 của trò chơi. Một danh sách đầy đủ các danh hiệu mà bạn có thể có được có thể được tìm thấy trong Trophies Section.

Mountain Crack #3

Vết nứt thứ ba nằm ngay phía nam của vết nứt thứ hai trên Forgotten Continent. Phần thưởng bao gồm Maiden Prayer, Dragon’s Hair, GauntletsOdin Card.

Mountain Crack #4

Vết nứt thứ tư và cũng là vết nứt cuối cùng nằm trên hòn đảo ngay phía bắc của Outer Continent. Sử dụng Dead Pepper và bạn có thể đi vào Mognet Central (xem phần nhiệm vụ phụ Mognet Central).

HÃY CHIA SẺ SUY NGHĨ CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT?! (Bình luận của bạn sẽ hiển thị sau khi được quản trị viên phê duyệt)

Please enter your comment!
Please enter your name here