Đáp án các bài kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ trong Pokémon Scarlet & Violet

Vùng Paldea được biết đến với ngôi trường danh tiếng và mặc dù bạn không cần phải trả lời đúng các câu hỏi trong lớp Pokémon Scarlet và Violet, nhưng chắc chắn bạn sẽ có lợi khi tham dự các bài giảng. Việc đứng đầu trong các kỳ thi và kết bạn với giáo viên sẽ giúp bạn kiếm được một số phần thưởng quý hiếm.

Bài viết này sẽ giải thích cách thức hoạt động của các lớp học, bạn nên chọn câu trả lời nào cho kỳ thi giữa kỳ và cuối kỳ cũng như những gì bạn nhận được sau đó.

Giải thích các lớp học trong Pokémon Scarlet và Violet

Khi bạn lần đầu tiên đến Học viện Naranja – điều mà bạn nên làm càng sớm càng tốt – bạn có thể đăng ký vào một số lớp học như sinh học, toán học và lịch sử. Các giáo viên sẽ đặt một số câu hỏi trong các lớp học và nếu bạn đã quen thuộc với một số loại Pokémon, bạn có thể đã biết một vài câu trả lời trong đó.

Ngoài ra còn các lớp học khác, đặc biệt là lớp lịch sử, gắn liền với các truyền thuyết của vùng Paldea và trùng khớp với diễn biến cốt truyện có khả năng xảy ra song song với các lớp học của bạn, tùy thuộc vào tiến trình chơi của bạn.

Các lớp học mới sẽ mở khóa khi bạn tiếp tục cốt truyện chính, vì vậy thỉnh thoảng hãy ghé thăm học viện để kiểm tra. Sau khi bạn có ba buổi học trong một lớp học, bạn có thể đến quầy lễ tân và yêu cầu làm bài kiểm tra giữa kỳ cho môn học đó. Sau đó, sau ba buổi nữa trong bạn có thể làm bài kiểm tra cuối kỳ.

Những câu trả lời bạn đưa ra trong các buổi học thông thường không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến sự gần gũi với các giáo viên hoặc phần thưởng mà bạn có thể nhận được sau này trong trò chơi. Tuy nhiên, các câu trả lời trong bài kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ rất quan trọng và bạn có thể nhận được một số phần thưởng hiếm nếu vượt qua các bài kiểm tra và kết bạn được với các giáo sư, giám đốc và Y tá Miriam.

Việc kết bạn với giáo viên sẽ diễn ra một cách tự nhiên khi bạn tham gia các lớp học và có vẻ như nó sẽ được thúc đẩy khi bạn làm tốt các bài kiểm tra. Các sự kiện với mỗi giáo viên thỉnh thoảng sẽ xảy ra khi mối quan hệ của bạn và giáo viên đó được cải thiện. Nếu bạn kiểm tra bản đồ trường học và thấy một dấu chấm than ở một trong các vị trí, điều đó có nghĩa là có một sự kiện mới.

Hầu hết các giáo sư đều có một sự kiện cuối cùng sau kỳ thi mà bạn cần hoàn thành để nhận phần thưởng cuối cùng của họ, ngoại trừ Giám đốc Clavell và Y tá Miriam. Họ trao cho bạn giải thưởng cuối cùng sau khi bạn hoàn thành Operation Starfall và Victory Road.

Đáp án các bài kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ trong Pokémon Scarlet & Violet

Đáp án các bài kiểm tra giữa kỳ

1. Môn sinh học

What button would you use to let a Pokémon out of its ball so that it can walk with you?

 • ZR

Combine one letter and one number below to correctly say when and where Eggs are found

 • A (During picnics) and 2 (in a basket)

Which of the following is an effective way to warm up Eggs?

 • Walking around

What will NOT make Pokémon easier to catch?

 • Giving them a berry

What will make it easier to catch Pokémon of higher and higher levels?

 • Gym badges

2. Môn toán

How much damage does Water Gun do when it hits a Fire-type Pokémon?

 • Double damage

How much damage does Razor Leaf do when it hits a Fire-type Pokémon?

