Home Blog Page 2

Jewels (Ngọc) trong Final Fantasy IX

0
Danh sách đầy đủ các loại ngọc có trong Final Fantasy IX. Những loại ngọc này được dùng cho Eiko và Dagger học các...

Head Gear (Mũ) trong Final Fantasy IX

0
Danh sách đầy đủ về Head Gear, bao gồm cả mũ và mũ trụ có trong Final Fantasy IX. Các loại áo giáp và...

Armor (Áo giáp) trong Final Fantasy IX

0
Danh sách đầy đủ các bộ giáp cả giáp nhẹ, giáp nặng và áo choàng có trong Final Fantasy IX. Các loại áo giáp...

Arm Gear (Vòng tay và Găng Tay) trong Final Fantasy IX

0
Danh sách đầy đủ các Arm Gear có trong Final Fantasy IX. Các loại áo giáp và trang bị khác có thể được tìm...

Add-On (Phụ kiện) trong Final Fantasy IX

0
Danh sách đầy đủ các Add-On có trong Final Fantasy IX. Lưu ý rằng Jewel cũng được coi là Add-on nhưng đã được tách...

Danh sách danh hiệu trong Final Fantasy IX

0
Dưới đây là danh sách các danh hiệu và mô tả về cách đạt được từng danh hiệu (chỉ có trong phiên bản PS4)....

Amarant Coral

0
Thông tin nhân vật Flaming Amarant là thành viên cuối cùng tham gia nhóm của bạn. Anh ta là một thợ săn tiền thưởng có...

Eiko Carol

0
Thông tin nhân vật Eiko sống một mình ở Madain Sari, ngôi làng quê hương của cô, "Ngôi làng của các triệu hồi sư". Lần...