Hisui Pokédex – Danh sách Pokemon

Trong bài viết này mình sẽ liệt kê danh sách tất cả các Pokemon trong vùng đất Hisui cũng như vị trí, số thứ tự và hệ của chúng. Sử dụng bài viết này để hoàn thành bộ sưu tập Pokedex của bạn trong Pokemon Legends: Arceus và ngoài ra hãy xem thêm các bài viết về tất cả Pokemon mớicác Pokemon khởi đầu cũng như quá trình tiến hóa của chúng.

Danh sách Pokemon trong Pokemon Legends: Arceus

Vị trí của tất cả các Pokemon trong Legends: Arceus

Dưới đây là danh sách tất cả các Pokemon trong Pokemon Legends: Arceus cùng với hệ và vị trí của chúng được sắp xếp theo số thứ tự.

# Pokemon Hệ Vị trí tìm thấy
001 Rowlet Grass / Flying
 • Pokemon khởi đầu
 • Coronet Highlands
  • Trong biến dạng thời gian
002 Datrix Grass/Flying
 • Tiến hóa từ Rowlet
003 Hisiuan Decidueye Grass/Fighting
 • Tiến hóa từ Datrix
004 Cyndaquil Fire
 • Pokemon khởi đầu
 • Crimson Mirelands
  • Trong biến dạng thời gian
005 Quilava Fire
 • Tiến hóa từ Cyndaquil
006 Hisiuan Typhlosion Fire/Ghost
 • Tiến hóa từ Quilava
007 Oshawott Water
 • Pokemon khởi đầu
 • Alabaster Icelands
  • Trong biến dạng thời gian
008 Dewott Water
 • Tiến hóa từ Dewott
009 Samurott Water/Dark
 • Tiến hóa từ Dewott
010 Bidoof Normal
 • Alabaster Icelands
  • Avalugg’s Legacy
 • Obsidian Fieldlands
  • Aspiration Hill, Horseshoe Plains, Tidewater Dam
 • Crimson Mirelands
  • Gapejaw Bog, Ursa’s Ring, Droning Meadow
011 Bibarel Normal/Water
 • Alabaster Icelands
  • Avalugg’s Legacy
 • Obsidian Fieldlands
  • Tidewater Dam
 • Cobalt Coastlands
  • Spring Path
 • Crimson Mirelands
  • Gapejaw Bog, Ursa’s Ring, Droning Meadow
012 Starly Normal/Flying
 • Cobalt Coastlands
  • Ginkgo Landing, Deadwood Haunt
 • Obsidian Fieldlands
  • Aspiration Hill, Horseshoe Plains, Windswept Run, Tidewater Dam
013 Staravia Normal/Flying
 • Cobalt Coastlands
  • Ginkgo Landing, Deadwood Haunt
 • Obsidian Fieldlands
  • Aspiration Hill, Horseshoe Plains, Windswept Run, Tidewater Dam
014 Staraptor Normal/Flying
 • Obsidian Fieldlands
  • Nature’s Pantry
 • Cobalt Coastlands
  • Deadwood Haunt
015 Shinx Electric
 • Obsidian Fieldlands
  • Aspiration Hill, Floaro Gardens, Oreburrow Tunnel
 • Coronet Highlands
  • Sonorous Path
016 Luxio Electric
 • Obsidian Fieldlands
  • Floaro Gardens, Oreburrow Tunnel, Sandgem Flats
 • Coronet Highlands
  • Heavenward Lookout, Sonorous Path, Sacred Plaza, Cloudcap Pass
017 Luxray Electric
 • Obsidian Fieldlands
  • Sandgem Flats
 • Coronet Highlands
  • Heavenward Lookout, Sonorous Path, Sacred Plaza, Cloudcap Pass
018 Wurmple Bug
 • Obsidian Fieldlands
  • Horseshoe Plains, Floaro Gardens, The Heartwood
019 Silcoon Bug
 • Obsidian Fieldlands
  • Floaro Gardens, The Heartwood
020 Beautifly Bug/Flying
 • Obsidian Fieldlands
  • Floaro Gardens, The Heartwood, Grueling Grove
 • Cobalt Coastlands
  • Veilstone Cape
021 Cascoon Bug
 • Obsidian Fieldlands
  • Floaro Gardens, The Heartwood
022 Dustox Bug/Poison
 • Obsidian Fieldlands
  • Floaro Gardens, The Heartwood, Grueling Grove
 • Cobalt Coastlands
  • Veilstone Cape
023 Ponyta Fire
 • Obsidian Fieldlands
  • Horseshoe Plains
024 Rapidash Fire
 • Obsidian Fieldlands
  • Horseshoe Plains
025 Eevee Normal
 • Alabaster Icelands
  • Avalugg’s Legacy, Avalanche Slopes
 • Obsidian Fieldlands
  • Horseshoe Plains
 • Cobalt Coastlands
  • Crossing Slope
026 Vaporeon Water
 • Tiến hóa từ Eevee
027 Jolteon Electric
 • Tiến hóa từ Eevee
028 Flareon Fire
