Danh sách đầy đủ các vật phẩm rèn được trong Final Fantasy IX

Một danh sách đầy đủ các vật phẩm rèn được trong Final Fantasy IX. Cột đầu tiên là các vật phẩm có thể tạo được, cột thứ hai là các thành phần cấu thành và cột cuối cùng là nơi bạn có thể tìm thấy synthesis shop.

Thành phần Địa điểm
AmethystAmethyst OreOre
AnnoyntmentAnnoyntment
Angel BlessAngel Bless Mythril DaggerMythril Dagger
GladiusGladius
 • Alexandria
 • Black Mage Village (Disc 4)
 • Daguerreo
 • Lindblum (Disc 3 và 4)
 • Treno
Angel EarringsAngel Earrings Fairy EarringsFairy Earrings
BaretteBarette
 • Daguerreo
AnkletAnklet Gold ChokerGold Choker
PeridotPeridot
 • Daguerreo
BaretteBarette Needle ForkNeedle Fork
BarbutBarbut
 • Alexandria
 • Daguerreo
 • Lindblum (Disc 3 và 4)
 • Treno (Disc 3 và 4)
Battle BootsBattle Boots Feather BootsFeather Boots
Wing EdgeWing Edge
 • Daguerreo
Black BeltBlack Belt Twist HeadbandTwist Headband
Survival VestSurvival Vest
 • Alexandria (Disc 3 và 4)
 • Daguerreo
 • Lindblum (Disc 3 và 4)
 • Treno (Disc 3 và 4)
Black RobeBlack Robe Gaia GearGaia Gear
N-Kai ArmletN-Kai Armlet
 • Daguerreo
BracerBracer Battle BootsBattle Boots
Venetia ShieldVenetia Shield
 • Black Mage Village (Disc 4)
Brave SuitBrave Suit Mythril VestMythril Vest
Mythril RodMythril Rod
 • Black Mage Village (Disc 4)
Butterfly SwordButterfly Sword DaggerDagger
Mage MasherMage Masher
 • Black Mage Village (Disc 4)
 • Lindblum (Disc 3 và 4)
 • Treno
CachushaCachusha Magus HatMagus Hat
Rubber HelmRubber Helm
 • Alexandria
 • Black Mage Village (Disc 2 và 3)
 • Daguerreo
 • Lindblum (Disc 2 trở đi)
 • Treno
CircletCirclet CoronetCoronet
Rosetta RingRosetta Ring
 • Black Mage Village (Disc 4)
Coral RingCoral Ring Lightning StaffLightning Staff
RodRod
 • Alexandria
 • Black Mage Village (Disc 2 và 3)
 • Daguerreo
 • Lindblum (Disc 2 trở đi)
 • Treno
Cotton RobeCotton Robe Steepled HatSteepled Hat
WristWrist
 • Alexandria
 • Black Mage Village (Disc 2 và 3)
 • Daguerreo
 • Lindblum
 • Treno
Desert BootsDesert Boots Leather HatLeather Hat
Leather ShirtLeather Shirt
 • Alexandria
 • Black Mage Village (Disc 2 và 3)
 • Lindblum
Duel ClawsDuel Claws Dragon’s ClawsDragon’s Claws
Tiger FangsTiger Fangs
 • Black Mage Village (Disc 4)
EtherEther Echo ScreenEcho Screen
VaccineVaccine
 • Master Synthesist / Hades
ExplodaExploda Mythril DaggerMythril Dagger
Mage MasherMage Masher
 • Alexandria
 • Black Mage Village
 • Lindblum
 • Treno (Disc 3 và 4)
ExtensionExtension Lamia’s TiaraLamia’s Tiara
Multina RacketMultina Racket
 • Alexandria
 • Black Mage Village (Disc 2 và 3)
 • Daguerreo
 • Lindblum (Disc 2 và 3)
 • Treno (Disc 3 và 4)
Fairy EarringsFairy Earrings Magic ArmletMagic Armlet
SoftSoft
 • Alexandria
 • Black Mage Village (Disc 2 và 3)
 • Daguerreo
 • Treno (Disc 3 và 4)
Feather BootsFeather Boots Magician ShoesMagician Shoes
Phoenix DownPhoenix Down
 • Alexandria
 • Daguerreo
 • Lindblum (Disc 3 và 4)
 • Treno (Disc 3 và 4)
GarnetGarnet OreOre
RemedyRemedy
GauntletsGauntlets Mythril GlovesMythril Gloves
Dragon WristDragon Wrist
 • Black Mage Village (Disc 4)
Germinas BootsGerminas Boots Desert BootsDesert Boots
ForkFork
 • Alexandria
 • Black Mage Village
 • Lindblum (Disc 2 trở đi)
 • Treno
Glass BuckleGlass Buckle Glass ArmletGlass Armlet
Leather WristLeather Wrist
 • Alexandria
 • Black Mage Village
 • Lindblum
 • Treno
Glutton’s RobeGlutton’s Robe Mythril ForkMythril Fork
Cotton RobeCotton Robe
 • Daguerreo
Gold ChokerGold Choker Linen CuirassLinen Cuirass
SoftSoft
 • Black Mage Village
 • Daguerreo (Disc 3)
 • Lindblum (Disc 2 trở đi)
 • Treno
Golden SkullcapGolden Skullcap Gold HelmGold Helm
Golden HairpinGolden Hairpin
 • Black Mage Village (Disc 4)
Grand ArmorGrand Armor Mythril SwordMythril Sword
Mythril ArmorMythril Armor
 • Black Mage Village (Disc 4)
Grand HelmGrand Helm Cross HelmCross Helm
