Swd Mag của Steiner

Danh sách các kỹ năng Swd Mag mà Steiner có thể sử dụng. Lưu ý rằng Vivi cần phải học phép Blk Mag tương ứng để sử dụng đòn tấn công. Cũng lưu ý rằng Vivi phải ở trong nhóm để sử dụng các chiêu thức này.

1. Fire Sword

Fire Sword

Ability

Tác dụng: “Đánh kẻ thù bằng Fire Sword. Attack Power +5. ”

Blk Mag Spell: Fire

MP: 6

2. Fira Sword

Fira Sword

Ability

Tác dụng: “Tấn công kẻ thù bằng Fira Sword. Attack Power +10. ”

Blk Mag Spell: Fira

MP: 12

3. Firaga Sword

Firaga Sword

Ability

Tác dụng: “Đánh kẻ thù bằng Firaga Sword. Attack Power +30. ”

Blk Mag Spell: Firaga

MP: 30

4. Blizzard Sword

Blizzard Sword

Ability

Tác dụng: “Đánh kẻ thù bằng Blizzard Sword. Attack Power +5. ”

Blk Mag Spell: Blizzard

MP: 6

5. Blizzara Sword

Blizzara Sword

Ability

Tác dụng: “Đánh kẻ thù bằng Blizzara Sword. Attack Power +10. ”

Blk Mag Spell: Blizzara

MP: 12

6. Blizzaga Sword

Blizzaga Sword

Ability

Tác dụng: “Đánh kẻ thù bằng Blizzaga Sword. Attack Power +30. ”

Blk Mag Spell: Blizzaga

MP: 30

7. Thunder Sword

Thunder Sword

Ability

Tác dụng: “Đánh kẻ thù bằng Thunder Sword. Attack Power +5. ”

Blk Mag Spell: Thunder

MP: 6

8. Thundara Sword

Thundara Sword

Ability

Tác dụng: “Đánh kẻ thù bằng Thundara Sword. Attack Power +10. ”

Blk Mag Spell: Thundara

MP: 12

9. Thundaga Sword

Thundaga Sword

Ability

Tác dụng: “Đánh kẻ thù bằng Thundaga Sword. Attack Power +30. ”

Blk Mag Spell: Thundaga

MP: 30

10. Bio Sword

Bio Sword

Ability

Tác dụng: “Đánh kẻ thù bằng Bio Sword. Attack Power +20. Không gây ra trạng thái Poison.”

Blk Mag Spell: Bio

MP: 20

11. Water Sword

Water Sword

Ability

Tác dụng: “Đánh kẻ thù bằng Water Sword. Attack Power +25. ”

Blk Mag Spell: Water

MP: 26

12. Flare Sword

Flare Sword

Ability

Tác dụng: “Đánh kẻ thù bằng Flare Sword. Attack Power +60. ”

Blk Mag Spell: Flare

MP: 60

13. Doomsday Sword

Thundaga Sword

Ability

Tác dụng: “Đánh kẻ thù bằng Doomsday Sword. Attack Power +40. ”

Blk Mag Spell: Doomsday

MP: 50

HÃY CHIA SẺ SUY NGHĨ CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT?! (Bình luận của bạn sẽ hiển thị sau khi được quản trị viên phê duyệt)

Please enter your comment!
Please enter your name here