Vật phẩm (Item List)

Danh sách đầy đủ các vật phẩm: vật phẩm tiêu hao, vật phẩm chiến đấu và những vật phẩm vô dụng được tìm thấy trong Final Fantasy VII. Chúng được liệt kê theo thứ tự bảng chữ cái.

1. All Creation

All Creation

Mô tả:Học Limit Break “All Creation”.”

Hiệu ứng: Vật phẩm này có thể sử dụng để dạy Yuffie Limit Break Cấp 4. Hãy xem phần Limit Break của Yuffie để biết thêm chi tiết.

2. Antarctic Wind

Antarctic Wind

Mô tả: “Sử dụng “Ice2” trên tất cả đối thủ.”

Hiệu ứng: Sử dụng Ice2 lên tất cả mục tiêu. Phép thuật băng lên mục tiêu gây 1.200 sát thương.

3. Antidote

Titan Bangle

Mô tả: Chữa [Poison].”

Hiệu ứng: Sử dụng để loại bỏ hiệu ứng trạng thái “Poison”.

Thông tin chi tiết: Vật phẩm phục hồi có thể được sử dụng từ màn hình menu hoặc trong trận chiến bằng cách chọn lệnh “Item”.

Nơi tìm thấy: 

 • Cửa hàng:
  Gần như tất cả các cửa hàng trong trò chơi.

4. Bird Wing

Bird Wing

Mô tả: “Sử dụng gió lốc trên tất cả đối thủ.”

Hiệu ứng: Gây sát thương gió cho tất cả mục tiêu. Gây ra khoảng 1.040 sát thương.

5. Bolt Plume

Bolt Plume

Mô tả: “Sử dụng“ Bolt2 ”trên tất cả đối thủ.”

Hiệu ứng: Sử dụng Bolt2 lên tất cả mục tiêu. Phép thuật tia chớp gây 416 sát thương lên mục tiêu.

6. Carob Nut

Carob Nut

Mô tả:“Khi bạn muốn nuôi Chocobo…”

Hiệu ứng: Nut đã qua sử dụng để lai tạo Chocobo.

Hiệu ứng Chocobo: Bạn có thể sử dụng nhiều loại Nut để lai tạo Chocobo. Tuy nhiên, bạn nên làm theo hướng dẫn đua và nhân giống Chocobo để nuôi và lai tạo những Chocobo tốt nhất.

7. Catastrophe

Catastrophe

Mô tả: Học Limit Break “Catastrophe”.”

Hiệu ứng: Vật phẩm này sử dụng để dạy Barret Limit Break Cấp 4. Xem phần Limit Break của Barret để biết thêm chi tiết.

8. Cauldron

Cauldron

Mô tả: “Sử dụng [Poison/Confu/Sleepel/Silence/Small/Frog].”

Hiệu ứng: Gây ra hiệu ứng trạng thái “Confuse”, “Frog”, “Mini”, “Poison”, “Silence” và “Sleep” lên mục tiêu. Lưu ý rằng nhiều con boss và quái vật cấp cao sẽ miễn nhiễm với hiệu ứng trạng thái này.

9. Chaos

Chaos

Mô tả: “Học Limit Break “Chaos”.”

Hiệu ứng: Vật phẩm này sử dụng để dạy cho Vincent Limit Break cấp 4. Xem phần Limit Break của Vincent để biết thêm chi tiết.

10. Cornucopia

Cornucopia

Mô tả: “Chữa [Mini].”

Hiệu ứng: Sử dụng để loại bỏ hiệu ứng trạng thái “Mini”.

Thông tin chi tiết: Vật phẩm phục hồi có thể được sử dụng từ màn hình menu hoặc trong trận chiến bằng cách chọn lệnh “Item”.

Nơi tìm thấy: 

 • Cửa hàng:
  Gần như tất cả các cửa hàng trong trò chơi.

11. Cosmo Memory

Cosmo Memory

Mô tả: “Học Limit Break “Cosmo Memory”.”

Hiệu ứng: Vật phẩm này sử dụng để dạy Red XIII Limit Break cấp 4 . Xen phần Limit Break của Red XIII để biết thêm chi tiết.

12. Curiel Greens

Curiel Greens

Mô tả: “Khi bạn muốn một Chocobo…”

Hiệu ứng: Nếu bạn sử dụng nó lên một trong những nhân vật, nó sẽ hồi cho họ 100 HP.

Hiệu ứng Chocobo: Những thứ này sẽ ngăn Chocobo chạy trốn trong 5 lượt. Nếu bạn cho những chú Chocobo ở Chocobo Farm ăn nó, nó sẽ tăng Speed và Intelligence của Chocobo.

13. Dazers

Dazers

Mô tả: “Làm tê liệt một đối thủ.”

