Thủ thuật kiếm tiền từ Cotton Robe

Thủ thuật kiếm tiền từ Cotton Robe là một thủ thuật rất cơ bản. Có những nguyên liệu thô mà bạn có thể mua, ghép và sau đó bán lại với giá cao hơn giá trị nguyên liệu ban đầu.

Bạn có thể sử dụng thủ thuật này để kiếm gil dễ dàng ngay từ đầu trò chơi. Đây là cách nó được thực hiện:

Mua:

Wrist (130 gil)
Steepled Hat (260 gil)

Ghép thành:

Cotton Robe (giá rèn là 1.000 gil)

Bán Cotton Robe với giá 2.000 gil, bạn sẽ lãi 610 gil cho mỗi Cotton Robe ghép được.

Có rất nhiều điểm trong game bạn có thể sử dụng thủ thuật này:

  • Mua Wrist trong lần đầu đến làng Dali
  • Hoàn thành thủ thuật bằng cách mua Steepled Hat và ghép Cotton Robe lần đầu tiên đến Lindblum
  • Mua Steepled Hat khi đến Summit Station ở đầu Đĩa 2, sau đó mua Wrist tại làng Dali ở đầu Đĩa 2 và sau đó ghép chúng trong Treno
  • Mua thêm Wrist trong lần tiếp theo đến làng Dali ở Đĩa 3
  • Hoàn thành thủ thuật một lần nữa vào cuối Đĩa 3 (bằng việc ghé lại các thị trấn khác)

Thủ thuật này cực kỳ hữu ích để kiếm hàng tấn gil nhanh chóng trong Final Fantasy IX.

HÃY CHIA SẺ SUY NGHĨ CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT?! (Bình luận của bạn sẽ hiển thị sau khi được quản trị viên phê duyệt)

Please enter your comment!
Please enter your name here