Zelda: Breath Of The Wild: Vị trí của tất cả Great Fairy Fountain

Great Fairy đã là một tính năng phổ biến trong các trò chơi Zelda trong nhiều thập kỷ, và mặc dù The Legend of Zelda: Breath of the Wild có rất nhiều điểm phá cách, nó vẫn giữ yếu tố quan trọng này.

Bạn sẽ tìm thấy bốn nàng tiên vĩ đại (Great Fairy) trong trò chơi này, mỗi người đều ở những nơi bí ẩn trong Hyrule. Bạn sẽ muốn tìm chúng càng sớm càng tốt vì chúng giúp bạn nâng cấp áo giáp bằng cách sử dụng các vật liệu chế tạo thu được trong quá trình làm nhiệm vụ của bạn (xem các nguyên liệu cần dùng để nâng cấp ở phần cuối của bài viết này). Bạn sẽ phải đưa cho họ, mỗi người một số Rupee để mở khóa các chức năng nâng cấp này. Lần nâng cấp sau có giá cao hơn lần nâng cấp trước, bắt đầu bằng 100 và sau đó tăng lên 500, 1.000, và cuối cùng là 10.000 rupee cho nàng tiên cuối cùng.

Vậy những nàng tiên này đang trốn ở đâu? Đó là những gì mình ở đây để giúp bạn.

Cotera Fairy Fountain

Fountain này nằm ở phía đông bắc của làng Kakariko trong vùng Necluda, và nó trở thành một trong những đài phun nước đầu tiên bạn có thể tìm thấy. Tìm Pikango ở làng Kakriko (anh ta đứng bên ngoài nhà của Impa) và bạn sẽ nhận nhiệm vụ có tên “Find the Fairy Fountain”. Bạn sẽ cần chụp một bức ảnh về Fountain cho Pikango, vì vậy hãy đảm bảo bạn đã có tính năng chụp ảnh trên Sheikah Slate bằng cách đến Hateno Ancient Tech Lab trước.

Kaysa Fairy Fountain

Nàng tiên thứ hai này ở vùng Tabantha, phía nam làng Rito. Lên đến đỉnh của Tabantha Tower trên Nero Hill và nhìn về phía nam, bạn sẽ có thể phát hiện ra nó bên dưới trên một sườn núi. Nó nằm trong khoảng cách có thể nhảy dù nên khá dễ dàng tiếp cận. Ghé thăm Tabantha Bridge Stable và nói chuyện trước với Toren và nhận một nhiệm vụ phụ, nhiệm vụ này sẽ cho bạn 500 Rupee để cung cấp cho Kaysa, giúp bạn tiết kiệm được tiền.

Mija Fairy Fountain

Nàng tiên này được tìm thấy ở vùng Akkala. Địa điểm gần nhất là Dah Hesho Shrine. Tìm các cây có là hình tròn màu vàng – fountain sẽ ở giữa.

Tera Fairy Fountain

Đi đến tận cùng phía tây nam của Gerudo Desert và để mắt đến một bộ xương rồng lớn, dưới đó bạn sẽ tìm thấy Tera Fairy Fountain và Hawa Koth Shrine. Bạn sẽ cần một số đồ bảo vệ chống lại cái nóng và một con Sand Seal để đến đó dễ dàng hơn.

Nguyên liệu dùng để nâng cấp các bộ giáp

Ngoài việc cần Rupee là 100, 500, 1000 và 10000 cho lần lượt các cấp từ 1 đến 4, các bạn sẽ cần các nguyên liệu cụ thể để có thể nâng cấp các bộ giáp của mình. Hãy xem bảng dưới đây:

Bộ áo giáp Phần Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4
Bộ Soldier
BotW_Soldiers_Helm_Icon 1
5 Chuchu Jelly
3 Bokoblin Guts
3 Keese Eyeball
3 Moblin Guts
5 Lizalfos Tail
2 Hinox Guts
4 Lynel Hoof
2 Lynel Guts
Áo 5 Chuchu Jelly
3 Bokoblin Guts
3 Keese Eyeball
3 Moblin Guts
5 Lizalfos Tail
1 Hinox Guts
4 Lynel Hoof
2 Lynel Guts
Quần 5 Chuchu Jelly
3 Bokoblin Guts
3 Keese Eyeball
3 Moblin Guts
5 Lizalfos Tail
1 Hinox Guts
4 Lynel Hoof
2 Lynel Guts
Bộ Sheikah Stealth
BotW_Sheiks_Mask_Icon
3 Blue Nightshade 5 Blue Nightshade
5 Sunset Firefly
8 Silent Shroom
5 Sneaker River Snail
10 Stealthfin Fish
5 Silent Princess
Áo 3 Blue Nightshade 5 Blue Nightshade
5 Sunset Firefly
8 Silent Shroom
5 Sneaker River Snail
10 Stealthfin Fish
5 Silent Princess
Quần 3 Blue Nightshade 5 Blue Nightshade
5 Sunset Firefly
8 Silent Shroom
5 Sneaker River Snail
10 Stealthfin Fish
5 Silent Princess
Bộ Zora
BotW_Zora_Helm_Icon
3 Lizalfos Horn 5 Lizalfos Talon
5 Hyrule Bass
5 Lizalfos Tail
5 Hearty Bass
10 Lizalfos Tail
15 Opal
Áo 3 Lizalfos Horn 5 Lizalfos Talon
5 Hyrule Bass
5 Lizalfos Tail
5 Hearty Bass
10 Lizalfos Tail
15 Opal
Quần 3 Lizalfos Horn 5 Lizalfos Talon
5 Hyrule Bass
5 Lizalfos Tail
5 Hearty Bass
10 Lizalfos Tail
15 Opal
Bộ Radiant
BotW_Radiant_Mask_Icon
5 Luminous Stones
3 Bokoblin Guts
8 Luminous Stones
3 Moblin Guts
10 Luminous Stones
3 Molduga Guts
20 Luminous Stones
1 Lynel Guts
Áo 5 Luminous Stones
3 Bokoblin Guts
8 Luminous Stones
3 Moblin Guts
10 Luminous Stones
3 Molduga Guts
20 Luminous Stones
1 Lynel Guts
Quần 5 Luminous Stones
3 Bokoblin Guts
8 Luminous Stones
3 Moblin Guts
10 Luminous Stones
3 Molduga Guts
20 Luminous Stones
1 Lynel Guts
Bộ Rubber
BotW_Rubber_Helm_Icon
3 Yellow Chuchu Jelly 5 Yellow Chuchu Jelly
5 Voltfruit
5 Zapshroom
5 Yellow Lizalfos Tail
10 Yellow Lizalfos Tail
10 Topaz
Áo 3 Yellow Chuchu Jelly 5 Yellow Chuchu Jelly
5 Voltfruit
5 Zapshroom
5 Yellow Lizalfos Tail
10 Yellow Lizalfos Tail
10 Topaz
Quần 3 Yellow Chuchu Jelly 5 Yellow Chuchu Jelly
5 Voltfruit
5 Zapshroom
5 Yellow Lizalfos Tail
10 Yellow Lizalfos Tail
10 Topaz
Bộ Snowquill
BotW_Snowquill_Headdress_Icon 1
3 Red Chuchu Jelly 5 Red Chuchu Jelly
3 Warm Safflina
8 Fire Keese Wing
5 Sunshroom
10 Red Lizalfos Tail
5 Ruby
Áo 3 Red Chuchu Jelly 5 Red Chuchu Jelly
3 Warm Safflina
8 Fire Keese Wing
5 Sunshroom
10 Red Lizalfos Tail
5 Ruby
Quần 3 Red Chuchu Jelly 5 Red Chuchu Jelly
3 Warm Safflina
8 Fire Keese Wing
5 Sunshroom
10 Red Lizalfos Tail
5 Ruby
Bộ Wind
BotW_Cap_of_the_Wind_Icon
3 Opal