Hiệu ứng: Gây ra hiệu ứng trạng thái “Paralyze” trên mục tiêu. Lưu ý rằng nhiều con boss và quái vật cấp cao sẽ miễn nhiễm với hiệu ứng trạng thái này.

14. Deadly Waste

Deadly Waste

Mô tả: “Sử dụng” Bio2 “trên tất cả đối thủ.”

Hiệu ứng: Sử dụng Bio2 lên tất cả mục tiêu. Có 20% cơ hội gây hiệu ứng trạng thái “Poison” lên các mục tiêu.

15. Dragon Fang

Dragon Fang

Mô tả: “Gây sát thương Lightning lên tất cả đối thủ.”

Hiệu ứng: Gây khoảng 2.400 sát thương Lightning lên tất cả đối thủ.

16. Dragon Scales

Dragon Scales

Mô tả: “Gây sát thương Water lên tất cả đối thủ.”

Hiệu ứng: Sử dụng “Aqualung” lên tất cả kẻ địch gây ra khoảng 3.680 sát thương.

17. Dream Powder

Dream Powder

Mô tả: “Sử dụng” Sleepel” lên tất cả đối thủ.”

Hiệu ứng: Gây ra hiệu ứng trạng thái “Sleep” trên tất cả mục tiêu. Lưu ý rằng nhiều con boss và quái vật cấp cao sẽ miễn nhiễm với hiệu ứng trạng thái này.

18. Earth Drum

Earth Drum

Mô tả: “Sử dụng “Quake2” lên tất cả đối thủ.”

Hiệu ứng: Sử dụng Quake2 lên tất cả mục tiêu. Gây ra khoảng 640 sát thương từ phép thuật Earth.

19. Earth Mallet

Earth Mallet

Mô tả: “Sử dụng “Quake3” lên tất cả đối thủ.”

Hiệu ứng: Sử dụng Quake3 lên tất cả mục tiêu. Gây ra khoảng 2560 sát thương từ phép thuật Earth.

20. Echo Screen

Echo Screen

Mô tả: “Chữa [Silence].”

Hiệu ứng: Sử dụng để loại bỏ hiệu ứng trạng thái “Silence”.

Thông tin chi tiết: Vật phẩm phục hồi có thể được sử dụng từ màn hình menu hoặc trong trận chiến bằng cách chọn lệnh “Item”.

Nơi tìm thấy: 

 • Cửa hàng:
  Gần như tất cả các cửa hàng trong trò chơi.

21. Elixir

Elixir

Mô tả: “Phục hồi hoàn toàn HP / MP.”

Hiệu ứng: Phục hồi tối đa HP và MP của một nhân vật.

Thông tin chi tiết: Vật phẩm phục hồi có thể được sử dụng từ màn hình menu hoặc trong trận chiến bằng cách chọn lệnh “Item”. Một vật phẩm cực kỳ cần thiết trong những trận chiến khó của trò chơi.

Nơi tìm thấy: 

22. Ether

Ether

Mô tả: “Phục hồi 100 MP.”

Hiệu ứng: Phục hồi 100 MP của một nhân vật.

Thông tin chi tiết: Vật phẩm phục hồi có thể được sử dụng từ màn hình menu hoặc trong trận chiến bằng cách chọn lệnh “Item”. Ether có thể bán với giá 750 gil một cái, ban đầu đây là nguồn gil tốt cho bạn.

Nơi tìm thấy: 

 • Cửa hàng:
  Có thể mua ở một số cửa hàng vật phẩm trong trò chơi.

23. Eye Drop

Eye Drop

Mô tả: “Chữa [Darkness].”

Hiệu ứng: Sử dụng để loại bỏ hiệu ứng trạng thái “Darkness”.

Thông tin chi tiết: Vật phẩm phục hồi có thể được sử dụng từ màn hình menu hoặc trong trận chiến bằng cách chọn lệnh “Item”.

Nơi tìm thấy: 

 • Cửa hàng:
  Gần như tất cả các cửa hàng trong trò chơi.

24. Final Heaven

Final Heaven

Mô tả:Học Limit Break “Final Heaven”.”

Hiệu ứng: Vật phẩm này sử dụng để dạy Tifa Limit Break cấp 4 . Hãy xem phần Limit Break của Tifa để biết thêm chi tiết.

25. Fire Fang

Fire Fang

Mô tả: “Sử dụng “Fire2” lên tất cả đối thủ.”

Hiệu ứng: Sử dụng Fire2 lên tất cả các mục tiêu. Gây ra khoảng 960 sát thương từ phép thuật Fire.

26. Fire Veil

Fire Veil

Mô tả: “Sử dụng “Fire3” lên tất cả đối thủ.”