 • Half damage

If you spent $2000 on as many $200 Poké Balls as possible, how many would you get?

 • Eleven

What percent chance does a Pokémon usually have to land a critical hit?

 • About 4 percent

How much damage does a move deal when it lands a critical hit?

 • One and a half times as much

3. Môn lịch sử

What is the name of the geological formation in the center of the Paldea region?

 • The Great Crater of Paldea

What was long believed to rest in the depths of Area Zero?

 • Treasure

How many years ago did the Paldean Empire begin to rule this region?

 • 2,000 years ago

How many years ago was this academy built?

 • 805

Those seeking [fill in the blank] need look no further than the oranges/grapes of Paldea

 • Oranges

4. Môn ngoại ngữ

Gracias, arigato, merci, and xièxie all share the same meaning. What is it?

 • Thank you

Which of the following means “delicious”?

 • Deliceaux

Which of these phrases doesn’t belong?

 • Time to eat

When speaking with a person, what is the first step to smooth communication?

 • Compliment them

What is your beloved teacher’s name?

 • Salvatore

5. Môn nghiên cứu trận chiến

The higher a Pokémon’s Sp. Def, the less damage it takes from [fill in the blank] attacks

 • Special

Which of the following has no effect on a move’s damage?

 • The move’s name

How many Trainers are on a Tera Raid Battle team?

 • Four

What is an effective method for breaking an opponent’s Tera Shield?

 • Terastalizing and attacking

What is Ms. Dendra’s favorite type?

 • Fighting

6. Môn mĩ thuật

What is the name of the gemstone that glows over a Pokémon’s head when it Terastallizes?

 • Tera Jewel

When the answer to question 1 is in the shape of flowers, what type does it represent?

 • Grass type

What shape are most snowflakes classified as?

 • Hexagon

Where is the eatery that allows you to change a Tera Type?

 • Medali

What makes something beautiful?

 • No correct answer

7. Môn nấu ăn

Which is not an effect of a picnic meal?

 • Increasing speed

Which of the following affects the kinds of Meal Powers received from a particular meal?

 • Fillings and condiments

Which of these Berries can restore a Pokémon’s HP?

 • Oran Berry

Leandro wanted his Pokémon to decide on its own when to use its item in battle, so he gave it an Oran Berry. This will work as he hopes.

 • True

If a move runs out of PP, it can no longer be used. If a Pokémon runs out of PP for all its moves, it can only sit there in frustration.

 • False

Đáp án các bài kiểm tra cuối kỳ

Đáp án các bài kiểm tra cuối kỳ

Các bài kiểm tra cuối kỳ là sự kết hợp của các câu hỏi bạn đã trả lời bên trên và một số câu hỏi mới từ các bài học gần đây.

1. Môn sinh

How many of the following four methods make it easier to catch a Pokémon? Inflicting Paralysis, using a Poké Toy, feeding them a Berry, surprising them from behind.

 • 2

True or false? You can get new Pokémon only by catching them yourself or trading with other Trainers.

 • False

If a Pokémon is holding an Everstone, will using an item that induces Evolution, such as a Fire Stone, cause it to evolve?

 • No

What is the probability of running into a Shiny Pokémon?

 • 1 in 4,000

True or false? The Pokémon known as Oricorio has three forms

 • False

2. Môn toán

How many Great Balls could you purchase with 3,000 if each one costs 600?

 • Five

If a Water-type move with a power of 100 lands a critical hit on a Grass-type Pokémon, what will the move’s power be?

 • 0.75

Under normal conditions, what percent chance does Stone Edge have to land a critical hit?

 • 12 percent

If a Pokémon uses Swords Dance twice to boost its Attack by four stages, how much damage will its physical moves then do?

 • Triple damage

If a Rock-type Pokémon whose Tera Type is Rock Terastallizes, what will the power of its Rock-type moves be multiplied by?

 • 2x

3. Môn lịch sử

What is the area within the Great Crater of Paldea called?

 • Area Zero

How many years ago was this academy founded

 • 805 years ago

Which of these did not appear in the Paldean fairy tale about the four treasures?

