Hướng dẫn chế tạo vật phẩm

Chế tạo vật phẩm là một cơ chế mới và quan trọng trong Pokemon Legends: Arceus. Bài viết về hướng dẫn chế tạo vật phẩm này sẽ bao gồm cách chế tạo, danh sách đầy đủ tất cả các công thức chế tạo, cách mở khóa các công thức chế tạo, v.v… có trong Pokemon Legends: Arceus.

Cách mở khóa các công thức chế tạo

Hướng dẫn chế tạo vật phẩm trong Pokemon Legends Arceus

Các công thức chế tạo được mở khóa khi bạn hoàn thành các Nhiệm vụ chính, nhưng chúng cũng có thể được mua từ chế tạo sư ở Jubilife Village hoặc được mở khóa bằng cách hoàn thành các nhiệm vụ phụ khác. Xem màn hình phần thưởng của nhiệm vụ để biết công thức có được.

Cách chế tạo

Bạn nên chế tạo từ bàn chế tạo, vì việc chế tạo từ đó sẽ cho phép bạn tiếp cận với tất cả nguyên liệu trong kho đồ của mình. Tuy nhiên, bạn cũng có thể chế tạo từ bất cứ đâu, kể cả giữa đồi núi, bằng cách vào phần Key Items trong hành trang. Chọn Crafting Kit để chế tạo các vật phẩm chỉ bằng các vật liệu trong túi của bạn.

Danh sách các công thức chế tạo

Các công thức chế tạo sau đây được sắp xếp theo loại và sau đó theo thứ tự chúng có thể được mở khóa (không tính mua từ Craftwork). Nhấp vào các liên kết riêng lẻ để tìm hiểu chính xác vị trí và cách tìm chúng.

Các công thức chế tạo vật phẩm hồi phục

Vật phẩm Hiệu ứng Thành phần Cách mở khóa
Potion Hồi phục 60hp
 • x1 Oran Berry
 • x1 Medicinal Leek
Trong khi làm nhiệm vụ Getting to Work on Research Tasks
Revive Hồi sinh một Pokemon với một nửa HP
 • x1 Vivichoke
 • x2 Medicinal Leek
Hoàn thành nhiệm vụ Getting to Work on Research Tasks
Super Potion Hồi phục 100hp
 • x1 Potion
 • x1 Pep-Up Plant
Đạt 2 sao Member Rank
Jubilife Muffin Chữa lành tất cả các trạng thái
 • x2 Hearty Grains
 • x2 Hopo Berry
 • x1 Razz Berry
 • x1 Cake-Lure Base
Trong khi làm nhiệm vụ The Taste of Home
Hyper Potion Hồi phục 150hp
 • x1 Super Potion
 • x1 Vivchoke
Đạt 4 sao Member Rank
Max Potion Hồi đầy hp
 • 1x Sitrus Berry
 • 1x King’s Leaf
Đạt 6 sao Member Rank
Remedy Hồi phục 60hp. Khiến Pokemon kém thân thiện hơn
 • 2x Bugwort
Mua từ Craftworks với giá 1000p
Fine Remedy Hồi phục 100hp. Khiến Pokemon kém thân thiện hơn
 • 1x Remedy
 • 1x Pep-Up Plant
Mua từ Craftworks với giá 3000p
Superb Remedy Hồi phục 150hp. Khiến Pokemon kém thân thiện hơn
 • 1x Fine Remedy
 • 1x Vivichoke
Mua từ Craftworks với giá 6000p
Full Heal Hồi phục và chữa lành tất cả các trạng thái
 • 1x Cheri Berry
 • 1x Pecha Berry
 • 1x Rawst Berry
 • 1x Aspear Berry
Mua từ Craftworks với giá 5000p
Max Ether Hồi phục PP của một chiêu thức
 • 1x Leppa Berry
 • 2x Pep-Up Plant
Mua từ Craftworks với giá 5000p
Max Revive Hồi sinh một Pokemon với đầy máu
 • 1x Revive
 • 2x King’s Leaf
Mua từ Craftworks với giá 25,000p
Max Elixir Hồi phục PP của cả 4 chiêu thức của một Pokemon
 • 1x Max Ether
 • 2x King’s Leaf
Mua từ Craftworks với giá 25,000p
Old Gateaux Chữa lành tất cả các hiệu ứng trạng thái
 • 1x Plump Beans
 • 1x Dazzling Honey
 • 1x Sootfoot Root
 • 1x Cake-Lure Base
Nhận được từ Taeko (NPC gần cái ao phía tây Brava Arena)