 • Tiến hóa từ Eevee
029 Espeon Psychic
 • Coronet Highlands
  • Trong biến dạng thời gian
030 Umbreon Dark
 • Crimson Mirelands
  • Trong biến dạng thời gian
031 Leafeon Grass
 • Obsidian Fieldlands
  • Trong biến dạng thời gian
032 Glaceon Ice
 • Tiến hóa từ Eevee
033 Sylveon Fairy
 • Obsidian Fieldlands
  • Trong biến dạng thời gian
034 Zubat Poison/Flying
 • Alabaster Icelands
  • Snowpoint Temple
 • Obsidian Fieldlands
  • Deertrack Path, Nature’s Pantry, The Heartwood, Oreburrow Tunnel
 • Coronet Highlands
  • Heavenward Lookout, Wayward Cave
 • Crimson Mirelands
  • Bolderoll Slope, Diamond Heath, Cloudpool Ridge
035 Golbat Poison/Flying
 • Alabaster Icelands
  • Snowpoint Temple
 • Obsidian Fieldlands
  • Oreburrow Tunnel
 • Coronet Highlands
  • Heavenward Lookout, Wayward Cave
 • Crimson Mirelands
  • Bolderoll Slope, Diamond Heath, Cloudpool Ridge
036 Crobat Poison/Flying
 • Alabaster Icelands
  • Icebound Falls
 • Coronet Highlands
  • Wayward Cave
037 Drifloon Ghost / Flying
 • Alabaster Icelands
  • Avalugg’s Legacy, Glacier Terrace, Heart’s Crag
 • Obsidian Fieldlands
  • Aspiration Hill, Horseshoe Plains, Floaro Gardens, Ramanas Island
 • Cobalt Coastlands
  • Ginkgo Landing, Bathers’ Lagoon, Deadwood Haunt, Tranquility Cove
038 Drifblim Ghost / Flying
 • Alabaster Icelands
  • Avalugg’s Legacy, Glacier Terrace, Heart’s Crag
 • Obsidian Fieldlands
  • Sandgem Flats, Ramanas Island
 • Cobalt Coastlands
  • Ginkgo Landing, Bathers’ Lagoon, Deadwood Haunt, Tranquility Cove
039 Kricketot Bug
 • Obsidian Fieldlands
  • Deertrack Path, Nature’s Pantry, Windswept Run
 • Crimson Mirelands
  • Golden Lowlands, Cloudpool Ridge
040 Kricketune Bug
 • Obsidian Fieldlands
  • Nature’s Pantry
 • Crimson Mirelands
  • Golden Lowlands, Cloudpool Ridge
041 Buizel Water
 • Obsidian Fieldlands
  • Horseshoe Plains, Windswept Run, Worm Bridge
 • Cobalt Coastlands
  • Aipom Hill, Bathers’ Lagoon
042 Floatzel Water
 • Obsidian Fieldlands
  • Worm Bridge
 • Cobalt Coastlands
  • Aipom Hill, Bathers’ Lagoon
043 Burmy Bug
 • Alabaster Icelands
  • Bonechill Wastes, Glacier Terrace, Lake Acuity, Avalanche Slopes
 • Obsidian Fieldlands
  • Deertrack Path, Deertrack Heights, Nature’s Pantry, Grueling Grove
 • Coronet Highlands
  • Heavenward Lookout, Celestica Trail, Celestica Ruins, Stonetooth Rows
 • Cobalt Coastlands
  • Ginkgo Landing, Crossing Slope, Veilstone Cape, Bathers’ Lagoon
 • Crimson Mirelands
  • Golden Lowlands, Gapejaw Bog, Cloudpool Ridge, Shrouded Ruins
044 Wormadam Bug/Grass, Bug/Ground, Bug/Steel
 • Alabaster Icelands
  • Bonechill Wastes, Glacier Terrace, Lake Acuity, Avalanche Slopes
 • Obsidian Fieldlands
  • Grueling Grove, Sandgem Flats
 • Coronet Highlands
  • Heavenward Lookout, Celestica Trail, Celestica Ruins, Stonetooth Rows
 • Cobalt Coastlands
  • Ginkgo Landing, Crossing Slope, Veilstone Cape, Bathers’ Lagoon
 • Crimson Mirelands
  • Golden Lowlands, Gapejaw Bog
045 Mothim Bug/Flying
 • Obsidian Fieldlands
  • Grueling Grove
 • Coronet Highlands
  • Wayward Wood
 • Cobalt Coastlands
  • Ginkgo Landing, Veilstone Cape, Aipom Hill, Spring Path
046 Geodude Rock/Ground
 • Obsidian Fieldlands
  • Deertrack Heights, Worn Bridge, Oreburrow Tunnel
 • Coronet Highlands
  • Bolderoll Ravine, Clamberclaw Cliffs, Celestica Ruins
 • Cobalt Coastlands
  • Ginkgo Landing, Veilstone Cape, Aipom Hill, Bathers’ Lagoon
 • Crimson Mirelands
