Jewels (Ngọc)

Danh sách đầy đủ các loại ngọc có trong Final Fantasy IX. Những loại ngọc này được dùng cho Eiko và Dagger học các khả năng triệu hồi. Các loại áo giáp và trang bị khác có thể được tìm thấy tại đây: Danh sách áo giáp / Trang bị.

1. Garnet

Garnet

Mô tả: “Phục hồi HP. Nó không thể được sử dụng ở ngoài trận đấu. Trang bị như một Add-on.”

Tác dụng khi sử dụng: Phục hồi một lượng HP bằng tổng số ngọc Garnet trong kho của bạn nhân với 12.

Abilities: AbilityBahamutSkillHealer

Nơi tìm thấy: 

 • Phần thưởng cho việc đánh bại:
  Abadon
  Stilva
 • Nhiệm vụ phụ:
  Chocograph
 • Ăn trộm từ:
  Abadon
  Chimera
 • Rèn:
  Daguerreo
  Master Synthesist / Hades
  Black Mage Village (Disc 4)
 • Từ Treasure:
  Alexandria

2. Amethyst

Amethyst

Mô tả: “Phục hồi HP. Nó không thể được sử dụng ở ngoài trận đấu. Trang bị như một Add-on.”

Tác dụng: Phục hồi một lượng HP bằng tổng số ngọc Amethyst trong kho của bạn nhân với 28.

Abilities: AbilityAtomosAbilityDemi

 

Trang bị cho: Freya and Steiner

Nơi tìm thấy: 

 • Phần thưởng cho việc đánh bại:
  Ring Leader
  Torama
 • Nhiệm vụ phụ:
  Chocograph

3. Aquamarine

Aquamarine

Mô tả: “Phục hồi HP. Nó không thể được sử dụng ở ngoài trận đấu. Trang bị như một Add-on.”

Tác dụng khi sử dụng: Phục hồi một lượng HP bằng tổng số ngọc Aquamarine trong kho của bạn nhân với 20.

Abilities: AbilityLeviathanSkillHP+10%

Nơi tìm thấy: 

 • Ăn trộm từ:
  Quina
 • Từ Treasure:
  Iifa Tree

4. Diamond

Diamond

Mô tả: “Phục hồi HP. Nó không thể được sử dụng ở ngoài trận đấu. Trang bị như một Add-on.”

Tác dụng khi sử dụng: Phục hồi một lượng HP bằng tổng số ngọc Diamond trong kho của bạn nhân với 36.

Abilities: SkillBody TempSkillDistract

Nơi tìm thấy: 

 • Từ Treasure:
  Conde Petie

5. Emerald

Emerald

Mô tả: “Phục hồi HP. Nó không thể được sử dụng ở ngoài trận đấu. Trang bị như một Add-on.”

Tác dụng khi sử dụng: Phục hồi một lượng HP bằng tổng số ngọc Emerald trong kho của bạn nhân với 44.

Abilities: AbilityHasteSkillMP+10%AbilityWhite Draw

Nơi tìm thấy: 

 • Từ Treasure:
  Cleyra

6. Moonstone

Moonstone

Mô tả: “Phục hồi HP. Nó không thể được sử dụng ở ngoài trận đấu. Trang bị như một Add-on.”

Tác dụng khi sử dụng: Phục hồi một lượng HP bằng tổng số ngọc Moonstone trong kho của bạn nhân với 52.

Abilities: SkillBeast KillerAbilityShell

Nơi tìm thấy: 

 • Từ Treasure:
  Conde Petie Mountain Path

7. Ruby

Ruby

Mô tả: “Phục hồi HP. Nó không thể được sử dụng ở ngoài trận đấu. Trang bị như một Add-on.”

Tác dụng khi sử dụng: Phục hồi một lượng HP bằng tổng số ngọc Ruby trong kho của bạn nhân với 60.

Abilities: AbilityCarbuncleAbilityReflect

Nơi tìm thấy: 

 • Từ Treasure:
  Iifa Tree

8. Peridot

Peridot

Mô tả: “Phục hồi HP. Nó không thể được sử dụng ở ngoài trận đấu. Trang bị như một Add-on.”

Tác dụng khi sử dụng: Phục hồi một lượng HP bằng tổng số ngọc Peridot trong kho của bạn nhân với 68.