Hiệu ứng: Sử dụng Fire3 lên tất cả các mục tiêu. Gây ra khoảng 1200 sát thương từ phép thuật Fire.

27. Ghost Hand

Minerva Band

Mô tả: “Hút MP từ một đối thủ.”

Hiệu ứng: Hút MP từ một đối thủ. Điều này sẽ gần như không ảnh hưởng đến các quái vật và boss.

28. Graviball

Graviball

Mô tả: “Sử dụng “Demi” lên một kẻ địch.”

Hiệu ứng: Sử dụng Demi lên một mục tiêu. Gây khoảng 25% HP của chúng (ngoại trừ phần lớn boss).

29. Great Gospel

Great Gospel

Mô tả: “Học Limit Break “Great Gospel”.”

Hiệu ứng: Vật phẩm này sử dụng để dạy cho Aeris Limit Break cấp 4. Xem phần Limit Break của Aeris để biết thêm chi tiết.

30. Grenade

Grenade

Mô tả: “Gây sát thương nổ lên một kẻ địch.”

Hiệu ứng: Gây sát thương vật lý cho một mục tiêu. Nó gây ra khoảng 160 sát thương.

31. Guard Source

Guard Source

Mô tả: “Tăng [Vitality].”

Hiệu ứng: Tăng 1 Vitality của nhân vật vĩnh viễn. Vitality giúp giảm lượng sát thương gây ra từ các đòn tấn công vật lý.

32. Gysahl Greens

Gysahl Greens

Mô tả: “Khi bạn muốn một Chocobo…”

Hiệu ứng: Nếu bạn sử dụng nó trên một trong nhữ nhân vật của chính mình, nó sẽ hồi cho họ 100 HP.

Hiệu ứng Chocobo: Những thứ này sẽ giữ Chocobo ở lại 2 lượt trong trận chiến. Nếu bạn sử dụng nó cho những chú Chocobo của mình ở Chocobo Farm, nó sẽ tăng Speed và Stamina của Chocobo.

33. Hero Drink

Hero Drink

Mô tả: “Tăng chỉ số một lần trong trận chiến.”.”

Hiệu ứng: Vật phẩm này sẽ tăng Defense, Magic, Spirit và Strength của nhân vật uống nó lên 30%.

Nơi tìm thấy:

34. Hi-Potion

Hi-Potion

Mô tả: “Phục hồi 500 HP.””

Hiệu ứng: Phục hồi 500 HP của một nhân vật.

Thông tin chi tiết: Vật phẩm phục hồi có thể được sử dụng từ màn hình menu hoặc trong trận chiến bằng cách chọn lệnh “Item”.

Nơi tìm thấy:

 • Cửa hàng:
  Có thể mua ở hầu hết các cửa hàng vật phẩm trong trò chơi.

35. Highwind

Highwind

Mô tả: “Học Limit Break “Highwind”.”

Hiệu ứng: Vật phẩm này sử dụng để dạy Cid Limit Break cấp 4. Xem phần Limit Break của Cid để biết thêm chi tiết.

36. Holy Torch

Holy Torch

Mô tả: “Sử dụng DeSpell lên tất cả đối thủ.”

Hiệu ứng: Vật phẩm này sẽ gọi ra câu thần chú “DeSpell” xóa các trạng thái sau khỏi mục tiêu: “Barrier”, “Haste”, “MBarrier”, “Mini”, “Reflect”, “Regen”, “Shield”, “Slow” và “Stop”.

Nơi tìm thấy:

37. Hourglass

Hourglass

Mô tả: “Dừng tất cả các đối thủ.”

Hiệu ứng: Gây ra hiệu ứng trạng thái “Stop” trên tất cả mục tiêu. Lưu ý rằng nhiều con boss và quái vật cấp cao sẽ miễn nhiễm với hiệu ứng trạng thái này.

38. Hyper

Hyper

Mô tả: “Chữa [Sadness].”

Hiệu ứng: Sử dụng để loại bỏ hiệu ứng trạng thái “Sadness”. Sử dụng nó khi một nhân vật đang bị “Sadness” sẽ loại bỏ trạng thái đó trong khi sử dụng lại nó cho một nhân vật không có trạng thái đó sẽ gây cho họ hiệu ứng trạng thái “Fury” làm giảm tỷ lệ đánh của họ nhưng tăng tỷ lệ hồi Limit Break của họ.

Thông tin chi tiết: Vật phẩm phục hồi có thể được sử dụng từ màn hình menu hoặc trong trận chiến bằng cách chọn lệnh “Item”.

Nơi tìm thấy: 

 • Cửa hàng:
  Gần như tất cả các cửa hàng trong trò chơi.

39. Ice Crystal

Ice Crystal

Mô tả: “Sử dụng “Ice3” lên tất cả đối thủ.”

