Add-On (Phụ kiện)

Danh sách đầy đủ các Add-On có trong Final Fantasy IX. Lưu ý rằng Jewel cũng được coi là Add-on nhưng đã được tách ra trong trang riêng. Kiểm tra trang Jewel để biết danh sách đầy đủ.

1. Ancient Aroma

Ancient Aroma

Mô tả: “Vật phẩm tỏa ra ánh sáng bí ẩn.”

Tác dụng:
Tăng công kích Shadow
Strength: 2
Defense: 2

Abilities:SkillOdin’s Sword

Trang bị cho: Dagger, Eiko và Freya

Nơi tìm thấy: Ipsen’s Castle

2. Angel Earrings

Angel Earrings

Mô tả: “Bông tai đeo của thánh dành cho các cô gái.”

Tác dụng:
Tăng công kích Holy
Strength: 2
Evasion: 2

Abilities:SkillAuto-Regen SkillMP+20% AbilityReis’s Wind

Trang bị cho: Dagger, Eiko và Freya

Nơi tìm thấy: 

3. Anklet

Anklet

Mô tả: “Vòng chân trang trí hình cỏ bốn lá gia tăng Spirit.”

Tác dụng:
Magic: 3
Spirit: 1
Evasion: 5

Abilities:SkillCounterSkillHealerSkillLocomotion

Trang bị cho: Amarant, Dagger, Eiko và Freya

Nơi tìm thấy: 

4. Barette

Barette

Mô tả: “Trang trí tóc của con gái có khả năng mê hoặc với nhiều quyền năng khác nhau.”

Tác dụng:
Tăng công kích băng
Strength: 3
Magic: 1
Spirit: 1
Magic Defense: 1

Abilities:SkillChemist AbilityCura SkillGamble Defense

Trang bị cho: Dagger, Eiko, Freya

Nơi tìm thấy: 

 • Nhiệm vụ phụ Chocobo Hot & Cold
 • Rèn:
  Alexandria
  Lindblum (từ Disc 2 trở đi)
  Treno (Disc 3 và 4)
  Daguerreo
  Black Mage Village (Disc 2 và 3)
 • Từ Treasue: Ipsen’s Castle

5. Battle Boots

Battle Boots

Mô tả: “Giày chiến đấu.”

Tác dụng:
Strength: 2
Defense: 2
Magic Defense: 1

Abilities:SkillInitiativeSkillMP AttackSkillHP+20%

Trang bị cho: tất cả nhân vật

Nơi tìm thấy: 

6. Black Belt

Black Belt

Mô tả: “Đai tăng sức mạnh.”

Tác dụng:
Tăng công kích gió
Strength: 2
Spirit: 2
Defense: 1

Abilities:SkillBeast KillerAbilityDemiSkillHP+20%

Trang bị cho: tất cả nhân vật

Nơi tìm thấy: 

 • Nhiệm vụ phụ Stellazzio
 • Ăn trộm từ: Deathguise
 • Rèn:
  Daguerreo
  Alexandria (Disc 3 và 4)
  Treno (Disc 3 và 4)
  Lindblum (Disc 3 và 4)
 • Từ Treasure: Black Mage Village (cửa hàng vật phẩm)

7. Cachusha

Cachusha

Mô tả: “Trang trí tóc của phụ nữ có khả năng mê hoặc với nhiều quyền năng khác nhau.”

Tác dụng:
Tăng công kích lửa
Speed: 1
Magic: 2
Spirit: 1
Magic Defense: 1

Abilities:SkillAbility UpSkillBright EyesAbilityLife

Trang bị cho: Dagger, Eiko, Freya

Nơi tìm thấy: 

8. Coral Ring

Coral Ring

Mô tả: “Vòng được trang trí bởi san hô.”

Tác dụng:
Hấp thụ công kích từ sấm sét
Spirit: 2
Magic Evasion: 3

Abilities:SkillInsomniacAbilityLancerSkillMan Eater

Trang bị cho: tất cả nhân vật

Nơi tìm thấy: 

9. Dark Matter

Dark Matter

Mô tả: “Gây sát thương cho mục tiêu. Trang bị như một add-on.”

Tác dụng:
Strength: 3
Magic: 2

Abilities:AbilityOdin

Trang bị cho: tất cả nhân vật

Nơi tìm thấy: 

10. Desert Boots

Desert Boots

Mô tả: “Giày với lực kéo tốt.”

