Materia phép thuật (Màu xanh lá cây)

0
Danh sách đầy đủ tất cả Materia phép thuật trong Final Fantasy VII. Trang bị Materia phép thuật sẽ cho bạn quyền sử dụng...

Materia hỗ trợ (Màu xanh)

0
Danh sách đầy đủ tất cả các Materia hỗ trợ trong Final Fantasy VII. Materia hỗ trợ cần phải ghép nối với một loại...

Materia mệnh lệnh (Màu vàng)

0
Danh sách đầy đủ tất cả các Materia mệnh lệnh trong Final Fantasy VII. Materia mệnh lệnh sẽ cho thêm hành động mới trong...

Materia độc lập (Màu tím)

0
Danh sách đầy đủ tất cả các Materia độc lập trong Final Fantasy VII. Các Materia Độc lập có hiệu lực ngay lập tức...

Materia triệu hồi (Màu đỏ)

0
Danh sách đầy đủ tất cả các Materia triệu hồi trong Final Fantasy VII. Trang bị Materia triệu hồi cho phép bạn sử dụng...

Danh sách đầy đủ các Materia

0
Danh sách đầy đủ các Materia trong Final Fantasy VII theo thứ tự bảng chữ cái. Added Cut MateriaAdded Effect MateriaAlexander MateriaAll MateriaBahamut MateriaBahamut ZERO...

Enemy Skill Materia

0
Có tổng cộng bốn viên Enemy Skill Materia mà bạn có thể tìm thấy trong suốt trò chơi. Bạn có xem thêm thông tin...