Hiệu ứng: Sử dụng Ice3 lên tất cả các mục tiêu. Gây ra khoảng 2080 sát thương từ phép thuật Ice.

40. Impaler

Impaler

Mô tả: “Biến đối thủ thành ếch.”

Hiệu ứng: Gây ra hiệu ứng trạng thái “Frog” trên mục tiêu. Lưu ý rằng nhiều con boss và quái vật cấp cao sẽ miễn nhiễm với hiệu ứng trạng thái này.

41. Ink

Ink

Mô tả: “Sử dụng [Darkness] lên một kẻ địch.””

Hiệu ứng: Gây ra hiệu ứng trạng thái “Darkness” trên mục tiêu. Lưu ý rằng nhiều con boss và quái vật cấp cao sẽ miễn nhiễm với hiệu ứng trạng thái này.

42. Kiss of Death

Kiss of Death

Mô tả: “Sử dụng “Death” trên tất cả đối thủ.””

Hiệu ứng: Gây hiệu ứng trạng thái “Chết tức thì” lên tất cả các mục tiêu. Có 68% cơ hội thành công và nó sẽ không hoạt động với quái vật hoặc boss cấp cao (vì chúng miễn nhiễm với “Cái chết tức thì”).

43. Krakka Greens

Krakka Greens

Mô tả: “Khi bạn muốn một Chocobo…”

Hiệu ứng: Nếu bạn sử dụng nó trên một trong những nhân vật của mình, nó sẽ hồi cho họ 100 HP.

Hiệu ứng Chocobo: Những thứ này sẽ giảm 66% Chocobo trốn thoát trong trận chiến. Nếu bạn cho những chú Chocobo ở Chocobo Farm ăn nó, nó sẽ tăng Intelligence của Chocobo.

44. Lasan Nut

Lasan Nut

Mô tả: “Khi bạn muốn nuôi Chocobo…”

Hiệu ứng: Nut đã qua sử dụng để lai tạo Chocobo.

Hiệu ứng Chocobo: Bạn có thể sử dụng nhiều loại Nut để lai tạo Chocobo. Tuy nhiên, bạn nên làm theo hướng dẫn đua và nhân giống Chocobo để nuôi và lai tạo những Chocobo tốt nhất.

45. Light Curtain

Light Curtain

Mô tả: “Tạo [Barrier] cho tất cả đồng minh.”

Hiệu ứng: Vật phẩm này sử dụng để tạo Barrier cho toàn bộ nhóm của bạn.

Phần thưởng cho việc đánh bại:

Garudas ở Da Chao
Unknown 1 ở Sunken Gelnika

46. Loco Weed

Loco Weed

Mô tả: “Sử dụng [Confu] lên tất cả kẻ địch.”

Hiệu ứng: Gây ra hiệu ứng trạng thái “Confuse” lên tất cả mục tiêu (tỷ lệ trúng là 80%). Lưu ý rằng nhiều con boss và quái vật cấp cao sẽ miễn nhiễm với hiệu ứng trạng thái này.

47. Luchile Nut

Luchile Nut

Mô tả: “Khi bạn muốn nuôi Chocobo…”

Hiệu ứng: Nut đã qua sử dụng để lai tạo Chocobo.

Hiệu ứng Chocobo: Bạn có thể sử dụng nhiều loại Nut để lai tạo Chocobo. Tuy nhiên, bạn nên làm theo hướng dẫn đua và nhân giống Chocobo để nuôi và lai tạo những Chocobo tốt nhất.

48. Luck Source

Luck Source

Mô tả: “Tăng [Luck].”

Hiệu ứng: Tăng 1 Luck của nhân vật vĩnh viễn. Làm tăng khả năng đánh chí mạng của nhân vật đó.

49. Lunar Curtain

Lunar Curtain

Mô tả: “Tạo [MBarrier] cho tất cả đồng minh.”

Hiệu ứng: Vật phẩm này sử dụng để tạo MBarrier cho toàn bộ nhóm của bạn. MBarrier giảm tác dụng của các đòn phép thuật.

Nơi tìm thấy: 

50. M-Tentacles

M-Tentacles

Mô tả: “Sử dụng “Bio3” lên tất cả đối thủ.”

Hiệu ứng: Sử dụng Bio3 lên tất cả mục tiêu. Có 48% cơ hội gây hiệu ứng trạng thái “Poison”và gây ra khoảng 2.400 sát thương lên các mục tiêu.

51. Magic Source

Magic Source

Mô tả: “Tăng [Magic].”

Hiệu ứng: Tăng 1 Magic của nhân vật vĩnh viễn. Magic sẽ tăng sát thương các đòn tấn công phép thuật.

