Arm Gear (Vòng tay và Găng Tay)

Danh sách đầy đủ các Arm Gear có trong Final Fantasy IX. Các loại áo giáp và trang bị khác có thể được tìm thấy bằng cách xem danh sách chính tại đây: Danh sách áo giáp/Trang bị.

1. Pearl Armlet

Pearl Armlet

Mô tả: “Mang lại cảm giác nhiệt đới phương nam.”

Tác dụng:
Evasion: 0
Magic Evasion: 0

Abilities: không

Trang bị cho: tất cả nhân vật

Nơi tìm thấy: 

2. Wrist

Wrist

Mô tả: “Mang lại cảm giác nhiệt đới phương nam.”

Tác dụng:
Evasion: 5
Magic Evasion: 3

Abilities: SkillFlee-Gil

Trang bị cho: Amarant, Dagger, Eiko, Quina, Vivi và Zidane

Nơi tìm thấy: 

 • Mua từ:
  Dali
 • Ăn trộm từ:
  Masked Man – người đàn ông đeo mặt nạ
 • Từ Treasure:
  Evil Forest
  Theater Ship

3. Leather Wrist

Leather Wrist

Mô tả: “Vòng tay tăng Spirit khi được trang bị.”

Tác dụng:
Evasion: 7
Magic Evasion: 5
Spirit: 1

Abilities: SkillBeast KillerAbilityBlizzard

Trang bị cho: Amarant, Dagger, Eiko, Quina, Vivi và Zidane

Nơi tìm thấy: 

 • Mua từ:
  Dali
  Lindblum (Disc 1 và 2)
  Treno (Disc 2)
  Black Mask Village (Disc 2 và 3)
 • Ăn trộm từ:
  Prison Cage
 • Từ Treasure:
  Ice Cavern
  Dali

4. Glass Armlet

Glass Armlet

Mô tả: “Vòng tay bằng thủy tinh.”

Tác dụng:
Evasion: 10
Magic Evasion: 7

Abilities: SkillSteal GilSkillAntibody

Trang bị cho: Amarant, Dagger, Eiko, Quina, Vivi và Zidane

Nơi tìm thấy: 

 • Mua từ:
  Lindblum (Disc 3)
  Burmecia
  Alexandria
  Black Mage Village (Disc 2 và 3)
  Treno (Disc 2 và 3)
  Summit Station
 • Từ Treasure:
  Lindblum

5. Bone Wrist

Bone Wrist

Mô tả: “Vòng tay làm từ xương.”

Tác dụng:
Evasion: 13
Magic Evasion: 9
Tăng sức mạnh từ Đất.
Strength: 1

Abilities: SkillAdd Status

Trang bị cho: Amarant, Dagger, Eiko, Quina, Vivi và Zidane

Nơi tìm thấy: 

 • Mua từ:
  Treno
  Cleyra
  Lindblum (Disc 2)
  Daguerreo (Disc 3)
  Black Mage Village (Disc 2 và 3)
  Alexandria

6. Mythril Armlet

Mythril Armlet

Mô tả: “Vòng tay làm bằng mythril.”

Tác dụng:
Evasion: 17
Magic Evasion: 11
Spirit: 1

Abilities: SkillBug Killer

Trang bị cho: Amarant, Dagger, Eiko, Quina, Vivi và Zidane

Nơi tìm thấy: 

 • Mua từ:
  Cleyra
  Lindblum (Disc 2)
  Fossil Foo
  Alexandria
  Black Mage Village (Disc 2 và 3)
  Daguerreo (Disc 3)
  Conde Petie
  Esto Gaza (trước khi đến Desert Palace)
 • Từ Treasure:
  Pinnacle Rocks

7. N-Kai Armlet

N-Kai Armlet

Mô tả: “Vòng tay trước đây được sử dụng bởi một ninja.”

Tác dụng:
Evasion: 27
Spirit: 2
Defense: 2

Abilities: SkillBanditSkillUndead KillerAbilityWater

Trang bị cho: Amarant, Dagger, Eiko, Quina, Vivi và Zidane

Nơi tìm thấy: 

 • Mua từ:
  Esto Gaza (sau khi đến Desert Palace)
  Daguerreo (Disc 3)
  Ipsen’s Castle
 • Nhiệm vụ phụ:
  Chocograph
 • Từ Treasure:
  Desert Palace

8. Jade Armlet

Jade Armlet

Mô tả: “Vòng tay làm bằng ngọc bích.”