  • Gapejaw Bog, Scarlet Bog, Ursa’s Ring, Bolderoll Slope
047 Graveler Rock/Ground
 • Alabaster Icelands
  • Snowpoint Temple
 • Obsidian Fieldlands
  • Oreburrow Tunnel, Sandgem Flats
 • Coronet Highlands
  • Heavenward Lookout, Bolderoll Ravine, Clamberclaw Cliffs, Celestica Ruins
 • Cobalt Coastlands
  • Windbreak Stand, Firespit Island, Islespy Shore, Spring Path
 • Crimson Mirelands
  • Gapejaw Bog, Scarlet Bog, Ursa’s Ring, Bolderoll Slope
048 Golem Rock/Ground
 • Coronet Highlands
  • Bolderoll Ravine
049 Stantler Normal
 • Obsidian Fieldlands
  • Glacier Terrace
 • Obsidian Fieldlands
  • Deertrack Heights
 • Coronet Highlands
  • Wayward Wood
 • Cobalt Coastlands
  • Windbreak Stand
050 Wyrdeer Normal/Psychic
 • Tiến hóa từ Stantler
051 Munchlax Normal
 • Alabaster Icelands
  • Snowfall Hot Spring
 • Obsidian Fieldlands
  • Deertrack Heights
052 Snorlax Normal
 • Alabaster Icelands
  • Snowfall Hot Spring
 • Obsidian Fieldlands
  • Sandgem Flats
053 Paras Bug/Grass
 • Obsidian Fieldlands
  • Nature’s Pantry
 • Coronet Highlands
  • Heavenward Lookout, Wayward Wood
 • Cobalt Coastlands
  • Windbreak Stand
 • Crimson Mirelands
  • Golden Lowlands, Diamond Heath, Cloudpool Ridge, Cottonsedge Prairie
054 Parasect Bug/Grass
 • Obsidian Fieldlands
  • Nature’s Pantry
 • Coronet Highlands
  • Heavenward Lookout, Wayward Wood
 • Cobalt Coastlands
  • Windbreak Stand
 • Crimson Mirelands
  • Golden Lowlands, Diamond Heath, Cloudpool Ridge, Cottonsedge Prairie
055 Pichu Electric
 • Obsidian Fieldlands
  • Floaro Gardens, Nature’s Pantry
 • Crimson Mirelands
  • Golden Lowlands
056 Pikachu Electric
 • Obsidian Fieldlands
  • Nature’s Pantry
 • Cobalt Coastlands
  • Windbreak Stand
 • Crimson Mirelands
  • Golden Lowlands
057 Raichu Electric
 • Crimson Mirelands
  • Golden Lowlands
058 Abra Psychic
 • Alabaster Icelands
  • Lake Acuity
 • Obsidian Fieldlands
  • Windswept Run, Sandgem Flats
059 Kadabra Psychic
 • Alabaster Icelands
  • Lake Acuity
 • Obsidian Fieldlands
  • Sandgem Flats
060 Alakazam Psychic
 • Obsidian Fieldlands
  • Sandgem Flats
061 Chimchar Fire
 • Obsidian Fieldlands
  • Deertrack Heights, Ramanas Island
062 Monferno Fire/Fighting
 • Obsidian Fieldlands
  • Ramanas Island
063 Infernape Fire/Fighting
 • Obsidian Fieldlands
  • Ramanas Island
064 Buneary Normal
 • Alabaster Icelands
  • Bonechill Wastes, Snowfall Hot Spring
 • Obsidian Fieldlands
  • The Heartwood
065 Lopunny Normal
 • Alabaster Icelands
  • Bonechill Wastes, Snowfall Hot Spring
 • Obsidian Fieldlands
  • The Heartwood
066 Cherubi Grass
 • Coronet Highlands
  • Lonely Spring, Fabled Spring, Primeval Grotto (Cây rung rinh)
 • Crimson Mirelands
  • Gapejaw Bog (Cây rung rinh)
 • Xem thêm cách để tìm Cherrim
067 Cherrim Grass
 • Coronet Highlands
  • Lonely Spring, Fabled Spring, Primeval Grotto (Cây rung rinh)
 • Crimson Mirelands
  • Gapejaw Bog (Cây rung rinh)
 • See*Obsidian Fieldlands
  • The Heartwood (Cây rung rinh)
 • Coronet Highlands
  • Lonely Spring, Fabled Spring, Primeval Grotto (Cây rung rinh)
 • Crimson Mirelands
  • Gapejaw Bog (Cây rung rinh)
 • Xem thêm cách để tìm Cherrim
068 Psyduck Water
 • Obsidian Fieldlands
  • The Heartwood
 • Coronet Highlands
  • Wayward Wood, Lonely Spring
 • Cobalt Coastlands
  • Bathers’ Lagoon
 • Crimson Mirelands
  • Golden Lowlands, Gapejaw Bog, Holm of Trials
069 Golduck Water
 • Coronet Highlands
  • Wayward Wood, Lonely Spring
 • Cobalt Coastlands
  • Bathers’ Lagoon, Spring Path
