Danh sách phép thuật trong Final Fantasy I

Phép thuật là một phần quan trọng của loạt trò chơi Final Fantasy. Có một danh sách phép thuật khổng lồ mà bạn có thể tìm hiểu và sử dụng – mỗi loại đều có những hiệu ứng và lợi ích riêng.

Nếu là một người hâm mộ Final Fantasy lâu năm, bạn có thể nhận ra một số phép thuật này. Tuy nhiên, điều đó cũng sẽ phụ thuộc vào phiên bản bạn chơi – một số phép thuật có tên khác với tên truyền thống trong các phiên bản cũ hơn của trò chơi.

Nói rộng ra, Phép thuật trong FF1 được chia thành hai loại: White Magic và Black Magic. White Magic tập trung vào việc hồi phục và tăng sức mạnh, trong khi Black Magic thường tập trung vào các đòn tấn công tấn công và debuff kẻ thù – mặc dù vẫn có một số trường hợp ngoại lệ.

Có tổng cộng 64 phép thuật – 32 phép thuật cho mỗi bên và mỗi loại pháp sư – và mỗi loại phép thuật cũng có thể có một số phép thuật Red Mage và class khác có thể học được.

Cách thức hoạt động của phép thuật trong FF1 và cách nhận các phép thuật mới

Chính xác cách thức hoạt động của phép thuật phụ thuộc rất nhiều vào phiên bản FF1 bạn đang chơi, những lời giải thích ở đây dựa trên phiên bản Famicom/NES gốc, cũng là cơ sở cho phiên bản PS1 FF Origins và phiên bản HD Pixel Remaster mới của trò chơi. .

Ở dạng này, các phép thuật của FF1 được chia thành tám cấp độ khác nhau, mỗi loại có bốn phép thuật. Vì vậy, có bốn Black Magic cấp 1 và bốn White Magic cấp 2.

Để có được ma thuật, bạn sẽ phải mua nó ở cửa hàng. Mình sẽ liệt kê nơi bạn có thể mua mỗi loại phép thuật trên trang này. Thay vì MP, số lần bạn có thể sử dụng phép thuật bị giới hạn trong mỗi loại – và ‘phép thuật’ của bạn sẽ được bổ sung khi bạn nghỉ ngơi tại quán trọ.

Không có MP và không có cách nào khác để bổ sung lượng phép thuật – bạn cần cân nhắc kỹ lưỡng việc sử dụng phép thuật của mình giữa lúc nghỉ ngơi. Như mình đã nói trong hướng dẫn từng bước đầy đủ về FF1, đây là lý do để nghỉ tại các nhà trọ thường xuyên nếu bạn có thể.

Ngoài ra, mỗi pháp sư chỉ có thể giữ 3 phép thuật của mỗi cấp độ ma thuật. Bạn sẽ phải chọn ba trong số đó ở mỗi cấp độ. Nếu bạn muốn một phép khác, bạn sẽ cần phải bỏ đi một phép đang có – có nghĩa là để có lại nó, bạn sẽ cần mua nó từ cửa hàng. Điều này sẽ tốn rất nhiều tiền. vì vậy hãy lập kế hoạch và quyết định sử dụng phép thuật một cách phù hợp.

Danh sách Black Magic trong FF1: vị trí, hiệu ứng, người dùng

Black Magic trong FF1 đặt nền tảng cho ma thuật tấn công trong các tựa game Final Fantasy sau này, bao gồm các phép thuật nguyên tố và một loạt các debuff sau này được xếp vào họ Time Magic.

Trong FF1, Black Mage có thể sử dụng hầu hết mọi phép thuật cấp 1-6 và một số ít phép thuật cấp 7 – nhưng họ có thể mở khóa hoàn toàn mọi phép thuật bằng cách thăng cấp lên Black Wizard. Ngoài ra, Red Mage, Red Wizard và Ninja đều có thể sử dụng một số loại phép thuật.