Tác dụng:
Tăng sức tấn công từ Holy
Evasion: 0
Magic Evasion: 29

Abilities: SkillBody TempSkillHigh Tide

Trang bị cho: Amarant, Dagger, Eiko, Quina, Vivi và Zidane

Nơi tìm thấy: 

 • Mua từ:
  Esto Gaza (sau khi đến Desert Palace)
  Daguerreo (Disc 3)
  Ipsen’s Castle

9. Magic Armlet

Magic Armlet

Mô tả: “Vòng tay chứa đầy ma thuật.”

Tác dụng:
Evasion: 18
Magic Evasion: 16
Magic: 2

Abilities: SkillClear HeadedAbilitySilence

Trang bị cho: Dagger, Eiko, Quina và Vivi

Nơi tìm thấy: 

 • Mua từ:
  Black Mage Village (Disc 2 và 3)
  Madain Sari
  Alexandia
  Treno (Disc 3 and 4)
  Daguerreo

10. Chimera Armlet

Chimera Armlet

Mô tả: “Vòng tay trang trí bằng đôi cánh Chimera.”

Tác dụng:
Vô hiệu hóa sát thương từ Holy
Evasion: 22
Magic Evasion: 14

Abilities: SkillAdd StatusSkillMug

Trang bị cho: Amarant, Dagger, Eiko, Quina, Vivi và Zidane

Nơi tìm thấy: 

 • Mua từ:
  Lindblum (Disc 3 và 4)
  Oeilvert
  Desert Palace
  Daguerreo (Disc 3)
 • Từ Treasure:
  Treno
  Lindblum (Disc 3)

11. Egoist’s Armlet

Egoist’s Armlet

Mô tả: “Vòng tay được tạo ra trong thế giới bóng tối.”

Tác dụng:
Vô hiệu hóa sát thương từ bóng tối
Evasion: 20
Magic Evasion: 20

Abilities: SkillBeast KillerSkillLevel Up

Trang bị cho: Amarant, Dagger, Eiko, Quina, Vivi và Zidane

Nơi tìm thấy: 

 • Mua từ:
  Oeilvert
  Desert Palace
  Esto Gaza (sau khi đến Desert Palace)
  Daguerreo
 • Từ Treasure:
  Lindblum (Disc 3)

12. Dragon Wrist

Dragon Wrist

Mô tả: “Vòng tay làm từ xương rồng.”

Tác dụng:
Sát thương bóng tối giảm 50%.
Spirit: 1
Evasion: 29
Magic Evasion: 12

Abilities: SkillJellyAbilityLancer

Trang bị cho: Amarant, Dagger, Eiko, Quina, Vivi và Zidane

Nơi tìm thấy: 

 • Mua từ:
  Bran Bal
  Daguerreo (Disc 4)

13. Thief Gloves

Thief Gloves

Mô tả: “Găng tay được sử dụng bởi những tên trộm.”

Tác dụng:
Speed: 1
Evasion: 26
Magic Evasion: 26

Abilities: SkillMaster Thief

Trang bị cho: Amarant và Zidane

Nơi tìm thấy: 

 • Rèn:
  Daguerreo)

14. Power Wrist

Power Wrist

Mô tả: “Vòng tay bảo vệ giúp tăng Sức mạnh khi được trang bị.”

Tác dụng:
Strength: 2
Evasion: 30
Magic Evasion: 10

Abilities: SkillAccuracy+

Trang bị cho: Amarant, Dagger, Eiko, Quina, Vivi và Zidane

Nơi tìm thấy: 

 • Mua từ:
  Daguerreo (Disc 4)

15. Bronze Gloves

Bronze Gloves

Mô tả: “Găng tay làm bằng đồng.”

Tác dụng:
Spirit: 1
Evasion: 8
Magic Evasion: 2

Abilities: SkillAntibody

Trang bị cho: Freya và Steiner

Nơi tìm thấy: 

 • Mua từ:
  Dali
  Lindblum
 • Từ Treasure:
  Evil Forest
  Theater Ship

16. Mythril Gloves

Mythril Gloves

Gloves

Mô tả: “Găng tay làm bằng mythril.”

Tác dụng:
Spirit: 1
Evasion: 13
Magic Evasion: 7

Abilities: SkillBug KillerSkillMan Eater

Trang bị cho: Freya và Steiner

Nơi tìm thấy: 

 • Mua từ:
  Burmecia
  Summit Station
  Alexandria
  Esto Gaza (trước khi đến Desert Palace)
  Treno
  Cleyra
  Lindblum (Disc 2)
  Fossil Roo
 • Từ Treasure:
  Cleyra’s Trunk

17. Thunder Gloves

Thunder Gloves

Mô tả: “Găng tay có sức mạnh của thần sấm sét ở bên trong.”

