Head Gear (Mũ)

Danh sách đầy đủ về Head Gear, bao gồm cả mũ và mũ trụ có trong Final Fantasy IX. Các loại áo giáp và trang bị khác có thể được tìm thấy tại đây: Danh sách áo giáp / Trang bị.

1. Straw Hat

Straw Hat

Leather Hat

Mô tả: “Mang lại cảm giác miền nam nhiệt đới.”

Tác dụng: không

Abilities: không

Trang bị cho: tất cả nhân vật

Nơi tìm thấy: 

2. Leather Hat

Leather Hat

Leather Hat

Mô tả: “Không phải là một món đồ thích hợp để mặc trong chiến đấu.”

Tác dụng:
Magic Defense: 6

Abilities: AbilityFire

Trang bị cho: Amarant, Dagger, Eiko, Quina, Vivi và Zidane

Nơi tìm thấy: 

 • Mua từ:
  Dali
  Black Mage Village (Disc 2 và 3)
 • Ăn trộm từ:
  Steiner
 • Từ Treasure:
  Evil Forest

3. Feather Hat

Feather Hat

Leather Hat

Mô tả: “Chiếc mũ tăng Spirit.”

Tác dụng:
Tăng sức tấn công từ gió
Spirit: 1
Magic Defense: 7

Abilities: SkillAdd StatusSkillBright Eyes

Trang bị cho: Dagger, Eiko, Quina, Vivi và Zidane

Nơi tìm thấy: 

 • Mua từ:
  Dali
  Black Mage Village (Disc 2 và 3)

4. Steepled Hat

Steepled Hat

Leather Hat

Mô tả: “Mũ của pháp sư.”

Tác dụng:
Strength: 1
Magic Defense: 9

Abilities: AbilityProtect

Trang bị cho: Dagger, Eiko, Quina, Vivi và Zidane

Nơi tìm thấy: 

 • Mua từ:
  Lindblum (Disc 1)
  Burmecia
  Summit Station
  Black Mage Village (Disc 2 và 3)

5. Magus Hat

Magus Hat

Leather Hat

Mô tả: “”Mũ phù hợp với các pháp sư.”

Tác dụng:
Tăng tấn công từ băng
Magic Defense: 10

Abilities: AbilitySlow

Trang bị cho: Dagger, Eiko, Quina, Vivi và Zidane

Nơi tìm thấy: 

 • Mua từ:
  Burmecia
  Summit Station
  Black Mage Village (Disc 2 và 3)
  Cleyra
  Lindblum (Disc 2)
 • Ăn trộm từ:
  Gizamaluke
 • Từ Treasure:
  Gizamaluke’s Grotto

6. Bandana

Bandana

Mô tả: “Chiếc khăn bí ẩn giúp bạn di chuyển nhanh hơn.”

Tác dụng:
Spirit: 1
Speed: 1
Evasion: 2
Magic Defense: 12

Abilities: SkillInsomniacSkillMan Eater

Trang bị cho: Amarant, Dagger, Eiko, Quina, Vivi và Zidane

Nơi tìm thấy: 

 • Mua từ:
  Treno (Disc 2)
  Cleyra
  Lindblum (Disc 2)
  Fossil Roo
  Black Mage Village (Disc 2 và 3)

7. Mage’s Hat

Mage’s Hat

Mô tả: “Chiếc mũ chứa sức mạnh ma thuật.”

Tác dụng:
Tăng sức tấn công bóng tối và holy
Magic: 1
Magic Defense: 14

Abilities: AbilityFiraSkillLoudmouth

Trang bị cho: Dagger, Eiko, Quina và Vivi

Nơi tìm thấy: 

 • Mua từ:
  Cleyra
  Lindblum (Disc 2)
  Fossil Roo
  Daguerreo (Disc 4)
  Black Mage Village (Disc 2 và 3)

8. Ritual Hat

Ritual Hat

Leather Hat

Mô tả: “Mũ được dùng cho các nghi lễ và lễ hội ở Conde Petie.”

Tác dụng:
Strength: 1
Defense: 1
Magic Defense: 16

Abilities: SkillBright EyesSkillCounterSkillUndead Killer

Trang bị cho: Amarant, Dagger, Eiko, Quina, Vivi và Zidane

Nơi tìm thấy: 

 • Mua từ:
  Conde Petie
  Black Mage Village (Disc 2 và 3)
  Madain Sari
  Treno (Disc 3 và 3)

9. Lamia’s Tiara

Lamia’s Tiara

Mô tả: “Mũ của giáo hoàng Lamia.”

