Áo giáp (Armor List)

Danh sách đầy đủ các áo giáp có trong Final Fantasy VII được liệt kê theo thứ tự như chúng được liệt kê trong trò chơi – nói cách khác là từ yếu nhất đến mạnh nhất.

1. Bronze Bangle

Bronze Bangle

Chỉ số: Defense: +8

Số khe Materia: 

Tăng trưởng Materia: Không

Nơi tìm thấy:

 • Được trang bị ban đầu cho:
  Cloud
  Barret
  Tifa
  Aeris

2. Iron Bangle

Iron Bangle

Chỉ số:
Defense: +10
Magic Defense: +2

Số khe Materia:

Tăng trưởng Materia: Bình thường

Nơi tìm thấy: 


3. Titan Bangle

Titan Bangle

Chỉ số:
Defense: +14
Defense %: +2
Magic Defense: +4

Số khe Materia:

Tăng trưởng Materia: Bình thường

Nơi tìm thấy: 

4. Mythril Armlet

Mythril Armlet

Chỉ số:
Defense: +18
Defense %: +3
Magic Defense: +8

Số khe Materia:

Tăng trưởng Materia: Bình thường

Nơi tìm thấy: 

5. Carbon Bangle

Carbon Bangle

Chỉ số:
Defense: +27
Defense %: +3
Magic Defense: +14

Số khe Materia:

Tăng trưởng Materia: Bình thường

Nơi tìm thấy: 

 • Được trang bị ban đầu cho:
  Yuffie khi cô ấy tham gia nhóm của bạn
 • Mua từ:
  Costa del Sol
  North Corel
 • Ăn trộm từ:
  Moth Slashers trong tòa nhà Shinra (xem phần hướng dẫn về tòa nhà Shinra để biết thêm chi tiết)


6. Silver Armlet

Silver Armlet

Chỉ số:
Defense: +34
Defense %: +4
Magic Defense: +22

Số khe Materia:

Tăng trưởng Materia: Bình thường

Nơi tìm thấy: 

7. Gold Armlet

Gold Armlet

Chỉ số:
Defense: +46
Defense %: +4
Magic Defense: +28

Số khe Materia:

Tăng trưởng Materia: Bình thường

Nơi tìm thấy: 


8. Diamond Bangle

Diamond Bangle

Chỉ số:
Defense: +57
Defense %: +6
Magic Defense: +37

Số khe Materia:

Tăng trưởng Materia: Bình thường

Nơi tìm thấy: 

9. Crystal Bangle

Crystal Bangle

Chỉ số:
Defense: +70
Defense %: +8
Magic Defense: +45
Magic Defense %: +1

Số khe Materia:

Tăng trưởng Materia: Bình thường

Nơi tìm thấy: 

10. Platinum Bangle

Platinum Bangle

Chỉ số:
Defense: +20
Magic Defense: +12

Số khe Materia:

Tăng trưởng Materia: Gấp đôi

Nơi tìm thấy: 

11. Rune Armlet

Rune Armlet

Chỉ số:
Defense: +43
Defense %: +5
Magic Defense: +25

Số khe Materia:

Tăng trưởng Materia: Gấp đôi

Nơi tìm thấy: 

12. Edincoat

Edincoat

Chỉ số:
Defense: +50
Magic Defense: +33

Số khe Materia:

Tăng trưởng Materia: Bình thường

Nơi tìm thấy: 

13. Wizard Bracelet

Wizard Bracelet

Chỉ số:
Defense: +6
Defense %: +3
Magic Defense: +85
Magic Defense %: +3

Số khe Materia:

Tăng trưởng Materia: Bình thường

Nơi tìm thấy: 

14. Adaman Bangle

Adaman Bangle

Chỉ số:
Defense: +93
Magic Defense: +23

Số khe Materia:

Tăng trưởng Materia: Bình thường

Nơi tìm thấy: 

 • Ăn trộm từ:
  Adamantaimai ở khu vực bên ngoài Wutai

15. Gigas Armlet

Gigas Armlet

Chỉ số: Defense: +59

Số khe Materia:

Tăng trưởng Materia: Không

Nơi tìm thấy: 

16. Imperial Guard

Imperial Guard

Chỉ số:
Defense: +82
Magic Defense: +74

Số khe Materia:

Tăng trưởng Materia: Bình thường

Nơi tìm thấy: 

17. Aegis Armlet

Aegis Armlet

Chỉ số:
Defense: +55
Defense %: +15
Magic Defense: +86
Magic Defense %: +50

Số khe Materia:

Tăng trưởng Materia: Bình thường

Nơi tìm thấy: 

 • Từ rương kho báu:
  Trong lần thử hai đến Migar


18. Fourth Bracelet

Fourth Bracelet

Chỉ số:
Defense: +74
Defense %: +3
Magic Defense: +100
Magic Defense %: +3

Số khe Materia:

Tăng trưởng Materia: Bình thường

Nơi tìm thấy: 


