Flute

Danh sách đầy đủ các Flute có thể tìm thấy trong Final Fantasy IX. Flute được sử dụng bởi Eiko. Eiko cũng có thể sử dụng Rod.

1. Golem’s Flute

Golem’s Flute

Flute Blue

Mô tả: “Sáo với sức mạnh golem ẩn bên trong.”

Attack Power: 17

Abilities:AbilityCura AbilityLife SkillAuto-Regen

Nơi tìm thấy: Được trang bị ban đầu cho Eiko.

Mua từ:

 • Madain Sari

Từ Treasure

 • Ipsen’s Castle

2. Lamia’s Flute

Lamia’s Flute

Flute Red

Mô tả: “Sáo với sức mạnh của Lamia bên trong.”

Attack Power: 21

Abilities:AbilityFloat AbilityStona AbilityRegen

Nơi tìm thấy: 

Mua từ:

 • Alexandria
 • Treno (Disc 3)
 • Lindblum (Disc 3)
 • Ipsen’s Castle Mogshop

Từ Treasure:

 • Iifa Tree

3. Fairy Flute

Fairy Flute

Flute Red

Mô tả: “Sáo với sức mạnh thiên thần ở bên trong.”

Attack Power: 24

Abilities:AbilityEsuna AbilityHaste AbilityRegen

Nơi tìm thấy: 

Mua từ:

 • Esto Gaza (Sau khi bạn đã đến Desert Palace)
 • Daguerreo (Disc 3)

4. Hamelin

Hamelin

Flute Silver

Mô tả: “Sáo giữ sức mạnh ma thuật.”

Attack Power: 27

Abilities:AbilityCuraga AbilityMight AbilityJewel

Nơi tìm thấy: 

Mua từ:

 • Esto Gaza (Sau khi đến Desert Palace)
 • Daguerreo (Disc 3)

5. Siren’s Flute

Siren’s Flute

Flute Red

Mô tả: “Sáo với sức mạnh nhân ngư ở bên trong.”

Attack Power: 30

Abilities:AbilityFull-Life AbilityDispel AbilityEsuna

Nơi tìm thấy: 

Rèn từ:

 • Black Mage Village (Disc 4)

Ăn trộm từ:

6. Angel Flute

Angel Flute

Flute Red

Mô tả: “Cây sáo huyền thoại được cho là mê hoặc bất cứ ai nghe giai điệu của nó.”

Attack Power: 33

Abilities:AbilityHoly AbilityEsuna AbilityCuraga

Nơi tìm thấy: 

Từ Treasure:

 • Memoria
Mình là Phú Nguyễn. Mình có niềm đam mê với game từ nhỏ và cũng đã được trải nghiệm các hệ máy từ 4 nút, sega, gba, đĩa cứng, đĩa mềm cho đến ps1, ps2,.... Blog này là nơi để mình chia sẻ các kiến thức chủ yếu là về game, các mẹo, hướng dẫn hoàn chỉnh, unlock tất cả nhân vật,... Mong các bạn sẽ thích và ủng hộ ^^

HÃY CHIA SẺ SUY NGHĨ CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT?! (Bình luận của bạn sẽ hiển thị sau khi được quản trị viên phê duyệt)

Nhập bình luận của bạn
Nhập tên của bạn