Tác dụng:
Giảm một nửa sát thương do gió gây ra
Magic: 1
Spirit: 1
Magic Defense: 17

Abilities: SkillClear HeadedAbilityConfuseAbilityFloat

Trang bị cho: Dagger, Eiko, Freya và Quina

Nơi tìm thấy: 

 • Mua từ:
  Conde Petie
  Black Mage Village (Disc 2 và 3)
  Madain Sari
  Treno (Disc 3 và 4)
  Alexandria
  Daguerreo (Disc 4)
 • Từ Treasure:
  Fossil Roo

10. Twist Headband

Twist Headband

Mô tả: “Băng đô tăng sức mạnh.”

Tác dụng:
Tăng sát thương đòn đánh từ đất
Strength: 1
Magic Defense: 17

Abilities: SkillAdd StatusSkillGamble Defense

Trang bị cho: Amarant, Dagger, Eiko, Quina, Vivi và Zidane

Nơi tìm thấy: 

 • Mua từ:
  Alexandria
  Treno (Disc 3 và 4)
  Lindblum (Disc 3 và 4)
  Daguerreo (Disc 3)

11. Mantra Band

Mantra Band

Mô tả: “Rút ra sức mạnh tiềm ẩn.”

Tác dụng:
Magic: 1
Spirit: 1
Defense: 1
Magic Defense: 19

Abilities: SkillAntibodySkillHP+20%

Trang bị cho: Amarant, Dagger, Eiko, Quina, Vivi và Zidane

Nơi tìm thấy: 

 • Mua từ:
  Oeilvert Mogshop
  Desert Palace Mogshop
  Lindblum (Disc 3 và 4)

12. Dark Hat

Dark Hat

Leather Hat

Mô tả: “Chiếc mũ cũ, ngâm trong nước trong truyền thuyết.”

Tác dụng:
Vô hiệu hóa sát thương băng.
Magic Defense: 21

Abilities: SkillHigh TideSkillJelly

Trang bị cho: Amarant, Dagger, Eiko, Quina, Vivi và Zidane

Nơi tìm thấy: 

 • Mua từ:
  Oeilvert
  Desert Palace
  Lindblum (Disc 3 và 4)

13. Green Beret

Green Beret

Mô tả: “Cải thiện tốc độ di chuyển.”

Tác dụng:
Speed: 1
Strength: 1
Magic Defense: 23

Abilities: SkillAbility UpSkillClear Headed

Trang bị cho: Amarant, Dagger, Eiko, Quina, Vivi và Zidane

Nơi tìm thấy: 

 • Mua từ:
  Oeilvert
  Desert Palace

14. Red Hat

Red Hat

Mô tả: “Chiếc mũ màu đỏ sẫm.”

Tác dụng:
Tăng sát thương từ lửa
Defense: 1
Magic Defense: 26

Abilities: SkillCoverSkillMP Attack

Trang bị cho: Amarant, Dagger, Eiko, Quina, Vivi và Zidane

Nơi tìm thấy: 

 • Mua từ:
  Ipsen’s Castle
  Esto Gaza (sau khi đến Desert Palace)
 • Từ Treasure:
  Mount Gulug

15. Black Hood

Black Hood

Mô tả: “Chiếc mũ từ một vùng đất xa lạ.”

Tác dụng:
Sát thương Lửa / Sấm sét / Nước giảm một nửa
Magic Defense: 27

Abilities: SkillAccuracy+AbilityDeathSkillLocomotion

Trang bị cho: Dagger, Eiko, Quina, Vivi và Zidane

Nơi tìm thấy: 

 • Mua từ:
  Esto Gaza (sau khi đến Desert Palace)

16. Adaman Hat

Adaman Hat

Leather Hat

Mô tả: “Mũ cực kỳ bền.”

Tác dụng:
Vô hiệu hóa sát thương sấm sét.
Defense: 3
Magic Defense: 33

Abilities: SkillGamble DefenseSkillHP+20%

Trang bị cho: Amarant, Dagger, Eiko, Quina, Vivi và Zidane

Nơi tìm thấy: 

 • Mua từ:
  Bran Bal
  Daguerreo (Disc 4)

17. Coronet

Coronet

Mô tả: “Coronet phát ra ánh sáng bí ẩn.”

Tác dụng:
Vô hiệu hóa sát thương do gió gây ra.
Defense: 1
Magic Defense: 35

Abilities: SkillMan EaterSkillReturn Magic

Trang bị cho: tất cả nhân vật

Nơi tìm thấy: 

 • Mua từ:
  Daguerreo
  Bran Bal
 • Từ Treasure:
  Terra

18. Flash Hat

Flash Hat

Mô tả: “Chiếc mũ thần thánh.”

