Summon

Danh sách các Eidolon có thể triệu hồi bởi Dagger và Eiko. Danh sách dưới đây cũng liệt kê các trang bị bạn cần mặc để học mỗi lần triệu hồi.

Lưu ý: Dagger và Eiko mỗi người có thể triệu hồi các Eidolon khác nhau. Danh sách triệu hồi của Dagger ở trên cùng và của Eiko ở dưới cùng.

Sát thương gây ra bởi mỗi Eidolon được tăng cường phụ thuộc vào số lượng ngọc bạn có trong hành trang của mình. Ví dụ, Shiva, có thể học được bằng cách trang bị OpalOpal, sẽ gây nhiều sát thương hơn nếu bạn có nhiều Opal trong hành trang của mình.

1. Shiva

Shiva

Ability

Kỹ năng: Diamond Dust

Tác dụng: “Gây sát thương băng cho tất cả kẻ thù.”

Học từ: OpalOpal

AP: 20

MP: 24

Người học được: Dagger

2. Ifrit

Ifrit

Ability

Kỹ năng: Flames of Hell

Tác dụng: “Gây sát thương lửa cho tất cả kẻ thù.”

Học từ: TopazTopaz

AP: 20

MP: 26

Người học được: Dagger

3. Ramuh

Ramuh

Ability

Kỹ năng: Judgement Bolt

Tác dụng: “Gây sát thương sét cho tất cả kẻ thù.”

Học từ: PeridotPeridot

AP: 30

MP: 22

Người học được: Dagger

4. Atomos

Atomos

Ability

Kỹ năng: G-Force 199

Tác dụng: “Giảm HP của tất cả kẻ thù theo phần trăm dựa trên sức tấn công. Không hoạt động trên boss.”

Học từ: AmethystAmethyst

AP: 25

MP: 32

Người học được: Dagger

5. Odin

Odin

Ability

Kỹ năng: Zantetsuken / Gungnir

Tác dụng: “Gây ra cái chết tức thì cho kẻ thù.”

Học từ: Dark MatterDark Matter

AP: 30

MP: 28

Người học được: Dagger

6. Leviathan

Leviathan

Ability

Kỹ năng: Tsunami

Tác dụng: “Gây sát thương nước cho tất cả kẻ thù.”

Học từ: AquamarineAquamarine

AP: 40

MP: 42

Người học được: Dagger

7. Bahamut

Bahamut

Ability

Kỹ năng: Mega Flare

Tác dụng: “Gây sát thương phi nguyên tố cho tất cả kẻ thù.”

Học từ: GarnetGarnet

AP: 80

MP: 56

Người học được: Dagger

8. Ark

Ark

Ability

Kỹ năng: Eternal Darkness

Tác dụng: “Gây sát thương bóng tối cho tất cả kẻ thù.”

Học từ: PumicePumice

AP: 100

MP: 80

Ghi chú: Sát thương được tăng lên dựa trên số lượng Lapis LazuliLapis Lazuli trong kho đồ của bạn.

Người học được: Dagger

9. Fenrir

Fenrir

Ability

Kỹ năng: Terrestrial Rage / Millennial Decay

Tác dụng: “Gây thiệt hại đất cho tất cả kẻ thù.” hoặc “Gây sát thương gió cho tất cả kẻ địch nếu trang bị Maiden PrayerMaiden Prayer.”

Học từ: SapphireSapphire

AP: 30

MP: 30

Người học được: Eiko

10. Phoenix

Phoenix

Ability

Kỹ năng: Rebirth Flame

Tác dụng: “Gây sát thương lửa cho tất cả kẻ thù và hồi sinh tất cả các thành viên trong nhóm bị chết và phục hồi một phần HP của họ.”

Học từ: Phoenix DownPhoenix Pinion

AP: 40

MP: 32

Người học được: Eiko

11. Carbuncle

Carbuncle

Ability

Kỹ năng: Ruby Light / Diamond Light / Emerald Light / Pearl Light

Tác dụng: 

“Dùng Reflect trên cả đội.”
“Dùng Vanish trên cả đội nếu trang bị Diamond is equipped.”
“Dùng Haste trên cả đội nếu trang bị Emerald.”
“Dùng Shell trên cả đội nếu trang bị Moonstone.”

Học từ: RubyRuby

AP: 35

MP: 24

Người học được: Eiko

12. Madeen

Madeen

Ability

Kỹ năng: Terra Homing

Tác dụng: “Gây sát thương Holy cho tất cả kẻ thù.”

Học từ: RibbonRibbon

AP: 120

MP: 54

Người học được: Eiko

Mình là Phú Nguyễn. Mình có niềm đam mê với game từ nhỏ và cũng đã được trải nghiệm các hệ máy từ 4 nút, sega, gba, đĩa cứng, đĩa mềm cho đến ps1, ps2,.... Blog này là nơi để mình chia sẻ các kiến thức chủ yếu là về game, các mẹo, hướng dẫn hoàn chỉnh, unlock tất cả nhân vật,... Mong các bạn sẽ thích và ủng hộ ^^

HÃY CHIA SẺ SUY NGHĨ CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT?! (Bình luận của bạn sẽ hiển thị sau khi được quản trị viên phê duyệt)

Nhập bình luận của bạn
Nhập tên của bạn