Glove

Glove (hoặc Knuckle) là vũ khí chính của Tifa Lockhart. Các loại vũ khí dưới đây được liệt kê theo thứ tự xuất hiện trong trò chơi.

1. Leather Glove

Leather Glove

Chỉ số:
Attack: +13
Attack %: 99

Số khe Materia:  

Tăng trưởng Materia: Bình thường

Nơi tìm thấy:

  • Được trang bị ban đầu cho:
    Tifa

2. Metal Knuckle

Metal Knuckle

Chỉ số:
Attack: +18
Attack %: +102
Magic: +1

Số khe Materia:  

Tăng trưởng Materia: Bình thường

Nơi tìm thấy:

3. Mythril Claw

Mythril Claw

Chỉ số:
Attack: +24
Attack %: +106
Magic: +3

Số khe Materia:  

Tăng trưởng Materia: Bình thường

Nơi tìm thấy:

4. Grand Glove

Grand Glove

Chỉ số:
Attack: +31
Attack %: +110
Magic: +6

Số khe Materia:  

Tăng trưởng Materia: Bình thường

Nơi tìm thấy:

5. Tiger Fang

Tiger Fang

Chỉ số:
Attack: +38
Attack %: +110
Magic: +8

Số khe Materia:  

Tăng trưởng Materia: Bình thường

Nơi tìm thấy:

6. Diamond Knuckle

Diamond Knuckle

Chỉ số:
Attack: +51
Attack %: +112
Magic: +10

Số khe Materia:  

Tăng trưởng Materia: Bình thường

Nơi tìm thấy:

7. Dragon Claw

Dragon Claw

Chỉ số:
Attack: +62
Attack %: +114
Magic: +13

Số khe Materia:  

Tăng trưởng Materia: Bình thường

Nơi tìm thấy:

8. Crystal Glove

Crystal Glove

Chỉ số:
Attack: +75
Attack %: +115
Magic: +16

Số khe Materia:  

Tăng trưởng Materia: Bình thường

Nơi tìm thấy:

9. Motor Drive

Motor Drive

Chỉ số:
Attack: +27
Attack %: +106
Magic: +6

Số khe Materia:  

Tăng trưởng Materia: Gấp đôi

Nơi tìm thấy:

10. Platinum Fist

Platinum Fist

Chỉ số:
Attack: +30
Attack %: +108
Magic: +7

Số khe Materia:

Tăng trưởng Materia: Gấp đôi

Nơi tìm thấy:

11. Kaiser Knuckle

Kaiser Knuckle

Chỉ số:
Attack: +44
Attack %: +110
Magic: +13

Số khe Materia:  

Tăng trưởng Materia: Bình thường

Nơi tìm thấy:

12. Work Glove

Work Glove

Chỉ số:
Attack: +68
Attack %: +114

Số khe Materia: Không

Tăng trưởng Materia: Không

Nơi tìm thấy:

13. Powersoul

Powersoul

Mô tả: Tăng sức mạnh khi [gần chết].

Ghi chú: Sức mạnh của vũ khí này tăng gấp đôi khi Tifa thấp máu. Nó cũng tăng gấp bốn lần nếu cô ấy ở trong trạng thái “Death Sentence” (bạn có thể kích hoạt trạng thái này bằng cách trang bị cho cô ấy Curse Ring).

Chỉ số:
Attack: +28
Attack %: +106
Magic: +7

Số khe Materia:

Tăng trưởng Materia: Gấp đôi

Nơi tìm thấy:

14. Master Fist

Master Fist

Mô tả: Tăng sức mạnh khi điều kiện thay đổi.

Ghi chú: Vũ khí này gây sát thương gấp đôi nếu Tifa dính hiệu ứng trạng thái “HP Critical”, “Poison”, “Sadness”, “Silence”, “Slow” hoặc “Darkness”. Gấp ba lần nếu cô ấy dính hiệu ứng trạng thái “Death Sentence” và “Slow-numb”. Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng trạng thái “Death Sentence” bằng cách trang bị cho cô ấy Curse Ring.

Chỉ số:
Attack: +38
Attack %: +108

Số khe Materia:

Tăng trưởng Materia: Bình thường

Nơi tìm thấy:

15. God’s Hand

God’s Hand

Chỉ số:
Attack: +86
Attack %: +255 (không thể đánh xảy)
Magic: +34

Số khe Materia:  

Tăng trưởng Materia: Bình thường

Nơi tìm thấy:

16. Premium Heart

Premium Heart

Ghi chú: Đây là Ultimate Weapon của Tifa. Sát thương của nó dựa trên mức đầy của thanh Limit Break (sát thương cao hơn nếu cô ấy sắp có Limit Break), điều này khiến vũ khí này trở nên khó dùng.

Chỉ số:
Attack: +99
Attack %: +112
Magic: +32

Số khe Materia:  

Tăng trưởng Materia: Không

Nơi tìm thấy:

Mình là Phú Nguyễn. Mình có niềm đam mê với game từ nhỏ và cũng đã được trải nghiệm các hệ máy từ 4 nút, sega, gba, đĩa cứng, đĩa mềm cho đến ps1, ps2,.... Blog này là nơi để mình chia sẻ các kiến thức chủ yếu là về game, các mẹo, hướng dẫn hoàn chỉnh, unlock tất cả nhân vật,... Mong các bạn sẽ thích và ủng hộ ^^

HÃY CHIA SẺ SUY NGHĨ CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT?! (Bình luận của bạn sẽ hiển thị sau khi được quản trị viên phê duyệt)

Nhập bình luận của bạn
Nhập tên của bạn