Tác dụng:
Tăng sát thương từ sấm sét và holy
Speed: 1
Evasion: 2
Magic Defense: 37

Abilities: SkillBeast KillerSkillEye 4 Eye

Trang bị cho: Amarant, Dagger, Eiko, Vivi và Zidane

Nơi tìm thấy: 

 • Mua từ:
  Bran Bal
  Daguerreo (Disc 4)

19. Holy Miter

Holy Miter

Mô tả: “Chiếc mũ thần thánh.”

Tác dụng:
Magic: 1
Spirit: 2
Magic Defense: 39

Abilities: SkillBody TempSkillInsomniac

Trang bị cho: Dagger, Eiko, Quina và Vivi

Nơi tìm thấy: 

 • Mua từ:
  Black Mage Village (Disc 4)
 • Nhiệm vụ phụ:
  Chocograph
 • Từ Treasure:
  Pandemonium

20. Golden Skullcap

Golden Skullcap

Mô tả: “Được biết đến với khả năng phòng thủ tuyệt vời.”

Tác dụng:
Sát thương từ đất giảm một nửa
Tăng sát thương từ nước
Defense: 2
Magic Defense: 47

Abilities: SkillLocomotionSkillPower Up

Trang bị cho: Amarant, Dagger, Eiko, Quina, Vivi và Zidane

Nơi tìm thấy: 

 • Rèn:
  Black Mage Village (Disc 4)

21. Circlet

Circlet

Mô tả: “Khăn đội đầu được bảo vệ bởi ma thuật.”

Tác dụng:
Vô hiệu hóa sát thương từ đất.
Magic Defense: 51

Abilities: SkillClear HeadedSkillJelly

Trang bị cho: Amarant, Dagger, Eiko, Quina, Vivi và Zidane

Nơi tìm thấy: 

 • Rèn:
  Black Mage Village (Disc 4)

22. Rubber Helm

Rubber Helm

Helm

Mô tả: “Mũ cho lính tập sự.”

Tác dụng:
Sát thương sấm sét giảm một nửa.
Magic Defense: 5

Abilities: AbilityMinus Strike

Trang bị cho: Freya và Steiner

Nơi tìm thấy: 

 • Mua từ:
  Dali
  Summit Station
 • Từ Treasure:
  Evil Forest
  Theater Ship

23. Bronze Helm

Bronze Helm

Helm Pink

Mô tả: “Mũ cho lính tập sự.”

Tác dụng:
Sát thương sấm sét giảm một nửa.
Magic Defense: 6

Abilities: SkillBug Killer

Trang bị cho: Freya và Steiner

Nơi tìm thấy: 

 • Mua từ:
  Dali

24. Iron Helm

Iron Helm

Helm

Mô tả: “Mũ sắt.”

Tác dụng:
Spirit: 1
Magic Defense: 7

Abilities: SkillBright EyesSkillLevel Up

Trang bị cho: Freya và Steiner

Nơi tìm thấy: 

 • Mua từ:
  Lindblum (Disc 1)
  Summit Station

25. Mythril Helm

Mythril Helm

Helm

Mô tả: “Mũ làm từ mythril.”

Tác dụng:
Tăng sát thương từ Holy
Spirit: 1
Magic Defense: 11

Abilities: SkillAntibodySkillInsomniac

Trang bị cho: Freya và Steiner

Nơi tìm thấy: 

 • Mua từ:
  Cleyra
  Alexandria
  Lindblum (Disc 2)
  Esto Gaza (trước khi đến Desert Palace)
  Fossil Roo
  Treno (Disc 3 và 4)

26. Gold Helm

Gold Helm

Mô tả: “Mũ làm từ vàng.”

Tác dụng:
Magic: 1
Magic Defense: 13

Abilities: SkillClear HeadedAbilityMental BreakAbilityReis’s Wind

Trang bị cho: Freya và Steiner

Nơi tìm thấy: 

 • Mua từ:
  Alexandria
  Treno (Disc 3 và 4)
  Oeilvert
  Desert Palace
  Lindblum (Disc 3 và 4)

27. Diamond Helm

Diamond Helm

Mô tả: “Mũ làm từ kim cương.”

Tác dụng:
Spirit: 1
Magic Defense: 20

Abilities: SkillAccuracy+SkillInsomniac

Trang bị cho: Freya và Steiner

Nơi tìm thấy: 

 • Mua từ:
  Daguerreo (Disc 3)
  Ipsen’s Castle

28. Platinum Helm

Platinum Helm

Helm

Mô tả: “Mũ làm bằng bạch kim.”