Abilities: AbilityRamuhAbilityThundara

Nơi tìm thấy: 

 • Phần thưởng cho việc đánh bại:
  Griffin
  Mistodon
  Stroper
  Grenade
  Tiamat
 • Nhiệm vụ phụ:
  Chocograph

9. Sapphire

Sapphire

Mô tả: “Phục hồi HP. Nó không thể được sử dụng ở ngoài trận đấu. Trang bị như một Add-on.”

Tác dụng khi sử dụng: Phục hồi một lượng HP bằng tổng số ngọc Sapphire trong kho của bạn nhân với 76.

Abilities: AbilityFenrirSkillHigh Tide

Nơi tìm thấy: 

 • Phần thưởng cho việc đánh bại:
  Drakan
  Gnoll
  Red Dragon
 • Nhiệm vụ phụ:
  Chocograph

10. Opal

Opal

Mô tả: “Phục hồi HP. Nó không thể được sử dụng ở ngoài trận đấu. Trang bị như một Add-on.”

Tác dụng khi sử dụng: Phục hồi một lượng HP bằng tổng số ngọc Opal trong kho của bạn nhân với 84.

Abilities: AbilityShivaAbilityBlizzara

Nơi tìm thấy: 

 • Phần thưởng cho việc đánh bại:
  Cerberus
  Mover
  Wraith
 • Nhiệm vụ phụ:
  Chocograph

11. Topaz

Topaz

Mô tả: “Phục hồi HP. Nó không thể được sử dụng ở ngoài trận đấu. Trang bị như một Add-on.”

Tác dụng khi sử dụng: Phục hồi một lượng HP bằng tổng số ngọc Topaz trong kho của bạn nhân với 92.

Abilities: AbilityIfritAbilityFira

Nơi tìm thấy: 

 • Phần thưởng cho việc đánh bại:
  Grimlock
  Wraith
  Veteran
  Vepal
 • Nhiệm vụ phụ:
  Chocograph

12. Lapis Lazuli

Lapis Lazuli

Mô tả: “Phục hồi HP. Nó không thể được sử dụng ở ngoài trận đấu. Trang bị như một Add-on.”

Tác dụng khi sử dụng: Phục hồi một lượng HP bằng tổng số ngọc Lapis Lazuli trong kho của bạn nhân với 100.

Abilities: SkillAbility UpSkillAccuracy+

Nơi tìm thấy: 

13. Ore

Ore

Mô tả: “Phục hồi HP.”

Tác dụng khi sử dụng: Phục hồi một lượng HP bằng tổng số ngọc Ore trong kho của bạn nhân với 4.

Abilities: không

Nơi tìm thấy: 

 • Phần thưởng cho việc đánh bại:
  Bandersnatch
  Carve Spider
  Cave Imp
  Clipper
  Crawler
  Dragonfly
  Garuda
  Gigan Toad
  Land Worm
  Lizard Man
  Malboro
  Shell Dragon
 • Nhiệm vụ phụ:
  Chocobo Hot & Cold
 • Ăn trộm từ:
  Abomination
  Agares
  Anemone
  Armodullahan
  Armstrong
  Axe Beak
  Bomb
  Carve Spider
  Cerberus
  Core
  Clipper
  Dendrobium
  Feather Circle
  Flan
  Garuda
  Ghost
  Gigan Toad
  Goblin Mage
  Grenade
  Griffin
  Grimlock
  Hedgehog Pie
  Jabberwock
  Land Worm
  Lamia
  Lich
  Lizard Man
  Malboro
  Mistodon
  Nymph
  Plant Spider
  Python
  Sand Scorpion
  Skeleton
  Trick Sparrow
  Troll
  Type B
  Wraith
  Yan
  Yeti
  Zaghnol
  Zemzelett
  Zuu
 • Từ Treasure:
  Lindblum (Disc 1)
  Cleyra
  Madain Sari
Mình là Phú Nguyễn. Mình có niềm đam mê với game từ nhỏ và cũng đã được trải nghiệm các hệ máy từ 4 nút, sega, gba, đĩa cứng, đĩa mềm cho đến ps1, ps2,.... Blog này là nơi để mình chia sẻ các kiến thức chủ yếu là về game, các mẹo, hướng dẫn hoàn chỉnh, unlock tất cả nhân vật,... Mong các bạn sẽ thích và ủng hộ ^^

HÃY CHIA SẺ SUY NGHĨ CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT?! (Bình luận của bạn sẽ hiển thị sau khi được quản trị viên phê duyệt)

Nhập bình luận của bạn
Nhập tên của bạn