Sự biến dạng không-thời gian

Sự biến dạng không-thời gian (Space-time Distortion)

0
Một tính năng mới trong Arceus là biến dạng không-thời gian. Sau khi bạn đánh bại Kleavor và mở bản đồ Crimson Mirelands, chúng...
Cách bắt Darkrai

Cách bắt Darkrai trong Pokemon Legends Arceus

0
Bài viết này chứa thông tin về cách bắt Darkrai trong Pokemon Legends Arceus. Darkrai là Pokemon thần thoại hệ bóng tối (Dark) thường...
Cách tiến hóa tất cả Pokémon trong Pokémon Legends Arceus

Cách tiến hóa tất cả Pokémon trong Pokémon Legends: Arceus

0
Pokémon Legends: Arceus có tất cả 242 Pokémon và nó cho phép bạn tiến hóa các Pokémon của mình thành các dạng mới thông...
Hướng dẫn chế tạo vật phẩm trong Pokemon Legends Arceus

Hướng dẫn chế tạo vật phẩm

0
Chế tạo vật phẩm là một cơ chế mới và quan trọng trong Pokemon Legends: Arceus. Bài viết về hướng dẫn chế tạo vật...
Danh sách Pokemon trong Pokemon Legends: Arceus

Hisui Pokédex – Danh sách Pokemon

0
Trong bài viết này mình sẽ liệt kê danh sách tất cả các Pokemon trong vùng đất Hisui cũng như vị trí, số thứ...
Vị trí tất cả các Unown trong Pokémon Legends: Arceus

Vị trí tất cả các Unown trong Pokémon Legends: Arceus

0
Trong Pokemon Legends: Arceus có tất cả 28 Unown ẩn nấp xung quanh Hisui. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tìm tất...
nhiệm vụ phụ trong Pokemon Legends: Arceus

Danh sách tất cả nhiệm vụ phụ trong Pokemon Legends: Arceus

0
Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn hoàn thành tất cả các nhiệm vụ phụ (request) có trong Pokemon Legends: Arceus. Những...