Home Final Fantasy IX Nhiệm Vụ Phụ

Nhiệm Vụ Phụ

Dưới đây là danh sách đầy đủ các nhiệm vụ phụ có thể hoàn thành trong trò chơi:

Blue Magic của Quina

0
Blue Magic là bộ kỹ năng độc nhất của Quina trong Final Fantasy IX. Quina học các kỹ năng mới bằng cách ăn kẻ...

Hướng dẫn toàn tập Tetra Master trong Final Fantasy IX

0
Tetra Master là trò chơi thẻ bài mà bạn có thể chơi trong suốt quá trình chơi Final Fantasy IX. Nó là phần tiếp...

Nhiệm vụ phụ bắt ếch

0
Bắt ếch là nhiệm vụ phụ của Quina trong Final Fantasy IX. Bạn phải đi đến các địa điểm Qu’s Marsh trên khắp bản...

Nhà đấu giá Treno (danh sách đầy đủ Item đấu giá)

0
Đây không phải là một nhiệm vụ phụ. Đây là một khu vực bạn có thể ghé thăm ở Treno, nơi bạn có thể...

Nhiệm vụ phụ thân thiện với Quái Vật

0
Nhiệm vụ phụ thân thiện với quái vật liên quan đến việc xác định vị trí của một số quái vật trong các khu...

Nhiệm vụ phụ Knight’s House Monster Challenge

0
Knight’s House chính là Weapon Shop ở Treno. Ngoài việc có thể mua vũ khí, bạn sẽ có một tùy chọn khác khi nói...

Nhiệm vụ phụ Ragtime Mouse (đầy đủ câu hỏi và đáp án)

0
Ragtime Mouse là một quái vật mà bạn có thể bắt gặp ở nhiều điểm khác nhau trên bản đồ thế giới. Cuộc chạm...

Nhiệm vụ phụ Chocobo Hot & Cold

0
Nhiệm vụ phụ Chocobo Hot & Cold này có thể bắt đầu ngay khi bạn vào Chocobo’s Forest sau khi hoàn thành Gizamaluke’s Grotto. Để...

Danh sách đầy đủ các Chocograph trong Final Fantasy IX (có hình ảnh chi...

0
Nhiệm vụ phụ Chocograph làm song song với nhiệm vụ phụ Chocobo Hot & Cold. Bạn có thể tìm thấy các Chocograph khi đào...

Nhiệm vụ phụ Rare Coffee

0
Nhiệm vụ phụ Rare Coffee là việc săn lùng các loại cà phê từ khắp nơi trên thế giới và mang chúng đến cho...