Gun Arm

Gun Arm (hoặc Gun-arm) là vũ khí chính của Barret Wallace. Các loại vũ khí dưới đây được liệt kê theo thứ tự xuất hiện trong trò chơi.

1. Gatling Gun

Gatling Gun

Mô tả: Trang bị ban đầu. Đây là vũ khí tầm xa

Chỉ số:
Attack: +14
Attack %: +97

Số khe Materia:  

Tăng trưởng Materia: Bình thường

Nơi tìm thấy:

  • Được trang bị ban đầu cho:
    Barret

2. Assault Gun

Assault Gun

Mô tả: Vũ khí tầm xa

Chỉ số:
Attack: +17
Attack %: +98
Magic: +1

Số khe Materia:  

Tăng trưởng Materia: Bình thường

Nơi tìm thấy:

3. Cannon Ball

Cannon Ball

Mô tả: Vũ khí cận chiến

Chỉ số:
Attack: +23
Attack %: +98
Magic: +2

Số khe Materia:  

Tăng trưởng Materia: Bình thường

Nơi tìm thấy:

4. Atomic Scissors

Atomic Scissors

Mô tả: Vũ khí cận chiến

Chỉ số:
Attack: +32
Attack %: +99
Magic: +4

Số khe Materia:  

Tăng trưởng Materia: Bình thường

Nơi tìm thấy:

5. Heavy Vulcan

Heavy Vulcan

Mô tả: Vũ khí tầm xa

Chỉ số:
Attack: +39
Attack %: +100
Magic: 8

Số khe Materia:  

Tăng trưởng Materia: Bình thường

Nơi tìm thấy:

6. Chainsaw

Chainsaw

Mô tả: Vũ khí cận chiến

Chỉ số:
Attack: +52
Attack %: +100
Magic: +10

Số khe Materia:  

Tăng trưởng Materia: Bình thường

Nơi tìm thấy:

7. Microlaser

Microlaser

Mô tả: Vũ khí tầm xa

Chỉ số:
Attack: +63
Attack %: +101
Magic: +13

Số khe Materia:  

Tăng trưởng Materia: Bình thường

Nơi tìm thấy:

8. A·M Cannon

A·M Cannon

Mô tả: Vũ khí tầm xa

Chỉ số:
Attack: +77
Attack %: +103
Magic: +16

Số khe Materia:  

Tăng trưởng Materia: Bình thường

Nơi tìm thấy:

9. W Machine Gun

W Machine Gun

Mô tả: Vũ khí tầm xa

Chỉ số:
Attack: +30
Attack %: +100
Magic: +3

Số khe Materia:

Tăng trưởng Materia: Gấp đôi

Nơi tìm thấy:

10. Drill Arm

Drill Arm

Mô tả: Vũ khí cận chiến

Chỉ số:
Attack: +37
Attack %: +97

Số khe Materia:  

Tăng trưởng Materia: Gấp đôi

Nơi tìm thấy:

11. Solid Bazooka

Solid Bazooka

Mô tả: Vũ khí tầm xa

Chỉ số:
Attack: +61
Attack %: +100
Magic: +15

Số khe Materia:  

Tăng trưởng Materia: Bình thường

Nơi tìm thấy:

12. Rocket Punch

Rocket Punch

Mô tả: Vũ khí cận chiến

Chỉ số:
Attack: +62
Attack %: +110

Số khe Materia: Không

Tăng trưởng Materia: Không

Nơi tìm thấy:

13. Enemy Launcher

Enemy Launcher

Mô tả: Vũ khí tầm xa

Chỉ số:
Attack: +35
Attack %: +100
Magic: +7

Số khe Materia:  

Tăng trưởng Materia: Bình thường

Nơi tìm thấy:

14. Pile Banger

Pile Banger

Mô tả: Vũ khí tầm xa (mặc dù trông giống như tầm ngắn).

Chỉ số:
Attack: +90
Attack %: +80

Số khe Materia:  

Tăng trưởng Materia: Bình thường

Nơi tìm thấy:

15. Max Ray

Max Ray

Mô tả: Vũ khí tầm xa

Chỉ số:
Attack: +97
Attack %: +98
Magic: +30

Số khe Materia:  

Tăng trưởng Materia: Bình thường

Nơi tìm thấy:

16. Missing Score

Missing Score

Mô tả: Vũ khí tầm xa

Ghi chú: Đây là Ultimate Weapon của Barret. Sát thương của nó dựa trên lượng AP trên Materia mà bạn gắn vào vũ khí, vì vậy hãy trang bị các Materia có cấp cao.

Chỉ số:
Attack: +98
Attack %: +108
Magic: +49

Số khe Materia:  

Tăng trưởng Materia: Không

Nơi tìm thấy:

Mình là Phú Nguyễn. Mình có niềm đam mê với game từ nhỏ và cũng đã được trải nghiệm các hệ máy từ 4 nút, sega, gba, đĩa cứng, đĩa mềm cho đến ps1, ps2,.... Blog này là nơi để mình chia sẻ các kiến thức chủ yếu là về game, các mẹo, hướng dẫn hoàn chỉnh, unlock tất cả nhân vật,... Mong các bạn sẽ thích và ủng hộ ^^

HÃY CHIA SẺ SUY NGHĨ CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT?! (Bình luận của bạn sẽ hiển thị sau khi được quản trị viên phê duyệt)

Nhập bình luận của bạn
Nhập tên của bạn