52. Maiden’s Kiss

Maiden’s Kiss

Mô tả: “Chữa hóa cóc.”

Hiệu ứng: Sử dụng để loại bỏ hiệu ứng trạng thái “Frog”.

Thông tin chi tiết: Vật phẩm phục hồi có thể được sử dụng từ màn hình menu hoặc trong trận chiến bằng cách chọn lệnh “Item”.

Nơi tìm thấy: 

 • Cửa hàng:
  Gần như tất cả các cửa hàng trong trò chơi.

53. Megalixir

Megalixir

Mô tả: “Khôi phục hoàn toàn HP/MP của tất cả các thành viên.”

Hiệu ứng: Phục hồi hoàn toàn HP và MP của cả nhóm.

Thông tin chi tiết: Vật phẩm phục hồi có thể được sử dụng từ màn hình menu hoặc trong trận chiến bằng cách chọn lệnh “Item”. Một vật phẩm cực kỳ cần thiết trong những trận chiến khó của trò chơi.

Nơi tìm thấy: 

54. Mimett Greens

Mimett Greens

Mô tả: “Khi bạn muốn một Chocobo…”

Hiệu ứng: Nếu bạn sử dụng nó trên một trong những nhân vật của mình, nó sẽ hồi cho họ 100 HP.

Hiệu ứng Chocobo: Những thứ này sẽ ngăn Chocobo bỏ chạy trong 1 lượt và cho phép sử dụng Chocobuckle trên Enemy Skill Materia. Nếu bạn cho những chú Chocobo ở Chocobo Farm ăn nó, nó sẽ tăng Speed và Stamina của Chocobo.

55. Mirror

Mirror

Mô tả: “Tạo [Reflect] cho các đồng minh”

Hiệu ứng: Vật phẩm này sử dụng để tạo Reflect cho toàn bộ nhóm của bạn. Reflect sẽ phản lại các phép thuật sử dụng, bao gồm cả các phép hồi phục.

56. Mind Source

Mind Source

Mô tả: “Tăng [Spirit].”

Hiệu ứng: Tăng 1 Spirit của nhân vật vĩnh viễn. Spirit tăng khả năng phòng thủ của nhân vật trước đòn tấn công phép thuật.

57. Molotov

Molotov

Mô tả: “Gây sát thương lửa lên một kẻ địch.”

Hiệu ứng: Gây khoảng 400 sát thương lửa lên một mục tiêu.

58. Mute Mask

Mute Mask

Mô tả: “Sử dụng “Silence” lên tất cả đối thủ.”

Hiệu ứng: Gây ra hiệu ứng trạng thái “Silence” trên tất cả mục tiêu. Lưu ý rằng nhiều con boss và quái vật cấp cao sẽ miễn nhiễm với hiệu ứng trạng thái này.

59. Omnislash

Omnislash

Mô tả: “Học Limit Break “Omnislash”.”

Hiệu ứng: Vật phẩm này sử dụng để dạy cho Cloud Limit Break cấp . Hãy xem phần Limit Break của Cloud để biết thêm chi tiết.

60. Phoenix Down

Phoenix Down

Mô tả: “Hồi sinh.”

Hiệu ứng: Sử dụng để hồi sinh đồng minh khi bị chết.

Thông tin chi tiết: Vật phẩm phục hồi có thể được sử dụng từ màn hình menu hoặc trong trận chiến bằng cách chọn lệnh “Item”. Mục tiêu sẽ được phục hồi 25% HP tối đa.

Nơi tìm thấy: 

 • Cửa hàng:
  Gần như tất cả các cửa hàng trong trò chơi.

61. Pahsana Greens

Pahsana Greens

Mô tả: “Khi bạn muốn một Chocobo…”

Hiệu ứng: Nếu bạn sử dụng nó trên một trong những nhân vật của mình, nó sẽ hồi cho họ 100 HP.

Hiệu ứng Chocobo: Những thử này này sẽ giảm 80% cơ hội trốn thoát của Chocobo. Nếu bạn cho những chú Chocobo ở Chocobo Farm ăn nó, nó sẽ tăng Intelligence và khiến nó tuân theo mệnh lệnh của bạn dễ dàng hơn.

62. Pepio Nut

Pepio Nut

Mô tả: “Khi bạn muốn nuôi Chocobo…”

Hiệu ứng: Nut đã qua sử dụng để lai tạo Chocobo.

Hiệu ứng Chocobo: Bạn có thể sử dụng nhiều loại Nut để lai tạo Chocobo. Tuy nhiên, bạn nên làm theo hướng dẫn đua và nhân giống Chocobo để nuôi và lai tạo những Chocobo tốt nhất.

63. Porov Nut

Porov Nut

Mô tả: “Khi bạn muốn nuôi Chocobo…”

Hiệu ứng: Nut đã qua sử dụng để lai tạo Chocobo.