 • Crimson Mirelands
  • Holm of Trials
070 Combee Bug/Flying
 • Obsidian Fieldlands
  • The Heartwood, Grueling Grove, Ramanas Island
 • Cobalt Coastlands
  • Aipom Hill
 • Crimson Mirelands
  • Cloudpool Ride, Lake Valore, Cottonsedge Prairie, Droning Meadow
071 Vespiquen Bug/Flying
 • Crimson Mirelands
  • Lake Valore, Cottonsedge Prairie, Droning Meadow
072 Scyther Bug/Flying
 • Obsidian Fieldlands
  • Grandtree Arena
 • Coronet Highlands
  • Primeval Grotto
073 Kleavor Bug/Rock
 • Tiến hóa từ Scyther
074 Scizor Bug/Steel
 • Tiến hóa từ Scyther
075 Heracross Bug/Fighting
 • Obsidian Fieldlands
  • Grueling Grove
 • Coronet Highlands
  • Wayward Wood
076 Mime Jr. Psychic/Fairy
 • Obsidian Fieldlands
  • Horseshoe Plains, Sandgem Flats
077 Mr. Mime Psychic/Fairy
 • Obsidian Fieldlands
  • Sandgem Flats
078 Aipom Normal
 • Alabaster Icelands
  • Whiteout Valley, Glacier Terrace, Snowfall Hot Spring, Heart’s Crag
 • Obsidian Fieldlands
  • Ramanas Island
 • Cobalt Coastlands
  • Aipom Hill, Hideaway Bay
079 Ambipom Normal
 • Alabaster Icelands
  • Avalanche Slopes, Arena’ Approach, Heart’s Crag
 • Cobalt Coastlands
  • Aipom Hill, Hideaway Bay
080 Magikarp Water
 • Obsidian Fieldlands
  • Obsidian Falls, Lake Verity
 • Coronet Highlands
  • Fabled Spring
081 Gyarados Water/Flying
 • Obsidian Fieldlands
  • Obsidian Falls, Lake Verity
 • Coronet Highlands
  • Promeval Grotto
 • Cobalt Coastlands
  • Sand’s Reach
082 Shellos Water
 • Obsidian Fieldlands
  • Sandgem Flats, Ramanas Island
 • Cobalt Coastlands
  • Tranquility Cove, Seagrass Haven
083 Gastrodon Water/Ground
 • Obsidian Fieldlands
  • Sandgem Flats, Ramanas Island
 • Cobalt Coastlands
  • Seagrass Haven
084 Qwilfish Dark/Poison
 • Obsidian Fieldlands
  • Ramanas Island
 • Cobalt Coastlands
  • Tranquility Cove, Lunker’s Lair, Islespy Shore
085 Overqwil Dark/Poison
 • Tiến hóa từ Qwilfish
 • Có một cơ hội bắt được Alpha Overquil trong Nhiệm vụ chính 15: The Trial of Lake Valor
086 Happiny Normal
 • Alabaster Icelands
  • Avalanche Slopes
 • Obsidian Fieldlands
  • Oreburrow Tunnel, Obsidian Falls
 • Cobalt Coastlands
  • Hideaway Bay
087 Chansey Normal
 • Alabaster Icelands
  • Avalanche Slopes
 • Obsidian Fieldlands
  • Obsidian Falls
 • Cobalt Coastlands
  • Hideaway Bay, Tombolo Walk
088 Blissey Normal
 • Alabaster Icelands
  • Avalanche Slopes
 • Obsidian Fieldlands
  • Obsidian Falls
089 Budew Grass/Poison
 • Coronet Highlands
  • Fabled Spring
 • Crimson Mirelands
  • Golden Lowlands, Gapejaw Bog
090 Roselia Grass/Poison
 • Coronet Highlands
  • Fabled Spring
 • Crimson Mirelands
  • Golden Lowlands, Gapejaw Bog
091 Roserade Grass/Poison
 • Crimson Mirelands
  • Cloudpool Ridge
092 Carnivine Grass
 • Coronet Highlands
  • Lonely Spring
 • Crimson Mirelands
  • Golden Lowlands, Gapejaw Bog, Cloudpool Ridge, Holm of Trials
093 Petilil Grass
 • Crimson Mirelands
  • Cottonsedge Prairie, Holm of Trials
094 Hisuian Lilligant Grass/Fighting
 • Tiến hóa từ Petilil
095 Tangela Grass
 • Cobalt Coastlands
  • Crossing Slope
 • Crimson Mirelands
  • Gapejaw Bog
096 Tangrowth Grass
 • Crimson Mirelands
  • Gapejaw Bog
097 Barboach Water/Ground
 • Coronet Highlands
  • Wayward Cave
 • Crimson Mirelands
  • Gapejaw Bog, Lake Valor
098 Whiscash Water/Ground
 • Coronet Highlands
  • Wayward Cave
 • Crimson Mirelands
  • Gapejaw Bog, Lake Valor
099 Croagunk Poison/Fighting
 • Coronet Highlands
  • Ancient Quarry