Các công thức chế tạo Poke Ball

Vật phẩm Hiệu ứng Thành phần Cách mở khóa
Poke Ball Poke Ball bình thường
 • 1x Apricorn
 • 1x Tumblestone
Hoàn thành nhiệm vụ The Galaxy Team’s Entry Trial
Heavy Ball Hiệu quả cao để bắt Pokemon. Không thể ném xa
 • 1x Apricorn
 • 1x Black Tumblestone
Hoàn thành nhiệm vụ Getting to Work on Research Tasks hoặc đạt 1 sao Member Rank
Feather Ball Được sử dụng để bắt Pokemon nhanh và Pokemon bay
 • 1x Apricorn
 • 1x Sky Tumblestone
Đạt 2 sao Member Rank
Great Poke Ball Tỷ lệ thành công cao hơn Poke Ball
 • 1x Apricorn
 • 1x Tumblestone
 • 1x Iron Chunk
Đạt 3 sao Member Rank
Leaden Ball Phiên bản cải tiến của Heavy Ball. Không thể ném xa
 • 1x Apricorn
 • 1x Black Tumblestone
 • 1x Iron Chunk
Đạt 4 sao Member Rank
Wing Ball Tỷ lệ thành công cao hơn Feather Ball
 • 1x Apricorn
 • 1x Sky Tumblestone
 • 1x Iron Chunk
Đạt 5 sao Member Rank
Ultra Ball Tỷ lệ thành công cao hơn Great Poke Ball
 • 1x Apricorn
 • 2x Tumblestone
 • 2x Iron Chunk
Đạt 6 sao Member Rank
Gigaton Ball Tỉ lệ thành công cao hơn so với Leaden Ball. Không thể ném xa
 • 1x Apricorn
 • 2x Black Tumblestone
 • 2x Iron Chunk
Đạt 7 sao Member Rank
Jet Ball Tỷ lệ thành công cao hơn Wing Ball
 • 1x Apricorn
 • 2x Sky Tumblestone
 • 2x Iron Chunk
Đạt 8 sao Member Rank

Các công thức chế tạo tăng chỉ số

Những vật phẩm này sẽ tăng chỉ số của Pokemon trong trận chiến hoặc thay đổi hành vi của chúng.

Vật phẩm Hiệu ứng Thành phần Cách mở khóa
Aux Power Được sử dụng để tăng chỉ số tấn công của Pokemon trong trận chiến.
 • 2x Swordcap
 • 1x Pep-Up Plant
Mua từ Craftworks Mua với giá 1500p
Aux Guard Được sử dụng để tăng chỉ số phòng thủ của Pokemon trong trận chiến.
 • 2x Iron Barktongue
 • 1x Pep-Up Plant
Mua từ Craftworks Mua với giá 1500p
Aux Powerguard Được sử dụng để tăng cả chỉ số tấn công và phòng thủ của Pokemon trong trận chiến.
 • 1x Aux Power
 • 1x Aux Gaurd
 • 1x King’s Leaf
Mua từ Craftworks Mua với giá 16,000p
Aux Evasion Được sử dụng để tăng chỉ số né tránh của Pokemon trong trận chiến.
 • 2x Doppel Bonnets
 • 1x Candy Truffle
Mua từ Craftworks Mua với giá 8000p
Dire Hit Được sử dụng để tăng tỷ lệ chí mạng của Pokemon trong trận chiến.
 • 2x Direshrooms
 • 1x Candy Truffle
Mua từ Craftworks Mua với giá 4000p
Choice Dumpling Làm cho một Pokemon trở nên cố định trên một chiêu thức cụ thể
 • 3x Caster Fern
 • 1x Swordcap
 • 1x Direshroom
 • 2x Hearty Grains
Nhận được từ Galaxy Member nằm ở phía đông bắc của Clamberclaw Cliffs tại Coronet Highlands
Swap Snack Tạm thời hoán đổi chỉ số phòng thủ và tấn công của Pokemon xung quanh
 • 1x Candy Truffle
 • 1x Sootfoot Root
 • 1x Springy Mushroom
 • 1x Hopo Berry
Hoàn thành nhiệm vụ phụ #54 Serving Up Swap Snacks
Twice-Spiced Radish Tăng 50% sức mạnh cho các chiêu thức của Pokemon
 • 1x Sand Radish
 • 2x Crunchy Salt
 • 2x Plump Beans
 • 2x King’s Leaf
Hoàn thành nhiệm vụ phụ #80 The Perfect Pickle Recipe

