Sword

0
Swords (hoặc Broadsword) là vũ khí chính của Cloud Strife. Các loại vũ khí dưới đây được liệt kê theo thứ tự xuất hiện...

Gun Arm

0
Gun Arm (hoặc Gun-arm) là vũ khí chính của Barret Wallace. Các loại vũ khí dưới đây được liệt kê theo thứ tự xuất...

Glove

0
Glove (hoặc Knuckle) là vũ khí chính của Tifa Lockhart. Các loại vũ khí dưới đây được liệt kê theo thứ tự xuất hiện...

Stave

0
Stave (hoặc Staff) là vũ khí chính của Aeris Gainsborough. Các loại vũ khí dưới đây được liệt kê theo thứ tự xuất hiện...

Headdress

0
Headdress là vũ khí chính của Red XIII. Các loại vũ khí dưới đây được liệt kê theo thứ tự xuất hiện trong trò...

Megaphone

0
Megaphone là vũ khí chính của Cait Sith. Các loại vũ khí dưới đây được liệt kê theo thứ tự xuất hiện trong trò...

Spear

0
Spear (hoặc Pole) là vũ khí chính của Cid Highwind. Các loại vũ khí dưới đây được liệt kê theo thứ tự xuất hiện...

Shuriken

0
Shuriken (vũ khí ném) là vũ khí chính của Yuffie Kisaragi. Các loại vũ khí dưới đây được liệt kê theo thứ tự xuất...

Gun

0
Gun là vũ khí chính của Vincent Valentine. Các loại vũ khí dưới đây được liệt kê theo thứ tự xuất hiện trong trò...

Cơ chế hàng trước và hàng sau trong Final Fantasy VII

0
Trong các trận chiến của Final Fantasy VII, các nhân vật có thể đứng ở hàng trước hoặc hàng sau và cơ chế của...