 • Crimson Mirelands
  • Gapejaw Bog, Scarlet Bog, Holm of Trials
100 Toxicroak Poison/Fighting
 • Coronet Highlands
  • Ancient Quarry
 • Cobalt Coastlands
  • Spring Path
 • Crimson Mirelands
  • Holm of Trials
101 Ralts Psychic/Fairy
 • Alabaster Icelands
  • Heart’s Crag, Snowpoint Temple
 • Crimson Mirelands
  • Gapejaw Bog, Shrouded Ruins
102 Kirlia Psychic/Fairy
 • Alabaster Icelands
  • Heart’s Crag, Snowpoint Temple
 • Crimson Mirelands
  • Shrouded Ruins
103 Gardevoir Psychic/ Fairy
 • Alabaster Icelands
  • Heart’s Crag
104 Gallade Psychic/Fighting
 • Alabaster Icelands
  • Snowpoint Temple
105 Yanma Bug/Flying
 • Coronet Highlands
  • Heavenward Lookout
 • Crimson Mirelands
  • Gapejaw Bog, Ursa’s Ring, Droning Meadow
106 Yanmega Bug/Flying
 • Coronet Highlands
  • Heavenward Lookout
 • Crimson Mirelands
  • Droning Meadow
107 Hippopotas Ground
 • Coronet Highlands
  • Celestica Trail
 • Crimson Mirelands
  • Sludge Mound, Scarlet Bog
108 Hippowdon Ground
 • Coronet Highlands
  • Celestica Trail
 • Crimson Mirelands
  • Sludge Mound, Scarlet Bog
109 Pachirisu Electric
 • Crimson Mirelands
  • Droning Meadow
110 Stunky Poison/Dark
 • Coronet Highlands
  • Ancient Quarry
 • Crimson Mirelands
  • Scarlet Bog
111 Skuntank Poison/Dark
 • Coronet Highlands
  • Ancient Quarry
 • Crimson Mirelands
  • Scarlet Bog
112 Teddiursa Normal
 • Coronet Highlands
  • Sonorous Path
 • Crimson Mirelands
  • Ursa’s Ring
113 Ursaring Normal
 • Coronet Highlands
  • Sonorous Path
 • Crimson Mirelands
  • Ursa’s Ring
114 Ursaluna Ground/Normal
 • Tiến hóa từ Ursaring
115 Goomy Dragon
 • Coronet Highlands
  • Ancient Quarry
 • Crimson Mirelands
  • Holm of Trials
116 Hisuian Sliggoo Dragon/Steel
 • Coronet Highlands
  • Ancient Quarry
 • Crimson Mirelands
  • Holm of Trials
117 Hisuian Goodra Dragon/Steel
 • Coronet Highlands
  • Ancient Quarry
118 Onix Rock/Ground
 • Coronet Highlands
  • Celestica Trail
 • Crimson Mirelands
  • Scarlet Bog, Bolderoll Slope, Lake Valor
119 Steelix Steel/Ground
 • Coronet Highlands
  • Celestica Trail
120 Rhyhorn Ground/Rock
 • Coronet Highlands
  • Celestica Trail, Sacred Plaza
 • Crimson Mirelands
  • Bolderoll Slope, Diamond Heath, Shrouded Ruins
121 Rhydon Ground/Rock
 • Coronet Highlands
  • Celestica Trail, Sacred Plaza
122 Rhyperior Ground/Rock
 • Coronet Highlands
  • Sacred Plaza
123 Bonsly Rock
 • Coronet Highlands
  • Celestica Trail
 • Crimson Mirelands
  • Cloudpool Ridge
124 Sudowoodo Rock
 • Coronet Highlands
  • Celestica Trail
 • Crimson Mirelands
  • Cloudpool Ridge
125 Lickitung Normal
 • Alabaster Icelands
  • Snowfall Hot Spring, Avalanche Slopes
 • Crimson Mirelands
  • Shrouded Ruins
126 Lickilicky Normal
 • Alabaster Icelands
  • Avalanche Slopes
 • Crimson Mirelands
  • Shrouded Ruins
127 Togepi Fairy
 • Cobalt Coastlands
  • Bathers’ Lagoon, Tranquility Cove
 • Crimson Mirelands
  • Cottonsedge Prairie
128 Togetic Fairy/Flying
 • Cobalt Coastlands
  • Tranquility Cove
 • Crimson Mirelands
  • Bolderoll Slope, Cottonsedge Prairie
129 Togekiss Fairy/Flying
 • Obsidian Fieldlands
  • Lake Verity
130 Turtwig Grass
 • Crimson Mirelands
  • Droning Meadow
131 Grotle Grass
 • Crimson Mirelands
  • Droning Meadow
132 Torterra Grass/Ground
 • Crimson Mirelands
  • Holm of Trials
133 Porygon Normal
 • Crimson Mirelands
  • Trong biến dạng thời gian
134 Porygon2 Normal
 • Tiến hóa từ Porygon
135 Porygon3 Normal
 • Tiến hóa từ Porygon2
