Limit Break

Trong phần này, bạn sẽ tìm thấy danh sách Limit Break của các nhân vật và cách lấy chúng. Mình sẽ chia làm hai phần: phần đầu là giải thích về cách học các Limit Break mới và phần thứ hai là danh sách nơi tìm các Limit Break cấp 4.

Nhấp vào liên kết bên dưới hoặc cuộn xuống để xem Limit Break của từng nhân vật.

Cách học Limit Break mới

Bạn chắc chắn đã sử dụng Limit Break rất nhiều lần, nhưng thực sự bạn đã hiểu cơ chế của các Limit Break và làm thế nào các nhân vật của bạn có thể học các Limit Break một cách nhanh chóng? Mỗi nhân vật bắt đầu với một Limit [..]

Limit Break cấp 4

Bạn có thể học được hầu hết các Limit Break của nhân vật trong suốt quá trình chơi. Cụ thể, các nhân vật có thể tự động học các Limit Break Cấp 1, Cấp 2 và Cấp 3 ngay khi họ đáp ứng các điều kiện nhất định (xem phần Học Limit [..]

Danh sách Limit Break

Danh sách các Limit Break của từng nhân vật và ảnh hưởng của chúng với kẻ thù hoặc đồng minh:

Limit Break của Cloud

0
Danh sách đầy đủ của Limit Break của Cloud được liệt kê ở bên dưới. Cloud có tổng cộng 7 Limit Break có thể...

Limit Break của Barret

0
Danh sách đầy đủ của Limit Break của Barret được liệt kê ở bên dưới. Barret có tổng cộng 7 Limit Break có thể...

Limit Break của Tifa

0
Limit Break của Tifa có phần khác biệt so với các nhân vật khác. Cô ấy sẽ liên tiếp sử dụng từng Limit Break...

Limit Break của Aeris

0
Danh sách đầy đủ của Limit Break của Aeris được liệt kê ở bên dưới. Aeris có tổng cộng 7 Limit Break có thể...

Limit Break của Red XIII

0
Danh sách đầy đủ của Limit Break của Red XIII được liệt kê ở bên dưới. Red XIII có tổng cộng 7 Limit Break...

Limit Break của Cait Sith

0
Cait Sith chỉ có thể học được hai Limit Break. Nhưng, Limit Break “Slots” của anh ta có thể tạo ra tất cả các...

Limit Break của Cid

0
Danh sách đầy đủ của Limit Break của Cid được liệt kê ở bên dưới. Cid có tổng cộng 7 Limit Break có thể...

Limit Break của Yuffie

0
Danh sách đầy đủ của Limit Break của Yuffie được liệt kê ở bên dưới. Yuffie có tổng cộng 7 Limit Break có thể...

Limit Break của Vincent

0
Limit Break của Vincent hoạt động hơi khác so với những nhân vật khác. Anh ta có 4 mức Limit Break như các nhân...