Hiệu ứng Chocobo: Bạn có thể sử dụng nhiều loại Nut để lai tạo Chocobo. Tuy nhiên, bạn nên làm theo hướng dẫn đua và nhân giống Chocobo để nuôi và lai tạo những Chocobo tốt nhất.

64. Potion

Potion

Mô tả: “Phục hồi 100 HP.”

Hiệu ứng: Phục hồi 100 HP của một nhân vật.

Thông tin chi tiết: Vật phẩm phục hồi có thể được sử dụng từ màn hình menu hoặc trong trận chiến bằng cách chọn lệnh “Item”.

Nơi tìm thấy: 

 • Cửa hàng:
  Có thể mua ở hầu hết các cửa hàng vật phẩm trong trò chơi.

65. Power Source

Power Source

Mô tả: “Tăng [Strength].”

Hiệu ứng: Tăng 1 Strength của nhân vật vĩnh viễn.

66. Pram Nut

Pram Nut

Mô tả: “Khi bạn muốn nuôi Chocobo…”

Hiệu ứng: Nut đã qua sử dụng để lai tạo Chocobo.

Hiệu ứng Chocobo: Bạn có thể sử dụng nhiều loại Nut để lai tạo Chocobo. Tuy nhiên, bạn nên làm theo hướng dẫn đua và nhân giống Chocobo để nuôi và lai tạo những Chocobo tốt nhất.

67. Reagan Greens

Reagan Greens

Mô tả: “Khi bạn muốn một Chocobo…”

Hiệu ứng: Nếu bạn sử dụng nó trên một trong những nhân vật của mình, nó sẽ hồi cho họ 100 HP.

Hiệu ứng Chocobo: Những thứ này sẽ ngăn Chocobo bỏ chạy trong 8 lượt và giảm 87,5% khả năng bỏ chạy của nó sau đó. Nếu bạn cho những chú Chocobo ở Chocobo Farm ăn nó, nó sẽ tăng Speed và Stamina của Chocobo.

68. Remedy

Remedy

Mô tả: “Chữa khỏi tình trạng bất thường.

Hiệu ứng: Sử dụng để loại bỏ các hiệu ứng trạng thái sau: “Berserk”, “Confusion”, “Darkness”, “Frog”, “Fury”, “Mini”, “Paralysis”, “Petrify”, “Poison”, “Sadness”, “Im lặng”, “Sleep” và “Slow-numb”.

Thông tin chi tiết: Vật phẩm phục hồi có thể được sử dụng từ màn hình menu hoặc trong trận chiến bằng cách chọn lệnh “Item”.

Nơi tìm thấy: 

 • Cửa hàng:
  Gần như tất cả các cửa hàng trong trò chơi.

69. Right Arm

Right Arm

Mô tả: “Chất nổ gây sát thương lên tất cả kẻ địch.”

Hiệu ứng: Gây khoảng 1.600 sát thương vật lý cho tất cả kẻ địch.

70. S-mine

S-mine

Mô tả: “Nổ gây sát thương lên một kẻ địch.”

Hiệu ứng: Gây khoảng 1.600 sát thương vật lý cho một kẻ thù.

71. Saraha Nut

Saraha Nut

Mô tả: “Khi bạn muốn nuôi Chocobo…”

Hiệu ứng: Nut đã qua sử dụng để lai tạo Chocobo.

Hiệu ứng Chocobo: Bạn có thể sử dụng nhiều loại Nut để lai tạo Chocobo. Tuy nhiên, bạn nên làm theo hướng dẫn đua và nhân giống Chocobo để nuôi và lai tạo những Chocobo tốt nhất.

72. Save Crystal

Save Crystal

Mô tả: “Sử dụng để tạo một Save Point ở North Cave.”

Hiệu ứng: Sử dụng để tạo một Save Point tạm thời tại nơi bạn đang đứng.

Thông tin chi tiết: Lưu ý rằng điều này đôi khi có thể gây ra sự cố với trạng file save và bạn không nên sử dụng vật phẩm này.

Nơi tìm thấy:

73. Shrapnel

Shrapnel

Mô tả: “Chất nổ gây sát thương lên tất cả kẻ địch.”

Hiệu ứng: Gây khoảng 416 sát thương vật lý cho tất cả kẻ địch.

74. Shrivel

Shrivel

Mô tả: “Sử dụng “Mini” lên một kẻ địch.”

Hiệu ứng: Gây ra hiệu ứng trạng thái “Mini” lên mục tiêu. Lưu ý rằng nhiều con boss và quái vật cấp cao sẽ miễn nhiễm với hiệu ứng trạng thái này.

