Danh sách đầy đủ các vật phẩm rèn được trong Final Fantasy IX

Một danh sách đầy đủ các vật phẩm rèn được trong Final Fantasy IX. Cột đầu tiên là các vật phẩm có thể tạo được, cột thứ hai là các thành phần cấu thành và cột cuối cùng là nơi bạn có thể tìm thấy synthesis shop.

Thành phầnĐịa điểm
AmethystOre
Annoyntment
 • Daguerreo
 • Black Mage Village (Disc 4)
 • Master Synthesist / Hades
Angel BlessMythril Dagger
Gladius
 • Alexandria
 • Black Mage Village (Disc 4)
 • Daguerreo
 • Lindblum (Disc 3 và 4)
 • Treno
Angel EarringsFairy Earrings
Barette
 • Daguerreo
AnkletGold Choker
Peridot
 • Daguerreo
BaretteNeedle Fork
Barbut
 • Alexandria
 • Daguerreo
 • Lindblum (Disc 3 và 4)
 • Treno (Disc 3 và 4)
Battle BootsFeather Boots
Wing Edge
 • Daguerreo
Black BeltTwist Headband
Survival Vest
 • Alexandria (Disc 3 và 4)
 • Daguerreo
 • Lindblum (Disc 3 và 4)
 • Treno (Disc 3 và 4)
Black RobeGaia Gear
N-Kai Armlet
 • Daguerreo
BracerBattle Boots
Venetia Shield
 • Black Mage Village (Disc 4)
Brave SuitMythril Vest
Mythril Rod
 • Black Mage Village (Disc 4)
Butterfly SwordDagger
Mage Masher
 • Black Mage Village (Disc 4)
 • Lindblum (Disc 3 và 4)
 • Treno
CachushaMagus Hat
Rubber Helm
 • Alexandria
 • Black Mage Village (Disc 2 và 3)
 • Daguerreo
 • Lindblum (Disc 2 trở đi)
 • Treno
CircletCoronet
Rosetta Ring
 • Black Mage Village (Disc 4)
Coral RingLightning Staff
Rod
 • Alexandria
 • Black Mage Village (Disc 2 và 3)
 • Daguerreo
 • Lindblum (Disc 2 trở đi)
 • Treno
Cotton RobeSteepled Hat
Wrist
 • Alexandria
 • Black Mage Village (Disc 2 và 3)
 • Daguerreo
 • Lindblum
 • Treno
Desert BootsLeather Hat
Leather Shirt
 • Alexandria
 • Black Mage Village (Disc 2 và 3)
 • Lindblum
Duel ClawsDragon’s Claws
Tiger Fangs
 • Black Mage Village (Disc 4)
EtherEcho Screen
Vaccine
 • Master Synthesist / Hades
ExplodaMythril Dagger
Mage Masher
 • Alexandria
 • Black Mage Village
 • Lindblum
 • Treno (Disc 3 và 4)
ExtensionLamia’s Tiara
Multina Racket
 • Alexandria
 • Black Mage Village (Disc 2 và 3)
 • Daguerreo
 • Lindblum (Disc 2 và 3)
 • Treno (Disc 3 và 4)
Fairy EarringsMagic Armlet
Soft
 • Alexandria
 • Black Mage Village (Disc 2 và 3)
 • Daguerreo
 • Treno (Disc 3 và 4)
Feather BootsMagician Shoes
Phoenix Down
 • Alexandria
 • Daguerreo
 • Lindblum (Disc 3 và 4)
 • Treno (Disc 3 và 4)
GarnetOre
Remedy
 • Daguerreo
 • Black Mage Village (Disc 4)
 • Master Synthesist / Hades
GauntletsMythril Gloves
Dragon Wrist
 • Black Mage Village (Disc 4)
Germinas BootsDesert Boots
Fork
 • Alexandria
 • Black Mage Village
 • Lindblum (Disc 2 trở đi)
 • Treno
Glass BuckleGlass Armlet
Leather Wrist
 • Alexandria
 • Black Mage Village
 • Lindblum
 • Treno
Glutton’s RobeMythril Fork
Cotton Robe
 • Daguerreo
Gold ChokerLinen Cuirass
Soft
 • Black Mage Village
 • Daguerreo (Disc 3)
 • Lindblum (Disc 2 trở đi)
 • Treno
Golden SkullcapGold Helm
Golden Hairpin
 • Black Mage Village (Disc 4)
Grand ArmorMythril Sword
Mythril Armor
 • Black Mage Village (Disc 4)
Grand HelmCross Helm
Power Belt
