Giống chó to lớn nhất thế giới. Những giống chó khổng lồ nhất thế giới

Giống chó nào to lớn nhất thế giới?

0
Ngao Tây Tạng (Tibetan Mastiff) được xem là giống chó to lớn nhất thế giới với cân nặng có thể lên tới 110kg. Cân...