 • A folding fan

Which Area Zero Expedition member wrote the record of the team’s activities?

 • Heath

How many years ago did Professor Sada (or Turo) invent Tera Orbs?

 • 10

4. Môn ngoại ngữ

Which of the following means “delicious”?

 • Delicieux

What do these two foreign phrases mean? Je t’aime! Ich liebe dich!

 • I love you

Based on what you just heard, what emotion do you think Pikachu was expressing?

 • Anger

Based on what you just heard, what emotion do you think Pikachu was expressing?

 • Happiness

What is your beloved teacher’s name?

 • Salvatore

5. Môn nghiên cứu trận chiến

Which cheer boosts Attack and Sp. Atk for all allies during a Tera Raid Battle?

 • Go all out

What do we call the battles that Pokémon sent out with the R Button do on their own?

 • Auto battles

How do you obtain LP

 • Exchange materials

High-level Pokémon are adjusted to what level when using Flat Rules in Link Battles?

 • Level 50

When using Normal Rules in Link Battles, you can use multiple Pokémon of the same species and multiples of the same held item

 • True

6. Môn mĩ thuật

What is the name of the restaurant where you can change a Pokemon’s Tera Type?

 • The Treasure Eatery

What is the name of Brassius’s signature art installation that we discussed in class?

 • Surrendering Sunflora

How many waterfalls are counted among the Ten Sights of Paldea?

 • 2

Where can you find the Million Volt Skyline?

 • Levincia

The Marks a Pokemon has are present when you first meet and none can be added later.

 • False

7. Môn nấu ăn

Which of the following Meal Powers makes it easier to come across Shiny Pokémon?

 • Sparkling Power

Which of the following is NOT an effect of Egg Power?

 • It helps hatch strong Pokémon

What is a simple yet important tactic for increasing the effectiveness of Meal Powers?

 • Make food with others

What is the correct action to take when your adorable Pokémon become dirty?

 • Pokémon Wash

This is a question about academy rules. Should you change your uniform tops and bottoms to properly match each season?

 • It doesn’t matter

Phần thưởng cho việc kết bạn với giáo viên

Sau khi bạn xem tất cả các sự kiện của họ và vượt qua các bài kiểm tra của mình – bạn sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt khi bạn nói chuyện với họ sau khi làm bài kiểm tra cuối cùng.

Dendra

 • Giúp cô ấy làm bánh sandwich
 • 10 Protein

Salvatore

 • Giúp anh ấy chăm sóc Pawmi bị thương
 • Galarian Meowth

Tyme

 • Giúp cô ấy giải quyết vấn đề với một học sinh
 • 50 Rock Tera Shard

Saguaro

 • Giúp anh ấy là chính mình
 • Nhiệm vụ Sweet Herba Mystica

Raifort

 • Cho cô ấy xem cả bốn Stake Pokémon
 • Cô ấy cho bạn xem Treasures of Ruin

Hassel

 • Giúp anh ấy giải quyết những rắc rối trong gia đình
 • 50 Dragon Shard

Miriam

 • Hoàn thành Victory Road
 • Giúp cô ấy trở thành một giáo viên
 • 10 Max Revive

Director Clavell

 • Hoàn thành Operation Starfall
 • 1 Big Nugget

Hãy xem các bài hướng dẫn khác của mình về Pokémon Scarlet và Violet để biết thêm mẹo và thủ thuật!

Mình là Phú Nguyễn. Mình có niềm đam mê với game từ nhỏ và cũng đã được trải nghiệm các hệ máy từ 4 nút, sega, gba, đĩa cứng, đĩa mềm cho đến ps1, ps2,.... Blog này là nơi để mình chia sẻ các kiến thức chủ yếu là về game, các mẹo, hướng dẫn hoàn chỉnh, unlock tất cả nhân vật,... Mong các bạn sẽ thích và ủng hộ ^^

HÃY CHIA SẺ SUY NGHĨ CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT?! (Bình luận của bạn sẽ hiển thị sau khi được quản trị viên phê duyệt)

Nhập bình luận của bạn
Nhập tên của bạn