Nhiệm vụ phụ Treasure Hunter

Nhiệm vụ phụ Treasure Hunter và Treasure Hunter Rank là nhiệm vụ phụ tùy chọn đã hoàn thành trong quá trình chơi thông thường của Final Fantasy IX. Phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ là đạt được Rank S và Key Item Rank S Award

Treasure Hunter Rank dựa trên bởi số lượng rương ẩn mà bạn đã mở, vật phẩm bạn thu được trong chuỗi sự kiện và vật phẩm tìm thấy trên bản đồ thế giới thông qua nhiệm vụ phụ Chocobo Hot & Cold.

Đi đến Daguerreo và nói chuyện với Four-armed Man để nhận phần thưởng.

Another Man’s Treasure

Bạn sẽ tự động nhận được Another Man’s Treasure Trophy sau khi đạt được “Rank S”.


Danh hiệu là thành tích mà bạn có thể mở khóa bằng cách hoàn thành một số nhiệm vụ nhất định trong phiên bản PS4 của trò chơi. Một danh sách đầy đủ các danh hiệu mà bạn có thể có được có thể được tìm thấy trong Trophies Section.

HÃY CHIA SẺ SUY NGHĨ CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT?! (Bình luận của bạn sẽ hiển thị sau khi được quản trị viên phê duyệt)

Please enter your comment!
Please enter your name here