Nhiệm vụ phụ Chocobo Dive Spots

0
Nhiệm vụ phụ Chocobo Dive Spots chỉ có thể làm sau khi Chocobo của bạn học được Ocean Ability (xem phần nhiệm vụ phụ...

Nhiệm vụ phụ Stellazzio

0
Nhiệm vụ phụ Stellazzio là việc bạn phải thu thập các Stellazzio từ khắp nơi trên thế giới và mang trả chúng cho Queen...

Nhiệm vụ phụ Stiltzkin

0
Stiltzkin là một Moogle xuất hiện ở nhiều địa điểm khác nhau của trò chơi bắt đầu ở Alexandria. Mỗi khi gặp bạn, anh...

Nhiệm vụ phụ Kupo Nut

0
Nhiệm vụ phụ Kupo Nut bao gồm việc quay trở lại Gizamaluke’s Grotto tại các thời điểm khác nhau của trò chơi để đưa...

Nhiệm vụ phụ Rare Coffee

0
Nhiệm vụ phụ Rare Coffee là việc săn lùng các loại cà phê từ khắp nơi trên thế giới và mang chúng đến cho...

Danh sách đầy đủ các Chocograph trong Final Fantasy IX (có hình ảnh chi...

0
Nhiệm vụ phụ Chocograph làm song song với nhiệm vụ phụ Chocobo Hot & Cold. Bạn có thể tìm thấy các Chocograph khi đào...

Nhiệm vụ phụ Chocobo Hot & Cold

0
Nhiệm vụ phụ Chocobo Hot & Cold này có thể bắt đầu ngay khi bạn vào Chocobo’s Forest sau khi hoàn thành Gizamaluke’s Grotto. Để...

Nhiệm vụ phụ Ragtime Mouse (đầy đủ câu hỏi và đáp án)

0
Ragtime Mouse là một quái vật mà bạn có thể bắt gặp ở nhiều điểm khác nhau trên bản đồ thế giới. Cuộc chạm...

Nhiệm vụ phụ Knight’s House Monster Challenge

0
Knight’s House chính là Weapon Shop ở Treno. Ngoài việc có thể mua vũ khí, bạn sẽ có một tùy chọn khác khi nói...

Nhiệm vụ phụ thân thiện với Quái Vật

0
Nhiệm vụ phụ thân thiện với quái vật liên quan đến việc xác định vị trí của một số quái vật trong các khu...