Tại sao bị giật mình thường xuyên? Cách chữa bệnh hay giật mình

Tại sao bị giật mình thường xuyên? Cách chữa chứng hay giật mình

0
Giật mình thường xuyên dù là những âm thanh, cử động nhỏ có thể là triệu chứng báo hiệu một căn bệnh nguy hiểm....