136 Gastly Ghost/Poison
 • Alabaster Icelands
  • Bonechill Wastes
 • Coronet Highlands
  • Bolderoll Ravine, Sacred Plaza, Celestica Ruins
 • Crimson Mirelands
  • Golden Lowlands, Gapejaw Bog, Scarlet Bog, Shrouded Ruins
137 Haunter Ghost/Poison
 • Alabaster Icelands
  • Bonechill Wastes
 • Coronet Highlands
  • Bolderoll Ravine, Sacred Plaza, Celestica Ruins
 • Crimson Mirelands
  • Gapejaw Bog, Scarlet Bog, Shrouded Ruins, Cottonsedge Prairie
138 Gengar Ghost/Poison
 • Tiến hóa từ Haunter
 • Obsidian Fieldlands
  • Space-time Distortion
139 Spiritomb Ghost/Dark
 • Thu thập tất cả 107 Wisps
140 Murkrow Dark/Flying
 • Cobalt Coastlands
  • Crossing Slope, Veilstone Cape, Hideaway Bay, Islespy Shore
 • Crimson Mirelands
  • Cloudpool Ridge
141 Honchkrow Dark/Flying
 • Cobalt Coastlands
  • Bathers’ Lagoon
 • Crimson Mirelands
  • Cloudpool Ridge
142 Unown Psychic Xem vị trí của tất cả các Unown
143 Spheal Ice/Water
 • Cobalt Coastlands
  • Ginkgo Landing
144 Sealeo Ice/Water
 • Cobalt Coastlands
  • Islespy Shore
145 Walrein Ice/Water
 • Cobalt Coastlands
  • Ginkgo Landing, Islespy Shore
146 Remoraid Water
 • Cobalt Coastlands
  • Castaway Shore, Sand’s Reach, Tranquility Cove
147 Octillery Water
 • Cobalt Coastlands
  • Castaway Shore, Islespy Shore
148 Skorupi Poison/Bug
 • Cobalt Coastlands
  • Ginkgo Landing, Castaway Shore
149 Drapion Poison/Dark
 • Cobalt Coastlands
  • Ginkgo Landing
150 Hisuian Growlithe Fire/Rock
 • Cobalt Coastlands
  • Windbreak Stand, Veilstone Cape
151 Hisuian Arcanine Fire/Rock
 • Tiến hóa từ Hisuian Growlithe.
152 Glameow Normal
 • Alabaster Icelands
  • Glacier Terrace
 • Cobalt Coastlands
  • Crossing Slope, Veilstone Cape
153 Purugly Normal
 • Alabaster Icelands
  • Glacier Terrace
 • Cobalt Coastlands
  • Crossing Slope, Veilstone Cape
154 Machop Fighting
 • Alabaster Icelands
  • Icebound Falls, Arena’s Approach, Snowfall Hot Spring
 • Obsidian Fieldlands
  • Oreburrow Tunnel, Obsidian Falls
 • Coronet Highlands
  • Bolderoll Ravine, Cloudcap Pass
 • Cobalt Coastlands
  • Castaway Shore
155 Machoke Fighting
 • Alabaster Icelands
  • Icebound Falls, Arena’s Approach, Snowfall Hot Spring
 • Obsidian Fieldlands
  • Obsidian Falls
 • Coronet Highlands
  • Bolderoll Ravine, Cloudcap Pass
 • Cobalt Coastlands
  • Castaway Shore
156 Machamp Fighting
 • Alabaster Icelands
  • Arena’s Approach
157 Chatot Normal/Flying
 • Cobalt Coastlands
  • Deadwood Haunt (Ban ngày, sau khi có Coastlands Camp)
158 Duskull Ghost
 • Alabaster Icelands
  • Avalanche Slopes, Arena’s Approach
 • Cobalt Coastlands
  • Deadwood Haunt
159 Dusclops Ghost
 • Alabaster Icelands
  • Avalanche Slopes, Arena’s Approach
 • Cobalt Coastlands
  • Deadwood Haunt
160 Dusknoir Ghost
 • Cobalt Coastlands
  • Deadwood Haunt
161 Piplup Water
 • Cobalt Coastlands
  • Spring Path
162 Prinplup Water
 • Cobalt Coastlands
  • Spring Path
163 Empoleon Water/Steel
 • Cobalt Coastlands
  • Islespy Shore
164 Mantyke Water/Flying
 • Cobalt Coastlands
  • Ginkgo Landing, Tranquility Cove
165 Mantine Water/Flying
 • Cobalt Coastlands
  • Tranquility Cove
166 Basculin Water
 • Alabaster Icelands
  • Lake Acuity, Heart’s Crag
 • Coronet Highlands
  • Fabled Spring
 • Cobalt Coastlands
  • Tranquility Cove, Islespy Shore
167 Basculegion Water/Ghost
 • Tiến hóa từ Basculin
168 Vulpix Fire
 • Cobalt Coastlands
  • Veilstone Cape
168 Alolan Vulpix Ice
 • Từ nhiệm vụ phụ Snow-White Vulpix in the Snow