75. Smoke Bomb

Smoke Bomb

Mô tả: “”Có thể chạy trốn khỏi đối thủ trong trận chiến.”

Hiệu ứng: Vật phẩm này sử dụng để chạy trốn khỏi các trận chiến mà không cần phải thoát theo cách thủ công (giữ nút L1 và R1).

Nơi tìm thấy: 

76. Soft

Soft

Mô tả: “Chữa hóa đá.”

Hiệu ứng: Sử dụng để loại bỏ các hiệu ứng trạng thái “Petrify” và “Slow-numb”.

Thông tin chi tiết: Vật phẩm phục hồi có thể được sử dụng từ màn hình menu hoặc trong trận chiến bằng cách chọn lệnh “Item”.

Nơi tìm thấy: 

 • Cửa hàng:
  Gần như tất cả các cửa hàng trong trò chơi.

77. Speed Drink

Speed Drink

Mô tả: “Dùng [Haste] cho một đồng minh.”

Hiệu ứng: Vật phẩm này sử dụng để cast Haste lên một trong các nhân vật, làm tăng tốc độ trong trận chiến và cho phép đánh được nhiều lần hơn.

Nơi tìm thấy: 

78. Speed Source

Speed Source

Mô tả: “Tăng [Dexterity].”

Hiệu ứng: Tăng 1 Dexterity của nhân vật vĩnh viễn. Điều này làm tăng tốc độ đầy thanh ATB của nhân vật.

79. Spider Web

Spider Web

Mô tả: “Làm chậm tất cả các đối thủ.”

Hiệu ứng: Gây ra hiệu ứng trạng thái “Slow” lên tất cả mục tiêu. Lưu ý rằng nhiều con boss và quái vật cấp cao sẽ miễn nhiễm với hiệu ứng trạng thái này.

80. Stardust

Stardust

Mô tả: “Sử dụng “Comet2″ lên tất cả kẻ địch.”

Hiệu ứng: Sử dụng Comet2 lên tất cả mục tiêu. Nó sẽ gây ra khoảng 1.120 sát thương cho tất cả kẻ địch (tối đa bốn).

81. Swift Bolt

Swift Bolt

Mô tả: “Sử dụng “Bolt3″ lên tất cả kẻ địch.”

Hiệu ứng: Sử dụng Bolt3 lên tất cả mục tiêu. Nó sẽ gây ra 1200 sát thương pháp thuật từ Lightning.

82. Sylkis Greens

Sylkis Greens

Mô tả: “Khi bạn muốn một Chocobo…”

Hiệu ứng: Nếu bạn sử dụng nó trên một trong những nhân vật của mình, nó sẽ hồi cho họ 100 HP.

Hiệu ứng Chocobo: Những thứ này sẽ ngăn Chocobo bỏ chạy trong 1 lượt và cho phép sử dụng Chocobuckle trên Enemy Skill Materia. Nếu bạn cho những chú Chocobo ở Chocobo Farm ăn nó, nó sẽ tăng tất cả các chỉ số của Chocobo. Chúng là những loại Greens tốt nhất dùng để nuôi Chocobo.

83. T/S Bomb

T/S Bomb

Mô tả: “Sử dụng “Demi2″ lên một kẻ địch.”

Hiệu ứng: Sử dụng Demi2 lên một mục tiêu.  Gây khoảng 50% HP của chúng (ngoại trừ phần lớn boss).

84. Tantal Greens

Tantal Greens

Mô tả: “Khi bạn muốn một Chocobo…”

Hiệu ứng: Nếu bạn sử dụng nó trên một trong những nhân vật của mình, nó sẽ hồi cho họ 100 HP.

Nơi tìm thấy: Những thứ này sẽ giữ Chocobo 3 lượt trong trận chiến. Nếu bạn cho những chú Chocobo ở Chocobo Farm ăn nó, nó sẽ tăng Stamina, Speed và Intelligence của Chocobo.

85. Tent

Tent

Mô tả: “Phục hồi đầy HP/MP của cả nhóm. Sử dụng tại Save Point. ”

Hiệu ứng: Sử dụng để khôi phục hoàn toàn HP và MP của các nhân vật nhưng nó chỉ có thể sử dụng tại Save Point hoặc trên bản đồ thế giới.

Thông tin chi tiết: Vật phẩm phục hồi có thể được sử dụng từ màn hình menu hoặc trong trận chiến bằng cách chọn lệnh “Item”. Cũng có thể được sử dụng để xóa gần như tất cả các hiệu ứng trạng thái.

Nơi tìm thấy: 

 • Cửa hàng:
  Gần như tất cả các cửa hàng trong trò chơi.