Tác dụng:
Elem-Def: giảm 50% sát thương từ nguyên tố đất.
Magic: 1
Spirit: 1
Evasion: 2

Abilities:SkillFlee GilAbilityProtectAbilityScan

Trang bị cho: tất cả nhân vật

Nơi tìm thấy: 

 • Rèn:
  Lindblum
  Black Mage Village (Disc 2 và 3)
  Alexandria (sau khi có Blue Narciss)
 • Từ Treasure: Cleyra’s Trunk

11. Extension

Extension

Mô tả: “Trang trí tóc của phụ nữ có khả năng mê hoặc với nhiều quyền năng khác nhau.”

Tác dụng:
Tăng công kích sấm sét
Strength: 1
Magic: 2
Spirit: 1
Defense: 1
Magic Defense: 1

Abilities:SkillAuto-PotionSkillLevel UpSkillMP+10%

Trang bị cho: Dagger, Eiko và Freya

Nơi tìm thấy: 

 • Rèn:
  Alexandria
  Daguerreo
  Black Mage Village (Disc 2 và 3)
  Lindblum (Disc 3 và 4)
  Treno (Disc 2 và 3)
 • Từ Treasure: Kupo Nuts

12. Fairy Earrings

Fairy Earrings

Mô tả: “Bông tai tăng Spirit.”

Tác dụng:
Tăng công kích gió
Spirit: 2
Evasion: 4
Magic Evasion: 2

Abilities:SkillBody TempSkillLevel UpAbilityRegen

Trang bị cho: tất cả nhân vật

Nơi tìm thấy: 

 • Rèn:
  Alexandria
  Daguerreo
  Black Mage Village (Disc 2 và 3)
  Lindblum (Disc 3 và 4)
  Treno (Disc 3 và 4)
 • Từ Treasure: Fossil Roo

13. Feather Boots

Feather Boots

Mô tả: “Ủng nhẹ như lông vũ.”

Tác dụng:
Hấp thụ tấn công từ đất.
Evasion: 3

Abilities:SkillAuto-FloatAbilityFloatAbilityMini

Trang bị cho: tất cả nhân vật

Nơi tìm thấy: 

14. Germinas Boots

Germinas Boots

Mô tả: “Ủng tăng sức mạnh.”

Tác dụng:
Tăng công kích từ đất
Strength: 1
Evasion: 2

Abilities:SkillAlertAbilityFleeSkillHP+10%

Trang bị cho: tất cả nhân vật

Nơi tìm thấy: 

15. Glass Buckle

Glass Buckle

Mô tả: “Vòng bảo vệ bởi sức mạnh bí ẩn.”

Tác dụng:
Strength: 1
Magic: 1
Spirit: 2
Magic Evasion: 5

Abilities:SkillAdd StatusSkillAntibodyAbilityThunder

Trang bị cho: tất cả nhân vật

Nơi tìm thấy: 

 • Rèn:
  Treno
  Lindblum (từ Disc 2 trở đi)
  Black Mage Village

16. Gold Choker

Gold Choker

Mô tả: “Vòng ma thuật.”

Tác dụng:
Sát thương từ gió giảm 50%
Raises Shadow Elem-Atk.
Magic: 2
Evasion: 2
Magic Defense: 1

Abilities:SkillAuto-PotionSkillFlee-GilAbilityShell

Trang bị cho: tất cả nhân vật

Nơi tìm thấy: 

 • Rèn:
  Lindblum
  Treno
  Alexandria
  Black Mage Village

17. Madain’s Ring

Madain’s Ring

Mô tả: “Chiếc nhẫn được sử dụng như một loại bùa từ thời cổ đại.”

Tác dụng:
Hấp thụ sát thường từ băng
Spirit: 2
Magic Defense: 2

Abilities:SkillBody TempSkillChemistSkillGuardian Mog

Trang bị cho: tất cả nhân vật

Nơi tìm thấy: 

18. Magician Shoes

Magician Shoes

Mô tả: “Giày với sức mạnh phép thuật đi kèm”

Tác dụng:
Magic: 2
Magic Evasion: 6

Abilities:AbilityBlindSkillClear HeadedSkillMP+10%

Trang bị cho: tất cả nhân vật

Nơi tìm thấy: 

 • Rèn:
  Alexandria
  Treno (Disc 3 và 4)
  Daguerreo
  Black Mage Village
  Lindblumb (từ Disc 2 trở đi)
 • Từ Treasure: Cleyra’s Trunk

19. Maiden Prayer

Maiden Prayer

Mô tả: “Đồ vật có mùi thơm dễ chịu.”

