Tổng hợp các bí mật trong Final Fantasy IX

0
1. Bí mật với Ruby Vào đầu trò chơi, sau khi chiến đấu với Baku lần đầu tiên, Baku sẽ bắt đầu giải thích về...

Wht Mag của Dagger và Eiko

0
Danh sách các kỹ năng Wht Mag mà Dagger và Eiko có thể sử dụng. 1. Cure Tác dụng: “Phục hồi HP cho một hoặc nhiều...

Swd Mag của Steiner

0
Danh sách các kỹ năng Swd Mag mà Steiner có thể sử dụng. Lưu ý rằng Vivi cần phải học phép Blk Mag tương...
FFIX Steiner

Swd Art của Steiner

0
Danh sách các kỹ năng Swd Art mà Steiner có thể sử dụng. Danh sách dưới đây cũng liệt kê các trang bị bạn...

Summon – Lệnh triệu hồi của Dagger và Eiko

0
Danh sách các Eidolon có thể triệu hồi bởi Dagger và Eiko. Danh sách dưới đây cũng liệt kê các trang bị bạn cần mặc...

Skill của Zidane

0
Danh sách các kỹ năng mà Zidane có thể sử dụng. Danh sách dưới đây cũng liệt kê những trang bị bạn cần mặc...

Flair của Amarant

0
Danh sách các kỹ năng Flair mà Amarant có thể sử dụng. Danh sách dưới đây cũng liệt kê các trang bị mà bạn...

Dragon của Freya

0
Danh sách các kỹ năng của rồng mà Freya có thể sử dụng. Danh sách dưới đây cũng liệt kê các trang bị mà...

Blu Mag của Quina

0
Danh sách các kỹ năng Blu Mag mà Quina có thể học. Danh sách này cung cấp thông tin về những phép thuật mà...

Blk Mag của Vivi

0
Danh sách các kỹ năng Blk Mag mà Vivi có thể sử dụng. Danh sách dưới đây cũng liệt kê những trang bị bạn...