169 Ninetales Fire
 • Cobalt Coastlands
  • Firespit Island
169 Alolan Ninetales Ice/Fairy Tiến hóa từ Alolan Vulpix
170 Tentacool Water/Poison
 • Cobalt Coastlands
  • Lunker’s Lair, Seagrass Haven, Islespy Shore
171 Tentacruel Water/Poison
 • Cobalt Coastlands
  • Lunker’s Lair, Seagrass Haven, Islespy Shore
172 Finneon Water
 • Cobalt Coastlands
  • Seagrass Haven
173 Lumineon Water
 • Cobalt Coastlands
  • Seagrass Haven
174 Magby Fire
 • Cobalt Coastlands
  • Firespit Island
175 Magmar Fire
 • Cobalt Coastlands
  • Firespit Island
176 Magmortar Fire
 • Tiến hóa từ Magmar
177 Magnemite Electric/Steel
 • Cobalt Coastlands
  • Trong biến dạng thời gian
178 Magneton Electric/Steel
 • Cobalt Coastlands
  • Trong biến dạng thời gian
179 Magnezone Electric/Steel
 • Coronet Highlands
  • Celestica Trail, Fabled Spring, Clamberclaw Cliffs
180 Bronzor Steel/Psychic
 • Alabaster Icelands
  • Lake Acuity, Snowpoint Temple
 • Coronet Highlands
  • Ancient Quarry, Clamberclaw Cliffs, Stonetooth Rows, Celestica Ruins
181 Bronzong Steel/Psychic
 • Alabaster Icelands
  • Lake Acuity, Snowpoint Temple
 • Coronet Highlands
  • Ancient Quarry, Clamberclaw Cliffs, Stonetooth Rows, Celestica Ruins
182 Elekid Electric
 • Alabaster Icelands
  • Arena’s Approach, Icebound Falls
 • Coronet Highlands
  • Cloudcap Pass
183 Electabuzz Electric
 • Alabaster Icelands
  • Arena’s Approach, Icebound Falls
 • Coronet Highlands
  • Cloudcap Pass
184 Electivire Electric
 • Coronet Highlands
  • Cloudcap Pass
185 Gligar Ground/Flying
 • Alabaster Icelands
  • Glacier Terrace, Arena’s Approach
 • Coronet Highlands
  • Clamberclaw Cliffs, Celestica Ruins, Cloudcap Pass, Primeval Grotto
186 Gliscor Ground/Flying
 • Coronet Highlands
  • Primeval Grotto
187 Gible Dragon/ Ground
 • Alabaster Icelands
  • Avalanche Slopes
 • Coronet Highlands
  • Wayward Cave, Clamberclaw Cliffs
188 Gabite Dragon/Ground
 • Alabaster Icelands
  • Avalanche Slopes
 • Coronet Highlands
  • Clamberclaw Cliffs
189 Garchomp Dragon/Ground
 • Alabaster Icelands
  • Avalanche Slopes
190 Nosepass Rock
 • Coronet Highlands
  • Celestica Ruins, Primeval Grotto
191 Probopass Rock/Steel
 • Coronet Highlands
  • Primeval Grotto
192 Hisuian Voltorb Electric/Grass
 • Coronet Highlands
  • Sacred Plaza
193 Hisuian Electrode Electric/Grass
 • Tiến hóa từ Voltorb
194 Rotom Electric/Ghost
 • Coronet Highlands
  • Stonetooth Rows, Sacred Plaza
195 Chingling Psychic
 • Alabaster Icelands
  • Lake Acuity
 • Coronet Highlands
  • Sacred Plaza
196 Chimecho Psychic
 • Alabaster Icelands
  • Lake Acuity
 • Coronet Highlands
  • Celestica Trail
197 Misdreavus Ghost
 • Alabaster Icelands (Ban đêm)
  • Bonechill Wastes
 • Coronet Highlands (Ban đêm)
  • Stonetooth Rows, Sacred Plaza, Celestica Ruins
198 Mismagius Ghost
 • Coronet Highlands (Ban đêm)
  • Stonetooth Rows
199 Cleffa Fairy
 • Coronet Highlands (Ban đêm)
  • Fabled Spring
200 Clefairy Fairy
 • Coronet Highlands (Ban đêm)
  • Fabled Spring
201 Clefable Fairy
 • Coronet Highlands (Ban đêm)
  • Fabled Spring
202 Hisuian Sneasel Fighting/Poison
 • Alabaster Icelands
  • Avalugg’s Legacy, Glacier Terrace
 • Coronet Highlands
  • Celestica Trail, Primeval Grotto
202 Sneasel Dark/Ice
 • Obsidian Fieldlands
  • Trong biến dạng thời gian
203 Sneasler Fighting/Poison
 • Tiến hóa từ Hisuian Sneasel
204 Weavile Dark/Ice
 • Obsidian Fieldlands
  • Trong biến dạng thời gian
 • Tiến hóa từ Sneasel
205 Snorunt Ice
