Home Games Final Fantasy IX

Final Fantasy IX

Danh sách vũ khí trong Final Fantasy IX (Weapon List)

Một danh sách đầy đủ các vũ khí của các nhân vật trong trò chơi. Daggers Danh sách đầy đủ về Daggers có thể tìm thấy...
Evil Forest Prison Cage

Hệ thống Trance trong Final Fantasy IX

Final Fantasy IX đã đưa đến một yếu tố chiến đấu mới đó là Trance, nó tương tự như Limit Break xuất hiện trong...

Hướng Dẫn Hoàn Chỉnh Final Fantasy IX – Disc 2

Summit Station Dagger và Steiner sẽ nói chuyện một lát sau khi họ bước ra khỏi cáp treo. Đi bộ qua bục và qua ô...
Hướng Dẫn Hoàn Chỉnh Final Fantasy IX - Disc 1

Hướng Dẫn Hoàn Chỉnh Final Fantasy IX – Disc 1

Chào mừng bạn đến với serie hướng dẫn đầy đủ và chi tiết của mrbittuot.com cho tựa game Final Fantasy IX! Lưu ý rằng...
Danh sách vật phẩm trong Final Fantasy IX

Danh sách vật phẩm trong Final Fantasy IX (Item List)

Danh sách đầy đủ các Vật phẩm (bao gồm Vật phẩm phục hồi, Vật phẩm chính, v.v.) có sẵn trong Final Fantasy IX theo...
Final Fantasy IX

Final Fantasy IX [Review]

Final Fantasy IX được phát triển cùng với Final Fantasy VIII và cả hai đều là phần tiếp theo của tựa game cực kỳ...