Level 1 Black Magic

 • Fire (Cornelia, 100 Gil)
  • Gây ra 10-40 sát thương Fire cho một kẻ thù.
  • Được sử dụng bởi: Black Mage/Wizard, Red Mage/Wizard, Ninja
 • Sleep  (Cornelia, 100 Gil)
  • Đặt kẻ thù vào trạng thái ngủ, ngăn chúng tấn công trong vài hiệp.
  • Được sử dụng bởi: Black Mage/Wizard, Red Mage/Wizard, Ninja
 • Focus / Lock (Cornelia, 100 Gil)
  • Giảm 20 chỉ số né tránh (Evade) của kẻ thù.
  • Được sử dụng bởi: Black Mage/Wizard, Red Mage/Wizard, Ninja
 • Thunder / Bolt1 / Lit (Cornelia, 100 Gil)
  • Gây ra 10-40 sát thương Thunder cho một kẻ địch.
  • Được sử dụng bởi: Black Mage/Wizard, Red Mage/Wizard, Ninja

Level 2 Black Magic

 • Blizzard / Ice (Pravoka, 400 Gil)
  • Gây 20-80 sát thương Ice cho một kẻ địch.
  • Được sử dụng bởi: Black Mage/Wizard, Red Mage/Wizard, Ninja
 • Dark / Fog (Pravoka, 400 Gil)
  • Gây hiệu ứng trạng thái Darkness lên tất cả kẻ địch.
  • Được sử dụng bởi: Black Mage/Wizard, Red Mage/Wizard, Ninja
 • Temper / Steel / Tmpr (Pravoka, 400 Gil)
  • Sức mạnh tấn công +14 cho một đồng minh.
  • Được sử dụng bởi: Black Mage/Wizard, Red Mage/Wizard, Ninja
 • Slow (Pravoka, 400 Gil)
  • Giảm tốc độ của tất cả kẻ thù.
  • Được sử dụng bởi: Black Mage/Wizard, Red Mage/Wizard, Ninja

Level 3 Black Magic

 • Fira / Fire2 (Elfheim, 1500 Gil)
  • Gây 30-120 sát thương Fire cho tất cả kẻ thù.
  • Được sử dụng bởi: Black Mage/Wizard, Red Mage/Wizard, Ninja
 • Hold / Bind (Elfheim, 1500 Gil)
  • Ngăn chặn một kẻ thù tấn công.
  • Được sử dụng bởi: Black Mage/Wizard, Red Mage/Wizard, Ninja
 • Thundara / Bolt2 / Lit2 (Elfheim, 1500 Gil)
  • Gây 30-120 sát thương Thunder cho tất cả kẻ địch.
  • Được sử dụng bởi: Black Mage/Wizard, Red Mage/Wizard, Ninja
 • Focara / Focus2 / Lok2 (Elfheim, 1500 Gil)
  • Giảm 20 né tránh (Evade) của tất cả kẻ thù.
  • Được sử dụng bởi: Black Mage/Wizard, Red Mage/Wizard, Ninja

Level 4 Black Magic

 • Sleepara / Sleep2 (Elfheim, 4000 Gil)
  • Ngăn chặn một kẻ thù tấn công trong một vài vòng.
  • Được sử dụng bởi: Black Mage/Wizard, Red Mage/Wizard, Ninja
 • Haste / Fast (Elfheim, 4000 Gil)
  • Tăng tốc độ cho đồng minh, cho phép họ tấn công thường xuyên hơn.
  • Được sử dụng bởi: Black Mage/Wizard, Red Mage/Wizard, Ninja
 • Confuse / Muddle / Conf (Elfheim, 4000 Gil)
  • Gây nhầm lẫn cho kẻ thù, khiến chúng bắt đầu tấn công lẫn nhau.
  • Được sử dụng bởi: Black Mage/Wizard, Red Mage/Wizard, Ninja
 • Blizzara / Ice2 (Elfheim, 4000 Gil)
  • Gây 40-160 sát thương Ice cho tất cả kẻ địch.
  • Được sử dụng bởi: Black Mage/Wizard, Red Mage/Wizard, Ninja

