Gun

Gun là vũ khí chính của Vincent Valentine. Các loại vũ khí dưới đây được liệt kê theo thứ tự xuất hiện trong trò chơi.

1. Quicksilver

Quicksilver

Mô tả: Vũ khí tầm xa

Chỉ số:
Attack: +36
Attack %: +110
Magic: +10

Số khe Materia:  

Tăng trưởng Materia: Bình thường

Nơi tìm thấy:

  • Được trang bị ban đầu cho:
    Vincent
  • Mua từ:
    Junon

2. Shotgun

Shotgun

Mô tả: Vũ khí tầm xa

Chỉ số:
Attack: +48
Attack %: +112
Magic: +12

Số khe Materia:  

Tăng trưởng Materia: Bình thường

Nơi tìm thấy:

3. Shortbarrel

Shortbarrel

Mô tả: Vũ khí tầm xa

Chỉ số:
Attack: +51
Attack %: +118
Magic: +14

Số khe Materia:  

Tăng trưởng Materia: Bình thường

Nơi tìm thấy:

4. Lariat

Lariat

Mô tả: Vũ khí tầm xa

Chỉ số:
Attack: +64
Attack %: +120
Magic: +16

Số khe Materia:  

Tăng trưởng Materia: Bình thường

Nơi tìm thấy:

5. Winchester

Winchester

Mô tả: Vũ khí tầm xa

Chỉ số:
Attack: +73
Attack %: +120
Magic: +18

Số khe Materia:  

Tăng trưởng Materia: Bình thường

Nơi tìm thấy:

6. Peacemaker

Peacemaker

Mô tả: Vũ khí tầm xa

Chỉ số:
Attack: +38
Attack %: +118
Magic: +8

Số khe Materia:  

Tăng trưởng Materia: Gấp đôi

Nơi tìm thấy:

7. Buntline

Buntline

Mô tả: Vũ khí tầm xa

Chỉ số:
Attack: +48
Attack %: +124
Magic: +18

Số khe Materia:  

Tăng trưởng Materia: Gấp đôi

Nơi tìm thấy:

8. Long Barrel R

Long Barrel R

Mô tả: Vũ khí tầm xa

Chỉ số:
Attack: +66
Attack %: +255 (Không thể xảy)
Magic: +14

Số khe Materia:  

Tăng trưởng Materia: Bình thường

Nơi tìm thấy:

9. Silver Rifle

Silver Rifle

Mô tả: Vũ khí tầm xa

Chỉ số:
Attack: +62
Attack %: +120

Số khe Materia: Không

Tăng trưởng Materia: Không

Nơi tìm thấy:

10. Sniper CR

Sniper CR

Mô tả: Vũ khí tầm xa

Chỉ số:
Attack: +42
Attack %: +255 (Không thể xảy)
Magic: +7

Số khe Materia:  

Tăng trưởng Materia: Bình thường

Nơi tìm thấy:

11. Supershot ST

Supershot ST

Mô tả: Vũ khí tầm xa

Chỉ số:
Attack: +97
Attack %: +120
Magic: +52

Số khe Materia:  

Tăng trưởng Materia: Không

Nơi tìm thấy:

12. Outsider

Outsider

Mô tả: Vũ khí tầm xa

Chỉ số:
Attack: +80
Attack %: +120
Magic: +48

Số khe Materia:  

Tăng trưởng Materia: Bình thường

Nơi tìm thấy:

13. Death Penalty

Death Penalty

Mô tả: Vũ khí tầm xa

Chỉ số:
Attack: +99
Attack %: +115
Magic: +34

Số khe Materia:  

Tăng trưởng Materia: Không

Nơi tìm thấy:

Mình là Phú Nguyễn. Mình có niềm đam mê với game từ nhỏ và cũng đã được trải nghiệm các hệ máy từ 4 nút, sega, gba, đĩa cứng, đĩa mềm cho đến ps1, ps2,.... Blog này là nơi để mình chia sẻ các kiến thức chủ yếu là về game, các mẹo, hướng dẫn hoàn chỉnh, unlock tất cả nhân vật,... Mong các bạn sẽ thích và ủng hộ ^^

HÃY CHIA SẺ SUY NGHĨ CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT?! (Bình luận của bạn sẽ hiển thị sau khi được quản trị viên phê duyệt)

Nhập bình luận của bạn
Nhập tên của bạn