1 Star Fragment
5 Opal
1 Star Fragment
10 Opal
1 Star Fragment
20 Opal
1 Star Fragment
Áo 3 Opal
1 Star Fragment
5 Opal
1 Star Fragment
10 Opal
1 Star Fragment
20 Opal
1 Star Fragment
Quần 3 Opal
1 Star Fragment
5 Opal
1 Star Fragment
10 Opal
1 Star Fragment
20 Opal
1 Star Fragment
Bộ Hero
BotW_Cap_of_Time_Icon
1 Ruby
1 Star Fragment
3 Ruby
1 Star Fragment
5 Ruby
1 Star Fragment
10 Ruby
1 Star Fragment
Áo 1 Ruby
1 Star Fragment
3 Ruby
1 Star Fragment
5 Ruby
1 Star Fragment
10 Ruby
1 Star Fragment
Quần 1 Ruby
1 Star Fragment
3 Ruby
1 Star Fragment
5 Ruby
1 Star Fragment
10 Ruby
1 Star Fragment
Bộ Hylian
BotW_Hylian_Hood_Icon
5 Bokoblin Horn 8 Bokoblin Horn
5 Bokoblin Fang
10 Bokoblin Fang
5 Bokoblin Guts
15 Bokoblin Guts
30 Amber
Áo 5 Bokoblin Horn 8 Bokoblin Horn
5 Bokoblin Fang
10 Bokoblin Fang
5 Bokoblin Guts
15 Bokoblin Guts
30 Amber
Quần 5 Bokoblin Horn 8 Bokoblin Horn
5 Bokoblin Fang
10 Bokoblin Fang
5 Bokoblin Guts
15 Bokoblin Guts
30 Amber
Bộ Time
BotW_Cap_of_Time_Icon
3 Amber
1 Star Fragment
5 Amber
1 Star Fragment
15 Amber
1 Star Fragment
30 Amber
1 Star Fragment
Áo 3 Amber
1 Star Fragment
5 Amber
1 Star Fragment
15 Amber
1 Star Fragment
30 Amber
1 Star Fragment
Quần 3 Amber
1 Star Fragment
5 Amber
1 Star Fragment
15 Amber
1 Star Fragment
30 Amber
1 Star Fragment
Bộ Twilight
BotW_Cap_of_Twilight_Icon
1 Topaz
1 Star Fragment
3 Topaz
1 Star Fragment
5 Topaz
1 Star Fragment
10 Topaz
1 Star Fragment
Áo 1 Topaz
1 Star Fragment
3 Topaz
1 Star Fragment
5 Topaz
1 Star Fragment
10 Topaz
1 Star Fragment
Quần 1 Topaz
1 Star Fragment
3 Topaz
1 Star Fragment
5 Topaz
1 Star Fragment
10 Topaz
1 Star Fragment
Bộ Wild
BotW_Cap_of_the_Wild_Icon
10 Acorn
2 Farosh’s Scale
5 Courser Bee Honey
2 Farosh’s Claw
5 Energetic Rhino Beetle
2 Farosh’s Fang
1 Star Fragment
2 Farosh’s Horn
Áo 10 Acorn
2 Naydra’s Scale
5 Courser Bee Honey
2 Naydra’s Claw
5 Energetic Rhino Beetle
2 Naydra’s Fang
1 Star Fragment
2 Naydra’s Horn
Quần 10 Acorn
2 Dinraal’s Scale
5 Courser Bee Honey
2 Dinraal’s Claw
5 Energetic Rhino Beetle
2 Dinraal’s Fang
1 Star Fragment
2 Dinraal’s Horn
Bộ Ancient
BotW_Ancient_Helm_Icon
5 Ancient Screw
5 Ancient Spring
15 Ancient Spring
10 Ancient Gear
15 Ancient Shaft
5 Ancient Core
1 Star Fragment
2 Giant Ancient Core
Áo 5 Ancient Screw
5 Ancient Spring
15 Ancient Spring
10 Ancient Gear
15 Ancient Shaft
5 Ancient Core
1 Star Fragment
2 Giant Ancient Core
Quần 5 Ancient Screw
5 Ancient Spring
15 Ancient Spring
10 Ancient Gear
15 Ancient Shaft
5 Ancient Core
1 Star Fragment
2 Giant Ancient Core