86. Tissue

Tissue

Mô tả: “Vật này hơi dai…”

Hiệu ứng: Những vật phẩm này không phục vụ mục đích gì trong trò chơi. Bạn giành được chúng như một thứ an ủi tại Battle Square

87. Tranquilizer

Tranquilizer

Mô tả: “Chữa [Fury].”

Hiệu ứng: Sử dụng để loại bỏ hiệu ứng trạng thái “Fury”.

Thông tin chi tiết: Vật phẩm phục hồi có thể được sử dụng từ màn hình menu hoặc trong trận chiến bằng cách chọn lệnh “Item”.

Nơi tìm thấy: 

 • Cửa hàng:
  Gần như tất cả các cửa hàng trong trò chơi.

88. Turbo Ether

Turbo Ether

Mô tả: “Phục hồi hoàn toàn MP.”

Hiệu ứng: Phục hồi tối đa MP của nhân vật.

Thông tin chi tiết: Vật phẩm phục hồi có thể được sử dụng từ màn hình menu hoặc trong trận chiến bằng cách chọn lệnh “Item”. Không giống như Ether, bạn không thể kiếm nhiều gil từ Turbo Ether.

Nơi tìm thấy: 

89. Vaccine

Vaccine

Mô tả: “Bảo vệ chống lại các hiệu ứng trạng thái.”

Hiệu ứng: Vật phẩm này sẽ cung cấp trạng thái “Resist” giống Heal Materia. Nó làm cho mục tiêu miễn nhiễm với các hiệu ứng trạng thái mà chúng chưa bị.

Nơi tìm thấy: 

90. Vagyrisk Claw

Vagyrisk Claw

Mô tả: “Hóa đá một kẻ địch”

Hiệu ứng: Gây hiệu ứng trạng thái “Petrify” lên một mục tiêu. Có 68% cơ hội thành công và nó sẽ không hoạt động với quái vật hoặc boss cấp cao (vì chúng miễn nhiễm với “Petrify”).

91. Vampire Fang

Vampire Fang

Mô tả: “Hút HP của một kẻ địch.”

Hiệu ứng: Hút 192 HP từ kẻ địch thành HP của người dùng.

92. War Gong

War Gong

Mô tả: “Sử dụng “Berserk” lên tất cả kẻ địch.”

Hiệu ứng: Gây ra hiệu ứng trạng thái “Berserk” trên tất cả mục tiêu (80% cơ hội thành công). Lưu ý rằng nhiều con boss và quái vật cấp cao sẽ miễn nhiễm với hiệu ứng trạng thái này.

93. X-Potion

X-Potion

Mô tả: “Khôi phục đầy HP.”

Hiệu ứng: Phục hồi tối đa HP của một nhân vật.

Thông tin chi tiết: Vật phẩm phục hồi có thể được sử dụng từ màn hình menu hoặc trong trận chiến bằng cách chọn lệnh “Item”.

Nơi tìm thấy: 

 • Cửa hàng:
  Có thể tìm thấy trong các rương kho báu trong trò chơi nhưng không thể mua được.

94. Zeio Nut

Zeio Nut

Mô tả: “Khi bạn muốn nuôi Chocobo…”

Hiệu ứng: Nut đã qua sử dụng để lai tạo Chocobo.

Hiệu ứng Chocobo: Bạn có thể sử dụng nhiều loại Nut để lai tạo Chocobo. Tuy nhiên, bạn nên làm theo hướng dẫn đua và nhân giống Chocobo để nuôi và lai tạo những Chocobo tốt nhất.

95. 1/35 Soldier

1/35 Soldier

Mô tả: “Binh lính Shinra bọc thép (bộ có 12 con)”

Hiệu ứng: Trái với mô tả, bạn chỉ có thể tìm thấy 2 cái trong trò chơi. Những vật phẩm này không phục vụ mục đích gì trong trò chơi.

96. 8-inch Cannon

8-inch Cannon

Mô tả: “Nổ gây sát thương lên một kẻ đihcj.”

Hiệu ứng: Gây sát 3.200 thương vật lý cho một mục tiêu. Vật phẩm này gây ra một lượng sát thương khá lớn so với các vật phẩm khác.

Mình là Phú Nguyễn. Mình có niềm đam mê với game từ nhỏ và cũng đã được trải nghiệm các hệ máy từ 4 nút, sega, gba, đĩa cứng, đĩa mềm cho đến ps1, ps2,.... Blog này là nơi để mình chia sẻ các kiến thức chủ yếu là về game, các mẹo, hướng dẫn hoàn chỉnh, unlock tất cả nhân vật,... Mong các bạn sẽ thích và ủng hộ ^^

HÃY CHIA SẺ SUY NGHĨ CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT?! (Bình luận của bạn sẽ hiển thị sau khi được quản trị viên phê duyệt)

Nhập bình luận của bạn
Nhập tên của bạn