Level 5 Black Magic

 • Firaga / Fire3 (Melmond, 8000 Gil)
  • Gây ra 50-200 sát thương Fire cho tất cả kẻ thù.
  • Được sử dụng bởi: Black Mage/Wizard, Red Mage/Wizard
 • Scourge / Bane / Poison (Melmond, 8000 Gil)
  • Có cơ hội giết kẻ thù ngay lập tức; cast trên tất cả các kẻ thù.
  • Được sử dụng bởi: Black Mage/Wizard, Red Mage/Wizard
 • Teleport / Warp (Melmond, 8000 Gil)
  • Dịch chuyển nhóm trở lại một tầng trong dungeon hiện tại hoặc thoát ra nếu từ tầng đầu tiên.
  • Được sử dụng bởi: Black Wizard, Red Wizard
 • Slow 2 (Melmond, 8000 Gil)
  • Giảm tốc độ của một kẻ thù.
  • Được sử dụng bởi: Black Mage/Wizard, Red Mage/Wizard

Level 6 Black Magic

 • Thundaga / Bolt3 / Lit3 (Crescent Lake, 20,000 Gil)
  • Gây 60-240 sát thương Thunder cho tất cả kẻ địch.
  • Được sử dụng bởi: Black Mage/Wizard, Red Wizard
 • Death / Reaper / Rub (Crescent Lake, 20,000 Gil)
  • Có cơ hội giết kẻ thù ngay lập tức.
  • Được sử dụng bởi: Black Mage/Wizard
 • Quake (Crescent Lake, 20,000 Gil)
  • Cơ hội cho kẻ thù bị giết ngay lập tức, rơi xuống dưới đất.
  • Được sử dụng bởi: Black Mage/Wizard
 • Stun (Crescent Lake, 20,000 Gil)
  • Làm choáng kẻ thù để vô hiệu hóa khả năng hành động của chúng.
  • Được sử dụng bởi: Black Mage/Wizard

Level 7 Black Magic

 • Blizzaga / Ice 3 (Gaia, 45,000 Gil)
  • Gây 70-280 sát thương Ice cho tất cả kẻ địch
  • Được sử dụng bởi: Black Mage/Wizard, Red Mage/Wizard
 • Break / Brak (Gaia, 45,000 Gil)
  • Cơ hội để tiêu diệt kẻ thù, gây ra cái chết ngay lập tức.
  • Được sử dụng bởi: Black Wizard
 • Saber (Onrac, 45,000 Gil)
  • Tấn công +16 cho người dùng phép.
  • Được sử dụng bởi: Black Wizard
 • Blind (Onrac, 45,000 Gil)
  • Gây hiệu ứng trạng thái Darkness, giảm độ chính xác của kẻ địch xuống rất nhiều.
  • Được sử dụng bởi: Black Mage/Wizard

Level 8 Black Magic

 • Stop (Gaia, 60,000 Gil)
  • Ngăn chặn kẻ thù tại chỗ, ngăn chặn các cuộc tấn công trong một thời gian.
  • Được sử dụng bởi: Black Wizard
 • Banish / Zap! (Gaia, 60,000 Gil)
  • Dịch chuyển kẻ thù đến một không gian khác, dẫn đến cái chết ngay lập tức.
  • Được sử dụng bởi: Black Wizard
 • Kill / Doom / XXXX (Gaia, 60,000 Gil)
  • Xóa bỏ sự tồn tại của kẻ thù. Chết ngay lập tức.
  • Được sử dụng bởi: Black Wizard
 • Flare / Nuke (Lufenia, 60,000 Gil)
  • Gây sát thương lớn không thuộc tính cho tất cả kẻ thù.
  • Được sử dụng bởi: Black Wizard

Danh sách White Magic trong FF1: vị trí, hiệu ứng, người dùng

White Magic chủ yếu tập trung vào việc bảo vệ và hồi phục cho nhóm của bạn.

Các phép thuật chính của White Mage mà bạn cần biết là Cure phục hồi HP cho một nhân vật, Heal phục hồi ít HP hơn nhưng cho cả nhóm và Life hồi sinh các nhân vật bị hạ gục. Ngoài ra, còn có các buff phòng thủ để sử dụng. White Magic cũng có vai trò tấn công chống lại những undead.