Power BeltPower Belt
 • Black Mage Village (Disc 4)
Lapis LazuliLapis Lazuli OreOre
Dead PepperDead Pepper
 • Daguerreo
 • Black Mage Village (Disc 4)
 • Master Synthesist / Hades
Light RobeLight Robe Magician RobeMagician Robe
Glass ArmletGlass Armlet
 • Black Mage Village (Disc 4)
Madain’s RingMadain’s Ring Bone WristBone Wrist
Stardust RodStardust Rod
 • Alexandria (Disc 3 và 4)
 • Black Mage Village (Disc 3)
 • Daguerreo
 • Lindblum (Disc 3 và 4)
 • Treno (Disc 3 và 4)
Magician RobeMagician Robe Mage StaffMage Staff
Magician CloakMagician Cloak
 • Alexandria
 • Daguerreo
 • Lindblum (Disc 3 và 4)
 • Treno (Disc 3 và 4)
Magician ShoesMagician Shoes Germinas BootsGerminas Boots
Bone WristBone Wrist
 • Alexandria
 • Black Mage Village (Disc 2 và 3)
 • Lindblum (Disc 2 trở đi)
 • Treno
MasamuneMasamune Zorlin ShapeZorlin Shape
OrichalconOrichalcon
 • Black Mage Village (Disc 4)
OpalOpal OreOre
PotionPotion
Pearl RougePearl Rouge MoonstoneMoonstone
ElixirElixir
 • Alexandria
 • Daguerreo
 • Lindblum (Disc 3 và 4)
 • Treno (Disc 3 và 4)
PeridotPeridot OreOre
SoftSoft
Phoenix DownPhoenix Pinion Phoenix DownPhoenix Down
Gysahl GreensGysahl Greens
Power BeltPower Belt Glass BuckleGlass Buckle
Chain MailChain Mail
 • Alexandria
 • Black Mage Village (Disc 2 và 3)
 • Daguerreo
 • Lindblum (Disc 2 trở đi)
 • Treno (Disc 3 và 4)
Priest’s RacketPriest’s Racket Air RacketAir Racket
CachushaCachusha
 • Black Mage Village (Disc 4)
Promist RingPromist Ring Chimera ArmletChimera Armlet
RubyRuby
 • Daguerreo
Protect RingProtect Ring Rebirth RingRebirth Ring
Dark MatterDark Matter
PumicePumice Pumice PiecePumice Piece (x2)
Pumice PiecePumice Piece PumicePumice
Hammer
Rebirth RingRebirth Ring DiamondDiamond
AnkletAnklet
 • Daguerreo
Reflect RingReflect Ring AnkletAnklet
Madain’s RingMadain’s Ring
 • Alexandria
 • Black Mage Village (Disc 2 và 3)
 • Daguerreo
 • Lindblum (Disc 2 và 3)
 • Treno (Disc 2 và 3)
Robe of LordsRobe of Lords White RobeWhite Robe
Black RobeBlack Robe
Rosetta RingRosetta Ring Madain’s RingMadain’s Ring
Holy LanceHoly Lance
 • Black Mage Village (Disc 4)
Rubber SuitRubber Suit Minerva’s PlateMinerva’s Plate
Egoist’s ArmletEgoist’s Armlet
 • Black Mage Village
Rune ToothRune Tooth Mythril DaggerMythril Dagger (x2)
 • Alexandria
 • Black Mage Village (Disc 4)
 • Lindblum (Disc 3 và 4)
 • Treno
Running ShoesRunning Shoes Battle BootsBattle Boots
EmeraldEmerald
 • Black Mage Village (Disc 4)
SapphireSapphire OreOre
AntidoteAntidote
SargatanasSargatanas GladiusGladius
Zorlin ShapeZorlin Shape
 • Black Mage Village (Disc 4)
 • Daguerreo
Save the QueenSave the Queen JavelinJavelin
Silver GlovesSilver Gloves
Silk RobeSilk Robe Silk ShirtSilk Shirt
BandanaBandana
 • Alexandria
 • Black Mage Village (Disc 2 và 3)
 • Daguerreo
 • Lindblum (Disc 3 và 4)
 • Treno (Disc 3 và 4)
The OgreThe Ogre Mage MasherMage Masher (x2)
 • Alexandria
 • Black Mage Village (Disc 4)
 • Lindblum (Disc 3 và 4)
 • Treno
Thief GlovesThief Gloves Mythril ArmletMythril Armlet
SargatanasSargatanas
 • Daguerreo
Tin ArmorTin Armor Hammer
OreOre
TopazTopaz OreOre
Eye DropEye Drop
White RobeWhite Robe Gaia GearGaia Gear
Jade ArmletJade Armlet
 • Daguerreo
Yellow ScarfYellow Scarf Feather HatFeather Hat
Steepled HatSteepled Hat
 • Black Mage Village
 • Lindblum
 • Treno
Mình là Phú Nguyễn. Mình có niềm đam mê với game từ nhỏ và cũng đã được trải nghiệm các hệ máy từ 4 nút, sega, gba, đĩa cứng, đĩa mềm cho đến ps1, ps2,.... Blog này là nơi để mình chia sẻ các kiến thức chủ yếu là về game, các mẹo, hướng dẫn hoàn chỉnh, unlock tất cả nhân vật,... Mong các bạn sẽ thích và ủng hộ ^^

HÃY CHIA SẺ SUY NGHĨ CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT?! (Bình luận của bạn sẽ hiển thị sau khi được quản trị viên phê duyệt)

Nhập bình luận của bạn
Nhập tên của bạn