 • Black Mage Village (Disc 4)
Lapis LazuliOre
Dead Pepper
 • Daguerreo
 • Black Mage Village (Disc 4)
 • Master Synthesist / Hades
Light RobeMagician Robe
Glass Armlet
 • Black Mage Village (Disc 4)
Madain’s RingBone Wrist
Stardust Rod
 • Alexandria (Disc 3 và 4)
 • Black Mage Village (Disc 3)
 • Daguerreo
 • Lindblum (Disc 3 và 4)
 • Treno (Disc 3 và 4)
Magician RobeMage Staff
Magician Cloak
 • Alexandria
 • Daguerreo
 • Lindblum (Disc 3 và 4)
 • Treno (Disc 3 và 4)
Magician ShoesGerminas Boots
Bone Wrist
 • Alexandria
 • Black Mage Village (Disc 2 và 3)
 • Lindblum (Disc 2 trở đi)
 • Treno
MasamuneZorlin Shape
Orichalcon
 • Black Mage Village (Disc 4)
OpalOre
Potion
 • Daguerreo
 • Black Mage Village (Disc 4)
 • Master Synthesist / Hades
Pearl RougeMoonstone
Elixir
 • Alexandria
 • Daguerreo
 • Lindblum (Disc 3 và 4)
 • Treno (Disc 3 và 4)
PeridotOre
Soft
 • Daguerreo
 • Black Mage Village (Disc 4)
 • Master Synthesist / Hades
Phoenix PinionPhoenix Down
Gysahl Greens
 • Master Synthesist / Hades
Power BeltGlass Buckle
Chain Mail
 • Alexandria
 • Black Mage Village (Disc 2 và 3)
 • Daguerreo
 • Lindblum (Disc 2 trở đi)
 • Treno (Disc 3 và 4)
Priest’s RacketAir Racket
Cachusha
 • Black Mage Village (Disc 4)
Promist RingChimera Armlet
Ruby
 • Daguerreo
Protect RingRebirth Ring
Dark Matter
 • Master Synthesist / Hades
PumicePumice Piece (x2)
 • Master Synthesist / Hades
Pumice PiecePumice
Hammer
 • Master Synthesist / Hades
Rebirth RingDiamond
Anklet
 • Daguerreo
Reflect RingAnklet
Madain’s Ring
 • Alexandria
 • Black Mage Village (Disc 2 và 3)
 • Daguerreo
 • Lindblum (Disc 2 và 3)
 • Treno (Disc 2 và 3)
Robe of LordsWhite Robe
Black Robe
 • Master Synthesist / Hades
Rosetta RingMadain’s Ring
Holy Lance
 • Black Mage Village (Disc 4)
Rubber SuitMinerva’s Plate
Egoist’s Armlet
 • Black Mage Village
Rune ToothMythril Dagger (x2)
 • Alexandria
 • Black Mage Village (Disc 4)
 • Lindblum (Disc 3 và 4)
 • Treno
Running ShoesBattle Boots
Emerald
 • Black Mage Village (Disc 4)
SapphireOre
Antidote
 • Daguerreo
 • Black Mage Village (Disc 4)
 • Master Synthesist / Hades
SargatanasGladius
Zorlin Shape
 • Black Mage Village (Disc 4)
 • Daguerreo
Save the QueenJavelin
Silver Gloves
 • Master Synthesist / Hades
Silk RobeSilk Shirt
Bandana
 • Alexandria
 • Black Mage Village (Disc 2 và 3)
 • Daguerreo
 • Lindblum (Disc 3 và 4)
 • Treno (Disc 3 và 4)
The OgreMage Masher (x2)
 • Alexandria
 • Black Mage Village (Disc 4)
 • Lindblum (Disc 3 và 4)
 • Treno
Thief GlovesMythril Armlet
Sargatanas
 • Daguerreo
Tin ArmorHammer
Ore
 • Master Synthesist / Hades
TopazOre
Eye Drops
 • Daguerreo
 • Black Mage Village (Disc 4)
 • Master Synthesist / Hades
White RobeGaia Gear
Jade Armlet
 • Daguerreo
Yellow ScarfFeather Hat
Steepled Hat
 • Black Mage Village
 • Lindblum
 • Treno

HÃY CHIA SẺ SUY NGHĨ CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT?! (Bình luận của bạn sẽ hiển thị sau khi được quản trị viên phê duyệt)

Please enter your comment!
Please enter your name here