Tác dụng:
Giảm một nửa sát thương băng
Magic Defense: 23

Abilities: SkillRestore HPSkillStone Killer

Trang bị cho: Freya và Steiner

Nơi tìm thấy: 

 • Mua từ:
  Bran Bal
  Daguerreo (Disc 4)

29. Kaiser Helm

Kaiser Helm

Helm

Mô tả: “Mũ tăng sức mạnh và phép thuật.”

Tác dụng:
Strength: 1
Magic: 1
Magic Defense: 26

Abilities: SkillEye 4 Eye

Trang bị cho: Freya và Steiner

Nơi tìm thấy: 

 • Mua từ:
  Daguerreo (Disc 4)

30. Genji Helmet

Genji Helmet

Helm

Mô tả: “Chiếc mũ rất nổi tiếng.”

Tác dụng:
Defense: 2
Magic: 2
Magic Defense: 29

Abilities: SkillHP+20%

Trang bị cho: Freya và Steiner

Nơi tìm thấy: 

31. Grand Helm

Grand Helm

Helm Pink

Mô tả: “Chiếc mũ vĩ đại nhất.”

Tác dụng:
Speed: 1
Magic Defense: 33

Abilities: SkillHigh Tide

Trang bị cho: Freya và Steiner

Nơi tìm thấy: 

 • Ăn trộm từ:
  Tiamat
 • Rèn:
  Black Mage Village (Disc 4)

32. Headgear

Headgear

Mô tả: “Đội nó sẽ khiến bạn trở nên nổi tiếng.”

Tác dụng:
Sát thương do nước giảm một nửa.
Defense: 2
Magic Defense: 6

Abilities: SkillUndead Killer

Trang bị cho: Amarant, Dagger, Eiko, Quina, Vivi và Zidane

Nơi tìm thấy: 

 • Mua từ:
  Lindblum (Disc 1 và 2)
  Burmecia
  Summit Station
  Black Mage Village (Disc 2 và 3)

33. Golden Hairpin

Golden Hairpin

Mô tả: “Kẹp tóc chứa sức mạnh ma thuật.”

Tác dụng:
Tăng sát thương từ nước
Magic: 1
Magic Evasion: 2
Magic Defense: 32

Abilities: SkillAuto-RegenSkillLoudmouth

Trang bị cho: Amarant, Dagger, Eiko, Quina, Vivi và Zidane

Nơi tìm thấy: 

 • Mua từ:
  Daguerreo
  Ipsen’s Castle
 • Ăn trộm từ:
  Meltigemini
 • Từ Treasure:
  Mount Gulug

34. Barbut

Barbut

Helm

Mô tả: “Mũ đội đầu tăng Spirit.”

Tác dụng:
Spirit: 2
Magic Defense: 9

Abilities: SkillAlertSkillDragon Killer

Trang bị cho: Freya và Steiner

Nơi tìm thấy: 

 • Mua từ:
  Burmecia
  Summit Station
  Treno (Disc 2)
  Alexandria (Disc 3 và 4)

35. Cross Helm

Cross Helm

Helm

Mô tả: “Mũ đội đầu tăng sức mạnh.”

Tác dụng:
Strength: 1
Magic Defense: 16

Abilities: SkillDevil KillerSkillMP Attack

Trang bị cho: Freya và Steiner

Nơi tìm thấy: 

 • Mua từ:
  Oeilvert
  Esto Gaza (sau khi đến Desert Palace)
  Esto Gaza
  Ipsen’s Castle

36. Thief Hat

Thief Hat

Leather Hat

Mô tả: “Mũ dành cho những tên trộm.”

Tác dụng:
Speed: 2
Evasion: 3
Magic Defense: 38

Abilities: SkillLong ReachAbilityLucky SevenSkillMug

Trang bị cho: Zidane

Nơi tìm thấy: 

 • Mua từ:
  Black Mage Village (Disc 4)
Mình là Phú Nguyễn. Mình có niềm đam mê với game từ nhỏ và cũng đã được trải nghiệm các hệ máy từ 4 nút, sega, gba, đĩa cứng, đĩa mềm cho đến ps1, ps2,.... Blog này là nơi để mình chia sẻ các kiến thức chủ yếu là về game, các mẹo, hướng dẫn hoàn chỉnh, unlock tất cả nhân vật,... Mong các bạn sẽ thích và ủng hộ ^^

HÃY CHIA SẺ SUY NGHĨ CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT?! (Bình luận của bạn sẽ hiển thị sau khi được quản trị viên phê duyệt)

Nhập bình luận của bạn
Nhập tên của bạn