Bộ Sky

1 Sapphire
1 Star Fragment
3 Sapphire
2 Star Fragment
5 Sapphire
3 Star Fragment
10 Sapphire
4 Star Fragment
Áo 1 Sapphire
1 Star Fragment
3 Sapphire
2 Star Fragment
5 Sapphire
3 Star Fragment
10 Sapphire
4 Star Fragment
Quần 1 Sapphire
1 Star Fragment
3 Sapphire
2 Star Fragment
5 Sapphire
3 Star Fragment
10 Sapphire
4 Star Fragment
Bộ Desert Voe
BotW_Desert_Voe_Headband_Icon 1
3 White Chuchu Jelly 5 White Chuchu Jelly
3 Ice Keese Wing
8 Ice Keese Wing
3 Icy Lizalfos Tail
10 Icy Lizalfos Tail
5 Sapphire
Áo 3 White Chuchu Jelly 5 White Chuchu Jelly
3 Ice Keese Wing
8 Ice Keese Wing
3 Icy Lizalfos Tail
10 Icy Lizalfos Tail
5 Sapphire
Quần 3 White Chuchu Jelly 5 White Chuchu Jelly
3 Ice Keese Wing
8 Ice Keese Wing
3 Icy Lizalfos Tail
10 Icy Lizalfos Tail
5 Sapphire
Bộ Fierce Deity
5 Hinox Toenail
1 Dinraal’s Scale
5 Hinox Tooth
1 Dinraal’s Claw
5 Hinox Guts
1 Shard of Dinraal’s Fang
5 Lynel Guts
1 Shard of Dinraal’s Horn
Áo 5 Hinox Toenail
1 Naydra’s Scale
5 Hinox Tooth
1 Naydra’s Claw
5 Hinox Guts
1 Shard of Naydra’s Fang
5 Lynel Guts
1 Shard of Naydra’s Horn
Quần 5 Hinox Toenail
1 Farosh’s Scale
5 Hinox Tooth
1 Farosh’s Claw
5 Hinox Guts
1 Shard of Farosh’s Fang
5 Lynel Guts
1 Shard of Farosh’s Horn
Bộ Flamebreaker
BotW_Flamebreaker_Helm_Icon 1
1 Fireproof Lizard
2 Moblin Horn
3 Fireproof Lizard
4 Moblin Fang
3 Smotherwing Butterfly
3 Moblin Guts
5 Smotherwing Butterfly
2 Hinox Guts
Áo 1 Fireproof Lizard
2 Moblin Horn
3 Fireproof Lizard
4 Moblin Fang
3 Smotherwing Butterfly
3 Moblin Guts
5 Smotherwing Butterfly
2 Hinox Guts
Quần 1 Fireproof Lizard
2 Moblin Horn
3 Fireproof Lizard
4 Moblin Fang
3 Smotherwing Butterfly
3 Moblin Guts
5 Smotherwing Butterfly
2 Hinox Guts
Bộ Barbarian
BotW_Barbarian_Helm_Icon 1
3 Lynel Horn 5 Lynel Horn
3 Lynel Hoof
8 Lynel Hoof
1 Lynel Guts
2 Lynel Guts
1 Shard of Dinraal’s Horn
Áo 3 Lynel Horn 5 Lynel Horn
3 Lynel Hoof
8 Lynel Hoof
1 Lynel Guts
2 Lynel Guts
1 Shard of Farosh’s Horn
Quần 3 Lynel Horn 5 Lynel Horn
3 Lynel Hoof
8 Lynel Hoof
1 Lynel Guts
2 Lynel Guts
1 Shard of Naydra’s Horn
Bộ Climbing
BotW_Climbers_Bandanna_Icon 1
3 Keese Wing
3 Rushroom
5 Electric Keese Wing
5 Hightail Lizard
5 Ice Keese Wing
10 Hot-Footed Frog
5 Fire Keese Wing
15 Swift Violet
Áo 3 Keese Wing
3 Rushroom
5 Electric Keese Wing
5 Hightail Lizard
5 Ice Keese Wing
10 Hot-Footed Frog
5 Fire Keese Wing
15 Swift Violet
Quần 3 Keese Wing
3 Rushroom
5 Electric Keese Wing
5 Hightail Lizard
5 Ice Keese Wing
10 Hot-Footed Frog
5 Fire Keese Wing
15 Swift Violet
Bộ Dark
Áo
Quần
Bộ Gerudo
Áo
Quần
Bộ Salvager
Áo
Quần
Bộ Tingle
Áo
Quần
Bộ Phantom
Áo
Quần
Bộ Phantom Ganon
