Home Final Fantasy VII Nhiệm Vụ Phụ

Nhiệm Vụ Phụ

Dưới đây là danh sách đầy đủ các nhiệm vụ phụ có thể hoàn thành trong trò chơi.

Nhiệm vụ phụ Turtle’s Paradise

0
Có sáu tờ rơi Turtle's Paradise nằm rải rác trong trò chơi. Khi bạn đã tìm thấy cả sáu, bạn có thể quay lại...

Wutai – Nhiệm vụ phụ “Yuffie Stole my Materia”

0
Bạn có thể làm nhiệm vụ phụ Wutai Stolen Materia bất cứ lúc nào trong Đĩa 1 hoặc Đĩa 2 nhưng bạn sẽ không...

Nhiệm vụ phụ Wutai Pagoda

0
Bạn có thể làm nhiệm vụ phụ Wutai Pagoda ở Đĩa 1, Đĩa 2 hoặc Đĩa 3, tuy nhiên nếu bạn cố gắng hoàn...

Cuộc hẹn hò ở Gold Saucer

0
Có một cảnh diễn ra ở cuối Đĩa 1 khi cả đội quay trở lại Gold Saucer. Cảnh này là cảnh nhân vật chính...

Nhiệm vụ phụ quay lại Nibelheim

0
Thị trấn Nibelheim, quê hương của Tifa và Cloud, là nơi có một số nhiệm vụ phụ khác nhau có sẵn ở các thời...

Nhiệm vụ phụ quay lại Cosmo Canyon

0
Đây là quê hương của Red XIII và bạn sẽ ghé thăm lại nhiều lần sau chuyến thăm đầu tiên ở Đĩa 1. Lần ghé...

Nhiệm vụ phụ quay lại Rocket Town

0
Bạn có thể quay lại Rocket Town bất cứ lúc nào sau khi lấy được Highwind trên Đĩa 2. Đi vào Cửa hàng vũ...

Nhiệm vụ phụ Chocobo Sage’s House

0
Ngôi Chocobo Sage’s House nằm ở Icicle Area trên lục địa phía bắc. Không có cách nào để đi bộ đến đó và chỉ...

Nhiệm vụ phụ tìm chìa khóa Sector 5

0
Sau khi giải cứu Cloud ở Mideel và xem qua các cảnh Lifestream, bạn có thể vào lại khu ổ chuột Midgar bất cứ...

Nhiệm vụ phụ Lucrecia’s Crystal Cave

0
Bạn có thể đến hang Lucrecia bất cứ lúc nào sau khi hoàn thành trận chiến tàu ngầm dưới nước ở Đĩa 2 và...