Home Games Final Fantasy IX

Final Fantasy IX

Tổng hợp tất cả các nhiệm vụ phụ trong Final Fantasy IX

Dưới đây là danh sách đầy đủ các nhiệm vụ phụ có thể hoàn thành trong trò chơi:

Hướng dẫn toàn tập Tetra Master trong Final Fantasy IX

Tetra Master là trò chơi thẻ bài mà bạn có thể chơi trong suốt quá trình chơi Final Fantasy IX. Nó là phần tiếp...

Blue Magic của Quina

Blue Magic là bộ kỹ năng độc nhất của Quina trong Final Fantasy IX. Quina học các kỹ năng mới bằng cách ăn kẻ...
Hướng dẫn hoàn chỉnh Final Fantasy IX – Disc 4 (phần cuối)

Hướng dẫn hoàn chỉnh Final Fantasy IX – Disc 4 (phần cuối)

1. Trở lại Alexandria Bắt đầu đĩa 4 ở làng Black Mage và dẫn đến các nhiệm vụ phụ cuối cùng ở trò chơi này. Làng...
Hướng Dẫn Hoàn Chỉnh Final Fantasy IX – Disc 3

Hướng dẫn hoàn chỉnh Final Fantasy IX – Disc 3

1. Trở về Alexandria Steiner, Công chúa Garnet, Bác sĩ Tot và Beatrix đều quay trở lại Lâu đài Alexandria để bắt đầu mọi thứ...
Danh sách vũ khí trong Final Fantasy IX

Danh sách vũ khí trong Final Fantasy IX (Weapon List)

Một danh sách đầy đủ các vũ khí của các nhân vật trong trò chơi. Daggers Danh sách đầy đủ về Daggers có thể tìm thấy...
Evil Forest Prison Cage

Hệ thống Trance trong Final Fantasy IX

Final Fantasy IX đã đưa đến một yếu tố chiến đấu mới đó là Trance, nó tương tự như Limit Break xuất hiện trong...
Hướng dẫn hoàn chỉnh Final Fantasy IX – Disc 2

Hướng dẫn hoàn chỉnh Final Fantasy IX – Disc 2

1. Summit Station Dagger và Steiner sẽ nói chuyện sau khi họ bước ra khỏi cáp treo. Đi bộ qua bục và qua ô cửa...
Hướng Dẫn Hoàn Chỉnh Final Fantasy IX - Disc 1

Hướng dẫn hoàn chỉnh Final Fantasy IX – Disc 1

Chào mừng bạn đến với serie hướng dẫn đầy đủ và chi tiết của mrbittuot.com cho tựa game Final Fantasy IX! Lưu ý rằng...
Danh sách vật phẩm trong Final Fantasy IX

Danh sách vật phẩm trong Final Fantasy IX (Item List)

Danh sách đầy đủ các Vật phẩm (bao gồm Vật phẩm phục hồi, Vật phẩm chính, v.v.) có sẵn trong Final Fantasy IX theo...