Hướng dẫn hoàn chỉnh cho những game không còn ai chơi nữa….