Nhiệm vụ phụ Mognet Central

Mognet Central là một nhiệm vụ phụ liên quan đến việc gửi thư từ Moogle này tới Moogle khác trong suốt quá trình từ đĩa 1 tới đĩa 4. Mỗi Moogle mà bạn gặp đều gửi cho Zidane một lá thư khi chọn “Mognet”, cũng như Kupo Nut (xem trang nhiệm vụ phụ Kupo Nut để biết thêm thông tin). Hãy nhớ chọn nó mỗi khi bạn gặp một Moogle mới.

Một số bức thư rất dễ bị bỏ sót, vì vậy hãy cẩn thận kiểm tra Mognet mỗi khi có cơ hội. Nhiều lá thư đơn giản chỉ là gửi từ Moogle này đến Moogle tiếp theo mà bạn sẽ gặp, nhưng bất kể bạn đã gửi bao nhiêu thư trước đó bạn vẫn có thể hoàn thành phần bên dưới đây.

Đĩa 4

Khi đến Đĩa 4, bạn đã có thể hoàn thành nhiệm vụ phụ Mognet Central. Nói chuyện với Kupo ở Alexandria (trong Steeple bên cạnh Stiltzkin) và lấy bức thư cho Alta.

Đi đến Burmecia và tìm Alta. Anh ấy sẽ đưa bạn một lá thư cho Mogryo.

Bạn sẽ tìm thấy Mogryo ở làng Black Mage gần căn lều Chocobo. Anh ấy sẽ đưa cho bạn một lá thư cho Kumool.

Bạn có thể tìm thấy Kumool bên trong Ipsen’s Castle ở căn phòng thứ hai. Anh ấy sẽ đưa cho bạn một lá thư cho Mois.

Bán có thể tìm thấy Mois ở lối vào Fossil Roo (tại Qu’s Marsh trên Mist Continent, gần Lindblum). Bạn cần có Quina trong đội hình. Mois sẽ đưa cho bạn một lá thư cho Noggy.

Bạn có thể tìm thấy Noggy ở tầng trên của Daguerreo. Anh ấy sẽ đưa cho bạn lá thư cuối cùng cho Kupo ở Alexandria(địa điểm đầu tiên của nhiệm vụ).

Bức thư cuối cùng đề cập rằng ai đó ở Alexandria có một thứ gọi là Superslick. Người đó chính là Ruby ở Mini-Theater. Nói chuyện với cô ấy và cô ấy sẽ nói với bạn rằng cô ấy đã giấu nó ở trong tóc.

Well Lubricated

Có được Superslick từ Ruby ở Alexandria bạn sẽ nhận được Well Lubricated Trophy.


Danh hiệu là thành tích mà bạn có thể mở khóa bằng cách hoàn thành một số nhiệm vụ nhất định trong phiên bản PS4 của trò chơi. Một danh sách đầy đủ các danh hiệu mà bạn có thể có được có thể được tìm thấy trong Trophies Section.

Bây giờ bạn sẽ cần Chocobo với Ocean Ability (từ việc hoàn thành nhiệm vụ phụ Chocobo Hot & Cold và nhiệm vụ phụ Chocograph). Đi đến hòn đảo phía bắc của Outer Continent (xem ảnh chụp bên dưới). Sử dụng Dead Pepper trên vết nứt để tiến vào Mognet Central.

Có một cảnh ngắn xảy ra khi bạn nói chuyện với Artemecion ở tầng hai, bạn sẽ nhận được Protect Ring khi hoàn thành nhiệm vụ phụ này.

Back Online

Việc sửa chữa máy ở Mognet Central bằng Superslick sẽ cho bạn Back Online Trophy.


Danh hiệu là thành tích mà bạn có thể mở khóa bằng cách hoàn thành một số nhiệm vụ nhất định trong phiên bản PS4 của trò chơi. Một danh sách đầy đủ các danh hiệu mà bạn có thể có được có thể được tìm thấy trong Trophies Section.

HÃY CHIA SẺ SUY NGHĨ CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT?! (Bình luận của bạn sẽ hiển thị sau khi được quản trị viên phê duyệt)

Please enter your comment!
Please enter your name here