Vị trí tất cả các viên Gem ở Tầng B1 – Basement

Vị trí tất cả các viên Gem ở Tầng B1 – Basement

0
Vị trí của các viên Gem ở tầng B1 - Basement trong Luigi’s Mansion 3 được liệt kê dưới đây: Nhà để xe: 3 viên Hành...
Vị trí tất cả các viên Gem

Vị trí tất cả các viên Gem trong Luigi’s Mansion 3

0
Phần hướng dẫn này của Luigi's Mansion 3 bao gồm vị trí của tất cả các viên Gem ở các tầng. Lưu ý rằng...
Tầng 1F – Grand Lobby

Vị trí tất cả các viên Gem ở Tầng 1F – Grand Lobby

0
Vị trí của các viên Gem ở Tầng 1F - Grand Lobby trong Luigi’s Mansion 3 được liệt kê dưới đây: Sảnh cạnh thang máy...