19. Warrior Bangle

Warrior Bangle

Chỉ số:
Defense: +96
Magic Defense: +21

Số khe Materia:

Tăng trưởng Materia: Không

Nơi tìm thấy: 

 • Ăn trộm từ:
  Eagle Gun trên tàu ở North Corel

20. Shinra Beta

Shinra Beta

Chỉ số: Defense: +30

Số khe Materia:

Tăng trưởng Materia: Bình thường

Nơi tìm thấy: 


21. Shinra Alpha

Shinra Alpha

Chỉ số:
Defense: +77
Magic Defense: +34

Số khe Materia:

Tăng trưởng Materia: Bình thường

Nơi tìm thấy: 


22. Four Slots

Four Slots

Chỉ số:
Defense: +12
Magic Defense: +10

Số khe Materia:

Tăng trưởng Materia: Bình thường

Nơi tìm thấy: 

23. Fire Armlet

Fire Armlet

Mô tả: Hấp thụ đòn tấn công từ [Fire]

Chỉ số:
Defense: +72
Defense %: +8
Magic Defense: +52
Magic Defense %: +3

Số khe Materia:

Tăng trưởng Materia: Bình thường

Nơi tìm thấy: 


24. Aurora Armlet

Aurora Armlet

Mô tả: Hấp thụ các đòn tấn công từ [Ice]

Chỉ số:
Defense: +76
Defense %: +8
Magic Defense: +54
Magic Defense %: +3

Số khe Materia:

Tăng trưởng Materia: Bình thường

Nơi tìm thấy: 


25. Bolt Armlet

Bolt Armlet

Mô tả: Hấp thụ các đòn tấn công từ [Lightning]

Chỉ số:
Defense: +74
Defense %: +8
Magic Defense: +47
Magic Defense %: +2

Số khe Materia:

Tăng trưởng Materia: Bình thường

Nơi tìm thấy: 


26. Dragon Armlet

Dragon Armlet

Mô tả: Hấp thụ 1/2 sát thương từ các đòn tấn công [Fire/Cold/Lightning]

Chỉ số:
Defense: +58
Defense %: +3
Magic Defense: +55
Magic Defense %: +3

Số khe Materia:

Tăng trưởng Materia: Bình thường

Nơi tìm thấy: 

27. Minerva Band

Minerva Band

Mô tả: Women’s Armlet vô hiệu hóa [Fire/Cold/Gravity/Holy]

Thông tin bổ sung: Chỉ có thể trang bị cho các nhân vật nữ (Tifa / Aeris / Yuffie).

Chỉ số:
Defense: +60
Defense %: +8
Magic Defense: +57

Số khe Materia:

Tăng trưởng Materia: Bình thường

Nơi tìm thấy: 


28. Escort Guard

Escort Guard

Mô tả: Man’s Armlet vô hiệu hóa [Lightning / Earth / Water / Poison].

Thông tin bổ sung: Chỉ có thể trang bị cho các nhân vật nam (Cloud / Barret / Red XIII / Cait Sith / Vincent / Cid).

Chỉ số:
Defense: +62
Defense %: +5
Magic Defense: +55

Số khe Materia:

Tăng trưởng Materia: Bình thường

Nơi tìm thấy: 

29. Mystile

Mystile

Chỉ số:
Defense: +66
Defense %: +50
Magic Defense: +72
Magic Defense %: +60

Số khe Materia:

Tăng trưởng Materia: Bình thường

Nơi tìm thấy: 


30. Ziedrich

Ziedrich

Mô tả: Giảm sát thương tất cả các đòn tấn công nguyên tố đi 1/2.

Chỉ số:
Strenth: +20
Magic: +20
Defense: +66
Defense %: +50
Magic Defense: +72
Magic Defense %: +60

Số khe Materia: Không

Tăng trưởng Materia: Không

Nơi tìm thấy: 


31. Precious Watch

Precious Watch

Chỉ số: Không

Số khe Materia:

Tăng trưởng Materia: Bình thường

Nơi tìm thấy: 

32. Chocobracelet

Chocobracelet

Chỉ số:
Defense: +35
Defense %: +10
Magic Defense: +38
Magic Defense %: +10

Số khe Materia:

Tăng trưởng Materia: Bình thường

Nơi tìm thấy: 

Mình là Phú Nguyễn. Mình có niềm đam mê với game từ nhỏ và cũng đã được trải nghiệm các hệ máy từ 4 nút, sega, gba, đĩa cứng, đĩa mềm cho đến ps1, ps2,.... Blog này là nơi để mình chia sẻ các kiến thức chủ yếu là về game, các mẹo, hướng dẫn hoàn chỉnh, unlock tất cả nhân vật,... Mong các bạn sẽ thích và ủng hộ ^^

HÃY CHIA SẺ SUY NGHĨ CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT?! (Bình luận của bạn sẽ hiển thị sau khi được quản trị viên phê duyệt)

Nhập bình luận của bạn
Nhập tên của bạn