Tác dụng:
Tăng công kích Holy
Magic: 1
Magic Defense: 1
Magic Evasion: 3
Khiến đòn tấn công của Fenrir chuyển sang Millennial Decay.

Abilities:SkillAuto-Regen

Trang bị cho: Dagger, Eiko và Freya

Nơi tìm thấy: 

20. Pearl Rouge

Pearl Rouge

Mô tả: “Rouge được sử dụng bởi phụ nữ để rút ra sức mạnh của Thánh.”

Tác dụng:
Giảm sát thương từ Holy đi 50%
Raises Water Elem-Atk.
Magic: 2
Spirit: 4
Magic Evasion: 4

Abilities:SkillLevel UpSkillLoudmouthSkillReflect-Null

Trang bị cho: Dagger, Eiko và Freya

Nơi tìm thấy: 

21. Phoenix Pinion

Phoenix Pinion

Phoenix Pinion

Mô tả: “Hồi sinh. Nó không thể được sử dụng ngoài bản đồ.”

Tác dụng: Tăng cơ hội hồi sinh các thành viên trong nhóm của chiêu Rebirth Flame của Phoenix.

Abilities:AbilityPhoenix

Trang bị cho: Eiko

Nơi tìm thấy: 

 • Nhiệm vụ phụ Chocobo Hot and Cold
 • Rèn: Master Synthesist – Hades
 • Ăn trộm từ:
  Abadon
  Amdusias
  Axolotl
  Behemoth
  Blazer Beetle
  Catoblepas
  Crawler
  Fang
  Gargoyle
  Garuda
  Ghost
  Gigan Toad
  Gnoll
  Hecteyes
  Hedgehog Pie
  Lady Bug
  Land Worm
  Maliris
  Mandragora
  Nymph
  Ochu
  Ogre
  Python
  Shell Dragon
  Soldier
  Tonberry
  Torama
  Vepal
  Veteran
  Zuu
 • Từ Treasure:
  Alexandria (Disc 1 và 3)
  Alexandria Castle
  Dali
  Lindblum (Disc 2)
  Cleyra
  Conde Petie
  Madain Sari

22. Power Belt

Power Belt

Mô tả: “Đai tăng sức mạnh.”

Tác dụng:
Strength: 3
Defense: 2

Abilities:SkillCounterAbilityFiraSkillMP Attack

Trang bị cho: tất cả nhân vật

Nơi tìm thấy: 

 • Rèn:
  Treno (Disc 3 và 4)
  Alexandria (sau khi có Blue Narciss)
  Daguerreo
  Lindblum (Disc 2 trở đi)
  Black Mage Village (Disc 2 và 3)
 • Từ Treasure:
  Treno (Disc 2)

23. Promist Ring

Promist Ring

Mô tả: “Nhẫn tăng sức mạnh.”

Tác dụng:
Strength: 2
Evasion: 3

Abilities:SkillAbsorb MPSkillMag Elem NullSkillRestore HP

Trang bị cho: tất cả nhân vật

Nơi tìm thấy: 

 • Rèn:
  Daguerreo
 • Từ Treasure:
  Desert Palace

24. Protect Ring

Protect Ring

Mô tả: “Bảo vệ bạn khỏi các đòn tấn công khác nhau.”

Tác dụng:
Tất cả sát thương nguyên tố giảm 50%.
Spirit: 1
Defense: 2
Evasion: 4
Magic Defense: 3
Magic Evasion: 6

Abilities:SkillHalf MPSkillLong ReachSkillMag Elem Null

Trang bị cho: tất cả nhân vật

Nơi tìm thấy: 

25. Pumice

Pumice

Mô tả: “Triệu hồi quái thú từ bóng tối.”

Tác dụng:
Defense: 1
Magic Defense: 2
Speed: 2
Magic: 1

Abilities: AbilityArk

Trang bị cho: tất cả nhân vật

Nơi tìm thấy: 

26. Pumice Piece

Pumice Piece

Mô tả: “Ghép nó cùng với mảnh còn lại.”

Tác dụng:
Hấp thụ các đòn tấn công nguyên tố Holy và Shadow.
Defense: 5
Magic Defense: 1
Strength: 2
Magic: 2

Abilities: SkillBoost

Trang bị cho: tất cả nhân vật

Nơi tìm thấy: 

27. Rebirth Ring

Rebirth Ring

Mô tả: “Nhẫn với sức mạnh của phượng hoàng ở bên trong.”

