Nhiệm vụ phụ Stiltzkin

Stiltzkin là một Moogle xuất hiện ở nhiều địa điểm khác nhau của trò chơi bắt đầu ở Alexandria. Mỗi khi gặp bạn, anh ta sẽ bán cho bạn một bộ sưu tập các vật phẩm với mức giá chiết khấu và các vật phẩm sẽ càng ngày càng tốt hơn. Stiltzkin sử dụng số tiền này để anh ta tiếp tục hành trình khám phá Gaia, nhưng anh ta sẽ vẫn xuất hiện ở mỗi địa điểm được định sẵn bất kể bạn có mua của anh ta hay không.

Lần mua cuối cùng từ Stiltzkin bạn có thể nhận được Ribbon, nhưng điều này chỉ xảy ra khi bạn mua tất cả các mặt hàng của anh ta mỗi lần có cơ hội.

Dưới đây là các địaa điểm mà bạn có thể tìm thấy Stiltzkin.

Burmecia

Lần gặp đầu tiên với Stiltzkin (ngoài lần nhận được lá thư của anh ta ở Alexandria) là ở sân của Uptown Burmecia. Mở rương kho báu ở phía sau căn phòng và anh ta sẽ xuất hiện.

Giá: 333 gil
Item: Soft, Hi-Potion, Ether

Cleyra

Lần gặp thứ hai với Stiltzkin là ở tầng trên của nhà Inn ở Cleyra. Bạn không thể quay lại Cleyra sau phần này của trò chơi, vì vậy hãy nhớ ghé qua trước khi tiếp tục câu chuyện.

Giá: 444 gil
Item: Ether, Hi-Potion, Phoenix Pinion

Fossil Roo

Lần gặp thứ ba với Stiltzkin là dọc theo con đường ở Fossil Roo.

Giá: 555 gil
Item: Phoenix Pinion, Remedy, Ether

Conde Petie Mountain Path

Lần gặp thứ tư với Stiltzkin là dọc theo Conde Petie Mountain Path.

Giá: 666 gil
Item: Magic Tag, Tent, Ether

Alexandria

Lần gặp thứ năm với Stiltzkin là ở đầu Đĩa 3 trong lần trở lại Alexandria bên trong Steeple.

Giá: 777 gil
Item: Phoenix Pinion, Hi-Potion, Elixir

Oeilvert

Lần gặp thứ sáu với Stiltzkin là tại một trong những căn phòng bên trong Oeilvert.

Giá: 888 gil
Item: Hi-Potion, Emerald, Elixir

Bran Bal

Lần gặp thứ bảy với Stiltzkin là trong nhà kho của Bran Bal. Bạn phải vào phòng, rời khỏi, và sau đó vào lại phòng.

Giá: 2,222 gil
Item: Diamond, Ether, Elixir

Alexandria

Lần gặp cuối cùng với Stiltzkin là ở Alexandria trong Đĩa 4.

Giá: 5,555 gil
Item: Moonstone, Ruby, Elixir

Over the Moon

Over the MoonĐể có được Over the Moon Trophy, bạn sẽ cần phải có được tất cả bốn Moonstone trong trò chơi. Điều này có nghĩa là bạn sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ phụ này để có được chiếc cúp.


Danh hiệu là thành tích mà bạn có thể mở khóa bằng cách hoàn thành một số nhiệm vụ nhất định trong phiên bản PS4 của trò chơi. Một danh sách đầy đủ các danh hiệu mà bạn có thể có được có thể được tìm thấy trong Trophies Section.

Phần thưởng cuối cùng mà bạn sẽ nhận được từ Stiltzkin (nếu bạn mua tất cả các vật phẩm mà anh ta bán) là Ribbon. Không có cách nào để quay lại và mua các mặt hàng anh ta đã bán, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn mua tất cả các vật phẩm từ anh ta.

Driving the Hard Bargain

Bạn phải mua tất cả các vật phẩm từ Stiltzkin mỗi khi anh ta xuất hiện để có được Driving the Hard Bargain Trophy. Đây là một danh hiệu không thể bỏ lỡ vì bạn không thể quay lại một số phần của trò chơi để mua các vật phẩm mà bạn đã bỏ lỡ.


Danh hiệu là thành tích mà bạn có thể mở khóa bằng cách hoàn thành một số nhiệm vụ nhất định trong phiên bản PS4 của trò chơi. Một danh sách đầy đủ các danh hiệu mà bạn có thể có được có thể được tìm thấy trong Trophies Section.

HÃY CHIA SẺ SUY NGHĨ CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT?! (Bình luận của bạn sẽ hiển thị sau khi được quản trị viên phê duyệt)

Please enter your comment!
Please enter your name here