Áo
Quần
Amber Earrings 3 Amber
3 Flint
10 Amber
3 Flint
20 Amber
3 Flint
30 Amber
3 Flint
Topaz Earrings 2 Topaz
3 Flint
4 Topaz
3 Flint
6 Topaz
1 Star Fragment
10 Topaz
1 Star Fragment
Opal Earrings 3 Opal
3 Flint
8 Opal
3 Flint
16 Opal
3 Flint
20 Opal
3 Flint
Diamond Circlet 2 Diamond
3 Flint
4 Diamond
3 Flint
6 Diamond
1 Star Fragment
10 Diamond
1 Star Fragment
Ruby Circlet 2 Ruby
3 Flint
4 Ruby
3 Flint
6 Ruby
1 Star Fragment
10 Ruby
1 Star Fragment
Sapphire Circlet 2 Sapphire
3 Flint
4 Sapphire
3 Flint
6 Sapphire
1 Star Fragment
10 Sapphire
1 Star Fragment
Sheik’s Mask 1 Silent Princess
1 Star Fragment
2 Silent Princess
2 Star Fragment
3 Silent Princess
3 Star Fragment
4 Silent Princess
4 Star Fragment
Bokoblin Mask
Moblin Mask
Lizalfos Mask
Lynel Mask
Thunder Helm
Sheik’s Mask 1 Silent Princess
1 Star Fragment
2 Silent Princess
2 Star Fragment
3 Silent Princess
3 Star Fragment
4 Silent Princess
4 Star Fragment
Korok Mask
Majora’s Mask
Midna’s Helmet
Vah Naboris Divine Helm 5 Ancient Screw
5 Ancient Spring
15 Ancient Spring
10 Ancient Gear
15 Ancient Shaft
5 Ancient Core
1 Star Fragment
2 Giant Ancient Core
Vah Rudania Divine Helm 5 Ancient Screw
5 Ancient Spring
15 Ancient Spring
10 Ancient Gear
15 Ancient Shaft
5 Ancient Core
1 Star Fragment
2 Giant Ancient Core
Vah Medoh Divine Helm 5 Ancient Screw
5 Ancient Spring
15 Ancient Spring
10 Ancient Gear
15 Ancient Shaft
5 Ancient Core
1 Star Fragment
2 Giant Ancient Core
Vah Ruta Divine Helm 5 Ancient Screw
5 Ancient Spring
15 Ancient Spring
10 Ancient Gear
15 Ancient Shaft
5 Ancient Core
1 Star Fragment
2 Giant Ancient Core
Áo
Old Shirt
Warm Doublet
Champion’s Tunic 3 Silent Princess 3 Silent Princess
2 Shard of Farosh’s Horn
3 Silent Princess
2 Shard of Naydra’s Horn
3 Silent Princess
2 Shard of Dinraal’s Horn
Quần và Giày
Well-worn Trousers
Sand Boots 5 Molduga Fin
10 Hightail Lizard
10 Molduga Fin
10 Swift Carrot
3 Molduga Guts
15 Rushroom
5 Molduga Guts
15 Swift Violet
Snow Boots 5 Octorok Tentacle
10 Hightail Lizard
5 Octo Balloon
10 Swift Carrot
5 Octorok Eyeball
15 Rushroom
2 Naydra’s Scale
15 Swift Violet
Mình là Phú Nguyễn. Mình có niềm đam mê với game từ nhỏ và cũng đã được trải nghiệm các hệ máy từ 4 nút, sega, gba, đĩa cứng, đĩa mềm cho đến ps1, ps2,.... Blog này là nơi để mình chia sẻ các kiến thức chủ yếu là về game, các mẹo, hướng dẫn hoàn chỉnh, unlock tất cả nhân vật,... Mong các bạn sẽ thích và ủng hộ ^^

HÃY CHIA SẺ SUY NGHĨ CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT?! (Bình luận của bạn sẽ hiển thị sau khi được quản trị viên phê duyệt)

Nhập bình luận của bạn
Nhập tên của bạn