Tác dụng:
Tăng sức mạnh Holy.
Spirit: 4
Magic Defense: 2

Abilities: SkillAuto-LifeAbilityLifeAbilityRevive

Trang bị cho: tất cả nhân vật

Nơi tìm thấy: 

 • Nhiệm vụ phụ:
  Chocograph
  Treno (Đánh bại Cid trong Tetra Master Tournament)
 • Ăn trộm từ:
  Trance Kuja
 • Rèn:
  Daguerreo

28. Reflect Ring

Rebirth Ring

Mô tả: “Chiếc nhẫn được phù phép thần chú ‘Reflect’.”

Tác dụng:
Strength: 1
Magic: 1
Magic Defense: 1

Abilities: SkillAuto-ReflectSkillDistractAbilityReflect

Trang bị cho: tất cả nhân vật

Nơi tìm thấy: 

 • Nhiệm vụ phụ:
  Nhà đấu giá Treno
 • Rèn:
  Black Mage Village (Disc 2 và 3)
  Treno (Disc 3 và 4)
  Lindblumb (Disc 3 và 4)
  Alexandria
  Daguerreo

29. Ribbon

Ribbon

Mô tả: “Vật phẩm luôn giữ Mog bên cạnh bạn.”

Tác dụng:
Hấp thụ tấn công nước và gió.
Sát thương Lửa/Băng/Sấm sét/Holy giảm 50%.
Strength: 1
Magic: 3
Spirit: 1
Defense: 1
Evasion: 5
Magic Defense: 1
Magic Evasion: 4

Abilities: SkillAbility UpSkillConcentrateAbilityMadeen

Trang bị cho: tất cả nhân vật

Nơi tìm thấy: 

30. Rosetta Ring

Rosetta Ring

Mô tả: “Nhẫn với linh hồn của thần lửa ngự bên trong.”

Tác dụng:
Hấp thụ tấn công lửa.
Magic: 1
Defense: 1
Evasion: 2
Magic Defense: 3
Magic Evasion: 2

Abilities: SkillConcentrateSkillLevel UpSkillReflectx2

Trang bị cho: tất cả nhân vật

Nơi tìm thấy: 

31. Running Shoes

Running Shoes

Mô tả: “Đôi giày cho phép người sở hữu những bước đi nhẹ nhàng.”

Tác dụng:
Speed: 2
Evasion: 4
Magic Evasion: 4

Abilities: SkillAuto-HasteSkillAuto-PotionAbilityHaste

Trang bị cho: tất cả nhân vật

Nơi tìm thấy: 

 • Phần thưởng cho việc đánh bại:
  Tantarian
 • Ăn trộm từ:
  Master Synthesist – Hades
 • Rèn:
  Black Mage Village (Disc 4)
 • Từ Treasure:
  Quan’s Dwelling (Disc 3)
  Treno (Disc 3)

32. Sandals

Sandals

Mô tả: “Mang lại cảm giác nhiệt đới phương nam.”

Tác dụng: không

Abilities: không

Trang bị cho: tất cả nhân vật

Nơi tìm thấy: 

33. Yellow Scarf

Yellow Scarf

Mô tả: “Chiếc khăn tăng sức mạnh.”

Tác dụng:
Strength: 2
Magic Defense: 1

Abilities: SkillBird KillerSkillMillionaireSkillSteal Gil

Trang bị cho: tất cả nhân vật

Nơi tìm thấy: 

 • Rèn từ:
  Lindblum
  Treno
  Black Mage Village
  Alexandria (sau khi có Blue Narciss)
 • Từ Treasure:
  Cleyra
Mình là Phú Nguyễn. Mình có niềm đam mê với game từ nhỏ và cũng đã được trải nghiệm các hệ máy từ 4 nút, sega, gba, đĩa cứng, đĩa mềm cho đến ps1, ps2,.... Blog này là nơi để mình chia sẻ các kiến thức chủ yếu là về game, các mẹo, hướng dẫn hoàn chỉnh, unlock tất cả nhân vật,... Mong các bạn sẽ thích và ủng hộ ^^

HÃY CHIA SẺ SUY NGHĨ CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT?! (Bình luận của bạn sẽ hiển thị sau khi được quản trị viên phê duyệt)

Nhập bình luận của bạn
Nhập tên của bạn