White Mage có thể sử dụng hầu hết các phép thuật cấp 1-6. White Wizard có thể sử dụng tất cả White Magic. Red Mage, Red Wizard và Knight cũng có trong tay những lựa chọn White Magic.

Level 1 White Magic

 • Cure (Cornelia, 100 Gil)
  • Phục hồi 16-32 HP cho một đồng minh.
  • Được sử dụng bởi: Knight, White Mage/Wizard, Red Mage/Wizard
 • Dia / Harm (Cornelia, 100 Gil)
  • Gây ra 20-80 sát thương cho tất cả các Undead.
  • Được sử dụng bởi: White Mage/Wizard
 • Protect / Shld1 / Fog (Cornelia, 100 Gil)
  • Phòng thủ +8 cho một đồng minh.
  • Được sử dụng bởi: Knight, White Mage/Wizard, Red Mage/Wizard
 • Blink / Ruse (Cornelia, 100 Gil)
  • Tăng khả năng né tránh (Evade) của người dùng phép thêm +80.
  • Được sử dụng bởi: White Mage/Wizard, Red Wizard, Knight

Level 2 White Magic

 • Blinda / Lamp (Pravoka, 400 Gil)
  • Chữa hiệu ứng trạng thái Darkness.
  • Được sử dụng bởi: Knight, White Mage/Wizard, Red Mage/Wizard
 • Silence / Mute (Pravoka, 400 Gil)
  • Ngăn kẻ thù sử dụng phép thuật.
  • Được sử dụng bởi: Knight, White Mage/Wizard, Red Mage/Wizard
 • NulShock / Alit (Pravoka, 400 Gil)
  • Giảm một nửa sát thương từ các đòn tấn công Lightning/Thunder cho tất cả đồng minh.
  • Được sử dụng bởi: Knight, White Mage/Wizard, Red Mage/Wizard
 • Invis (Pravoka, 400 Gil)
  • Né tránh (Evade) +40 cho tất cả đồng minh.
  • Được sử dụng bởi: Knight, White Mage/Wizard, Red Mage/Wizard

Level 3 White Magic

 • Cura / Cure2 (Pravoka, 1500 Gil)
  • Phục hồi 33-66 HP cho một đồng minh.
  • Được sử dụng bởi: Knight, White Mage/Wizard, Red Mage/Wizard
 • Diara / Dia2 / Hrm2 (Pravoka, 1500 Gil)
  • Gây 40-160 sát thương cho tất cả Undead.
  • Được sử dụng bởi: White Mage/Wizard
 • NulBlaze / Afir (Pravoka, 1500 Gil)
  • Giảm một nửa thiệt hại từ các đòn tấn công Fire cho tất cả đồng minh.
  • Được sử dụng bởi: Knight, White Mage/Wizard, Red Mage/Wizard
 • Heal (Pravoka, 1500 Gil)
  • Phục hồi 12-24 HP cho tất cả đồng minh.
  • Được sử dụng bởi: White Mage/Wizard

Level 4 White Magic

 • Poisona / Esuna / Pure (Elfheim, 4000 Gil)
  • Chữa khỏi hiệu ứng trạng thái Poison.
  • Được sử dụng bởi: White Mage/Wizard, Red Mage/Wizard
 • Fear (Elfheim, 4000 Gil)
  • Khiến kẻ thù bỏ chạy khỏi trận chiến.
  • Được sử dụng bởi: White Mage/Wizard
 • NulFrost / NulIce / Aice (Elfheim, 4000 Gil)
  • Giảm một nửa sát thương từ các đòn tấn công Ice/Blizzard cho tất cả đồng minh.
  • Được sử dụng bởi: Knight, White Mage/Wizard, Red Mage/Wizard
 • Vox / Amut (Elfheim, 4000 Gil)
  • Chữa hiệu ứng trạng thái Mute.
  • Được sử dụng bởi: White Mage/Wizard, Red Wizard

