Megaphone

Megaphone là vũ khí chính của Cait Sith. Các loại vũ khí dưới đây được liệt kê theo thứ tự xuất hiện trong trò chơi.

1. Yellow M-phone

Yellow M-phone

Chỉ số:
Attack: +36
Attack %: +100
Magic: +9

Số khe Materia:  

Tăng trưởng Materia: Bình thường

Nơi tìm thấy:

  • Được trang bị ban đầu cho:
    Cait Sith
  • Mua từ:
    Junon

2. Green M-phone

Green M-phone

Chỉ số:
Attack: +41
Attack %: +100
Magic: +9

Số khe Materia:  

Tăng trưởng Materia: Bình thường

Nơi tìm thấy:

3. Blue M-phone

Blue M-phone

Chỉ số:

Attack: +48
Attack %: +100
Magic: +10

Số khe Materia:  

Tăng trưởng Materia: Bình thường

Nơi tìm thấy:

4. Red M-phone

Red M-phone

Chỉ số:
Attack: +60
Attack %: +100
Magic: +15

Số khe Materia:  

Tăng trưởng Materia: Bình thường

Nơi tìm thấy:

5. Crystal M-phone

Crystal M-phone

Chỉ số:
Attack: +74
Attack %: +100
Magic: +20

Số khe Materia:  

Tăng trưởng Materia: Bình thường

Nơi tìm thấy:

6. White M-phone

White M-phone

Chỉ số:
Attack: +35
Attack %: +102
Magic: +8

Số khe Materia:

Tăng trưởng Materia: Gấp đôi

Nơi tìm thấy:

7. Black M-phone

Black M-phone

Chỉ số:
Attack: +31
Attack %: +104
Magic: +10

Số khe Materia:

Tăng trưởng Materia: Gấp đôi

Nơi tìm thấy:

8. Silver M-phone

Silver M-phone

Chỉ số:
Attack: +28
Attack %: +106
Magic: +14

Số khe Materia:

Tăng trưởng Materia: Bình thường

Nơi tìm thấy:

9. Trumpet Shell

Trumpet Shell

Chỉ số:
Attack: +68
Attack %: +118
Magic: +2

Số khe Materia: Không

Tăng trưởng Materia: Không

Nơi tìm thấy:

10. Gold M-phone

Gold M-phone

Chỉ số:
Attack: +58
Attack %: +103
Magic: +28

Số khe Materia:  

Tăng trưởng Materia: Bình thường

Nơi tìm thấy:

11. Battle Trumpet

Battle Trumpet

Chỉ số:
Attack: +95
Attack %: +95

Số khe Materia:  

Tăng trưởng Materia: Không

Nơi tìm thấy:

12. Starlight Phone

Starlight Phone

Chỉ số:
Attack: +88
Attack %: +102
Magic: +31
Vitality: +30

Số khe Materia:  

Tăng trưởng Materia: Bình thường

Nơi tìm thấy:

  • Từ rương kho báu:
    Midgar (lần thứ hai)

13. HP Shout

HP Shout

Mô tả: Đây là Ultimate Weapon của Cait Sith. Không có cách nào để quay lại nhặt nó nếu bạn bỏ lỡ khi bạn đến Tòa nhà Shinra lần thứ hai. Cait Sith càng đầy HP thì vũ khí này càng gây nhiều sát thương, vì vậy hãy giữ cho HP của anh ta luôn ở mức cao.

Chỉ số:
Attack: +95
Attack %: +110
Magic: +44

Số khe Materia:  

Tăng trưởng Materia: Không

Nơi tìm thấy:

Mình là Phú Nguyễn. Mình có niềm đam mê với game từ nhỏ và cũng đã được trải nghiệm các hệ máy từ 4 nút, sega, gba, đĩa cứng, đĩa mềm cho đến ps1, ps2,.... Blog này là nơi để mình chia sẻ các kiến thức chủ yếu là về game, các mẹo, hướng dẫn hoàn chỉnh, unlock tất cả nhân vật,... Mong các bạn sẽ thích và ủng hộ ^^

HÃY CHIA SẺ SUY NGHĨ CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT?! (Bình luận của bạn sẽ hiển thị sau khi được quản trị viên phê duyệt)

Nhập bình luận của bạn
Nhập tên của bạn