Home Final Fantasy VII Nhân Vật Bí Mật

Nhân Vật Bí Mật

Đây là hai nhân vật tùy chọn mà bạn có thể nhận được khi chơi Final Fantasy VII tên là Yuffie và Vincent. Cách để lấy họ được hướng dẫn chi tiết bên dưới.

Nhân vật tùy chọn: Vincent Valentine

0
Vincent là một nhân vật bí mật mà bạn có thể nhận được từ nhiệm vụ phụ trong Shinra Mansion. Nhiệm vụ này có...

Nhân vật tùy chọn: Yuffie Kisaragi

0
Bạn có thể gặp Yuffie trên bản đồ thế giới bất cứ khi nào bạn đi qua khu vực rừng. Thời điểm sớm nhất...