Tác dụng:
Sát thương sấm sét giảm một nửa
Tăng sát thương sấm sét
Evasion: 16
Magic Evasion: 10

Abilities: SkillAdd StatusSkillDevil Killer

Trang bị cho: Freya và Steiner

Nơi tìm thấy: 

 • Mua từ:
  Cleyra
  Lindblum (Disc 2 và 3)
  Oeilvert
  Desert Palace
  Fossil Roo
  Alexandria
  Treno (Disc 3)
 • Từ Treasure:
  Cleyra

18. Diamond Gloves

Diamond Gloves

Gloves

Mô tả: “Găng tay làm bằng kim cương.”

Tác dụng:
Vô hiệu hóa sát thương từ nước
Evasion: 19
Magic Evasion: 13

Abilities: SkillAbility UpSkillJelly

Trang bị cho:  Freya và Steiner

Nơi tìm thấy: 

 • Mua từ:
  Oeilvert
  Desert Palace
  Esto Gaza (sau khi đến Desert Palace)

19. Aegis Gloves

Aegis Gloves

Gloves

Mô tả: “Găng tay dành riêng cho các hiệp sĩ.”

Tác dụng:
Magic: 2
Evasion: 30
Magic Evasion: 10

Abilities: AbilityCharge!

Trang bị cho: Steiner

Nơi tìm thấy: 

 • Mua từ:
  Daguerreo

20. Genji Gloves

Genji Gloves

Gloves

Mô tả: “Găng tay rất nổi tiếng.”

Tác dụng:
Magic: 2
Evasion: 27
Magic Evasion: 17

Abilities: SkillHigh Tide

Trang bị cho: Freya và Steiner

Nơi tìm thấy: 

 • Ăn trộm từ:
  Lich

21. Gauntlets

Gauntlets

Gloves

Mô tả: “Găng tay của kiếm sĩ.”

Tác dụng:
Sát thương của Lửa / Đất / Nước / Gió giảm một nửa.
Speed: 1
Evasion: 36
Magic Evasion: 7

Abilities: SkillCover

Trang bị cho: Freya và Steiner

Nơi tìm thấy: 

 • Rèn:
  Black Mage Village (Disc 4)

22. Defense Gloves

Defense Gloves

Gloves

Mô tả: “Bảo vệ bạn khỏi các cuộc tấn công khác nhau.”

Tác dụng:
Sát thương Lửa / Băng / Sấm sét giảm một nửa.
Defense: 1
Magic Defense: 1
Evasion: 25
Magic Evasion: 20

Abilities: SkillHP+20%

Trang bị cho: Freya và Steiner

Nơi tìm thấy: 

 • Mua từ:
  Daguerreo
  Bran Bal

23. Venetia Shield

Venetia Shield

Gloves

Mô tả: “Lá chắn phổ biến của những người lính.”

Tác dụng:
Magic Defense: 1
Strength: 1
Magic: 1
Evasion: 17
Magic Evasion: 26

Abilities: SkillAuto-FloatSkillCounter

Trang bị cho: Freya và Steiner

Nơi tìm thấy: 

 • Mua từ:
  Esto Gaza (sau khi đến Desert Palace)
  Daguerreo (Disc 3)
  Ipsen’s Castle
 • Từ Treasure:
  Desert Palace

24. Bracer

Bracer

Mô tả: “Vòng đeo tay được sử dụng bởi những người đánh bạc.”

Tác dụng:
Tăng sát thương từ gió
Strength: 1
Evasion: 35
Magic Evasion: 18

Abilities: SkillAdd StatusSkillPower Throw

Trang bị cho: Amarant, Dagger, Eiko, Quina, Vivi và Zidane

Nơi tìm thấy: 

 • Rèn:
  Black Mage Village (Disc 4)

25. Silver Gloves

Silver Gloves

Gloves

Mô tả: “Găng tay chiến đấu.”

Tác dụng:
Giảm một nửa sát thương từ băng
Evasion: 10
Magic Evasion: 5

Abilities: SkillUndead Killer

Trang bị cho: Freya và Steiner

Nơi tìm thấy: 

 • Mua từ:
  Lindblum (Disc 1)
  Summit Station
Mình là Phú Nguyễn. Mình có niềm đam mê với game từ nhỏ và cũng đã được trải nghiệm các hệ máy từ 4 nút, sega, gba, đĩa cứng, đĩa mềm cho đến ps1, ps2,.... Blog này là nơi để mình chia sẻ các kiến thức chủ yếu là về game, các mẹo, hướng dẫn hoàn chỉnh, unlock tất cả nhân vật,... Mong các bạn sẽ thích và ủng hộ ^^

HÃY CHIA SẺ SUY NGHĨ CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT?! (Bình luận của bạn sẽ hiển thị sau khi được quản trị viên phê duyệt)

Nhập bình luận của bạn
Nhập tên của bạn