 • Alabaster Icelands
  • Whiteout Valley, Bonechill Wastes, Avalugg’s Legacy, Avalanche Slopes
206 Glalie Ice
 • Alabaster Icelands
  • Bonechill Wastes, Avalugg’s Legacy, Avalanche Slopes, Snowpoint Temple
207 Froslass Ice/Ghost
 • Alabaster Icelands
  • Bonechill Wastes, Avalugg’s Legacy, Avalanche Slopes
208 Cranidos Rock
 • Coronet Highlands
  • Trong biến dạng thời gian
209 Rampardos Rock
 • Coronet Highlands
  • Trong biến dạng thời gian
210 Shieldon Rock/Steel
 • Coronet Highlands
  • Trong biến dạng thời gian
211 Bastiodon Rock/Steel
 • Coronet Highlands
  • Trong biến dạng thời gian
212 Swinub Ice/Ground
 • Alabaster Icelands
  • Bonechill Wastes, Avalugg’s Legacy, Avalanche Slopes
213 Piloswine Ice/Ground
 • Alabaster Icelands
  • Bonechill Wastes, Avalugg’s Legacy, Avalanche Slopes
214 Mamoswine Ice/Ground
 • Alabaster Icelands
  • Avalugg’s Legacy
215 Bergmite Ice
 • Alabaster Icelands
  • Avalugg’s Legacy, Arena’s Approach
216 Hisuian Avalugg Ice/Rock
 • Alabaster Icelands
  • Avalugg’s Legacy
217 Snover Ice/Grass
 • Alabaster Icelands
  • Avalugg’s Legacy, Glacier Terrace
218 Abomasnow Ice/Grass
 • Alabaster Icelands
  • Avalugg’s Legacy, Glacier Terrace
219 Hisuian Zorua Normal/Ghost
 • Alabaster Icelands
  • Bonechill Wastes
220 Hisuian Zoroark Normal/Ghost
 • Alabaster Icelands
  • Bonechill Wastes
221 Rufflet Normal/Flying
 • Alabaster Icelands
  • Lake Acuity, Heart’s Crag
222 Hisuian Braviary Psychic/Flying
 • Alabaster Icelands
  • Lake Acuity
223 Riolu Fighting
 • Alabaster Icelands
  • Icebound Falls, Snowfall Hot Spring
224 Lucario Fighting/Steel
 • Alabaster Icelands
  • Icebound Falls, Snowfall Hot Spring
225 Uxie Psychic
 • Hoàn thành The Trial of Lake Acuity trước, sau đó quay lại Lake Acuity
226 Mesprit Psychic
 • Hoàn thành The Trial of Lake Verity trước, sau đó quay lại Lake Verity
227 Azelf Psychic
 • Hoàn thành The Trial of Lake Valor trước, sau đó quay lại Lake Valor
228 Heatran Fire/Steel
 • Nhiệm vụ nghiên cứu – The Plate of Firespit Island
229 Regigigas Normal
 • Nhiệm vụ nghiên cứu – The Plate of Snowpoint Temple
230 Cresselia Psychic
 • Nhiệm vụ nghiên cứu – The Plate of Moonview Arena
231 Tornadus Flying Xem cách để có Tornadus
232 Thundurus Electric/Flying Xem cách để có Thundurus
233 Landorus Ground/Flying Xem cách để có Landorus
234 Enamorus Fairy/Flying Xem cách để có Enamorus
235 Dialga Steel/Dragon Hoàn thành hai nhiệm vụ chính cuối cùng: Atop Mount Coronet và The Counterpart
236 Palkia Water/Dragon Hoàn thành hai nhiệm vụ chính cuối cùng: Atop Mount Coronet và The Counterpart
237 Giratina Ghost/Dragon Hoàn thành nhiệm vụ chính #25 sau đó là nhiệm vụ phụ On the Trail of Giratina
238 Arceus Normal Xem cách để có Arceus
239 Phione Water Xem phần The Sea’s Legend – Cách để có Manaphy
240 Manaphy Water Xem phần The Sea’s Legend – Cách để có Manaphy
241 Shaymin Grass Xem cách để có Shaymin
242 Darkrai Dark Xem cách để có Darkrai

Mình là Phú Nguyễn. Mình có niềm đam mê với game từ nhỏ và cũng đã được trải nghiệm các hệ máy từ 4 nút, sega, gba, đĩa cứng, đĩa mềm cho đến ps1, ps2,.... Blog này là nơi để mình chia sẻ các kiến thức chủ yếu là về game, các mẹo, hướng dẫn hoàn chỉnh, unlock tất cả nhân vật,... Mong các bạn sẽ thích và ủng hộ ^^

HÃY CHIA SẺ SUY NGHĨ CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT?! (Bình luận của bạn sẽ hiển thị sau khi được quản trị viên phê duyệt)

Nhập bình luận của bạn
Nhập tên của bạn