Level 5 White Magic

 • Curaga / Cure3 (Melmond, 8000 Gil)
  • Phục hồi 66-132 HP cho một đồng minh.
  • Được sử dụng bởi: White Mage/Wizard, Red Mage/Wizard
 • Life (Melmond, 8000 Gil)
  • Hồi sinh một đồng minh bị hạ gục với 1 HP.
  • Được sử dụng bởi: White Mage/Wizard, Red Wizard
 • Diaga / Dia3 / Hrm3 (Melmond, 8000 Gil)
  • Gây 60-240 sát thương cho tất cả Undead.
  • Được sử dụng bởi: White Mage/Wizard.
 • Healara / Heal2 (Melmond, 8000 Gil)
  • Phục hồi 24-48 HP cho tất cả đồng minh.
  • Được sử dụng bởi: White Mage/Wizard

Level 6 White Magic

 • Stona / Soft (Crescent Lake, 20,000 Gil)
  • Giải hiệu ứng trạng thái hóa đá.
  • Được sử dụng bởi: White Mage/Wizard
 • Exit / Warp2 (Crescent Lake, 20,000 Gil)
  • Thoát ngay khỏi dungeon hoặc thị trấn – sử dụng bên ngoài trận chiến.
  • Được sử dụng bởi: White Wizard, Red Wizard
 • Protera / Shld2 / Fog2 (Crescent Lake, 20,000 Gil)
  • Phòng thủ +12 cho tất cả đồng minh.
  • Được sử dụng bởi: White Mage/Wizard, Red Wizard
 • Invisira / Inv2 (Crescent Lake, 20,000 Gil)
  • Né tránh (Evade) +40 cho tất cả đồng minh.
  • Được sử dụng bởi: White Mage/Wizard, Red Wizard

Level 7 White Magic

 • Curaja / Cur4 (Gaia, 45,000 Gil)
  • Phục hồi đầy HP cho một đồng minh.
  • Được sử dụng bởi: White Wizard
 • Diaja / Hrm4 (Gaia, 45,000 Gil)
  • Gây 80-320 sát thương cho tất cả Undead.
  • Được sử dụng bởi: White Wizard
 • NulDeath / NulMgc / Arub (Onrac, 45,000 Gil)
  • Bảo vệ khỏi các đòn tấn công chết ngay lập tức.
  • Được sử dụng bởi: White Mage/Wizard, Red Wizard
 • Healaga / Heal3 (Onrac, 45,000 Gil)
  • Phục hồi 48-96 HP cho tất cả đồng minh.
  • Được sử dụng bởi: White Mage/Wizard

Level 8 White Magic

 • Holy / Fade (Gaia, 60,000 Gil)
  • Sát thương lớn cho tất cả kẻ thù.
  • Được sử dụng bởi: White Wizard
 • NulAll / Wall (Gaia, 60,000 Gil)
  • Giảm một nửa sát thương phép nhận phải.
  • Được sử dụng bởi: White Wizard
 • Dispel / Xfer (Gaia, 60,000 Gil)
  • Loại bỏ bất kỳ buff nào của đối phương.
  • Được sử dụng bởi: White Wizard
 • Full-life / Lif2 (Lufenia, 60,000 Gil)
  • Hồi sinh một đồng minh với đầy HP.
  • Được sử dụng bởi: White Wizard
Mình là Phú Nguyễn. Mình có niềm đam mê với game từ nhỏ và cũng đã được trải nghiệm các hệ máy từ 4 nút, sega, gba, đĩa cứng, đĩa mềm cho đến ps1, ps2,.... Blog này là nơi để mình chia sẻ các kiến thức chủ yếu là về game, các mẹo, hướng dẫn hoàn chỉnh, unlock tất cả nhân vật,... Mong các bạn sẽ thích và ủng hộ ^^

HÃY CHIA SẺ SUY NGHĨ CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT?! (Bình luận của bạn sẽ hiển thị sau khi được quản trị viên phê duyệt)

Nhập bình luận của bạn
Nhập tên của bạn