Các công thức chế tạo vật phẩm ném khác

Những vật phẩm này có thể được sử dụng trên bản đồ như những Poke Ball và là vật phẩm có hiệu ứng như Smoke Bomb hoặc vật phẩm thu hút một số loại Pokemon nhất định, như Mushroom Cake. Bạn có thể ném các vật phẩm có biểu tượng bàn tay trong hành trang của bạn.

Một số vật phẩm, như Oran BerryMudball có thể ném được và không thể chế tạo.
Vật phẩm Hiệu ứng Thành phần Cách mở khóa
Stealth Spray Pokemon hoang dã ít có khả năng chú ý đến bạn trong một thời gian ngắn
 • x1 Hopo Berry
 • x3 Bugwort
Trong khi làm nhiệm vụ Arezu’s Predicament
Mushroom Cake Hiệu quả trong việc thu hút Pokemon dạng quái vật và rồng
 • 1x Springy Mushroom
 • 1x Cake-Lure Base
Hoàn thành nhiệm vụ phụ #6 Mushroom Cake Marketing
Scatter Bang Xua đuổi Pokemon yếu
 • 1x Pop Pod
 • 1x Caster Fern
Hoàn thành nhiệm vụ Arezu’s Predicament
Smoke Bomb Ngăn Pokemon chú ý đến bạn
 • 1x Sootfoot Root
 • 1x Caster Fern
Hoàn thành nhiệm vụ The Frenzy of the Lord of the Woods
Honey Cake Thu hút Pokemon Bug và Fairy
 • 1x Dazzling Honey
 • 1x Cake-Lure Base
Mua từ Craftworks với giá 1000p
Sticky Glob Dùng để làm choáng Pokemon
 • 1x Spoiled Apricorn
 • 1x Ball of Mud
 • 1x Caster Fern
Mua từ Craftworks với giá 20,000p
Grain Cake Thu hút Pokemon dị thường
 • 1x Hearty Grains
 • 1x Cake-Lure Base
Mua từ Craftworks với giá 1000p
Bean Cake Thu hút Pokemon dạng chim và cá
 • 1x Plump Beans
 • 1x Cake-Lure Base
Mua từ Craftworks với giá 1000p
Salt Cake Thu hút Pokemon dạng cỏ, thực vật và khoáng chất
 • 1x Crunchy Salt
 • 1x Cake-Lure Base
Mua từ Craftworks với giá 1000p

Các công thức chế tạo khác

Vật phẩm Hiệu ứng Thành phần Cách mở khóa
Pokeshi Doll Có thể bán cho General Store với giá 1000p
 • 3x Wood
Bắt đầu từ nhiệm vụ phụ #18 Please! Make Me a Pokeshi Doll
Star Piece Có thể bán cho General Store với giá 5000p
 • 3x Red Shards
 • 3x Blue Shards
 • 3x Green Shards
 • 1x Stardust
Mua từ Craftworks với giá 10,000p
Mình là Phú Nguyễn. Mình có niềm đam mê với game từ nhỏ và cũng đã được trải nghiệm các hệ máy từ 4 nút, sega, gba, đĩa cứng, đĩa mềm cho đến ps1, ps2,.... Blog này là nơi để mình chia sẻ các kiến thức chủ yếu là về game, các mẹo, hướng dẫn hoàn chỉnh, unlock tất cả nhân vật,... Mong các bạn sẽ thích và ủng hộ ^^

HÃY CHIA SẺ SUY NGHĨ CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT?! (Bình luận của bạn sẽ hiển thị sau khi được quản trị viên phê duyệt)

Nhập bình luận của bạn
Nhập tên của bạn