Spear

Spear (hoặc Pole) là vũ khí chính của Cid Highwind. Các loại vũ khí dưới đây được liệt kê theo thứ tự xuất hiện trong trò chơi.

1. Spear

Spear

Chỉ số:
Attack: +44
Attack %: +97
Magic: +8

Số khe Materia:  

Tăng trưởng Materia: Bình thường

Nơi tìm thấy:

  • Được trang bị ban đầu cho:
    Cid
  • Mua từ:
    Junon

2. Slash Lance

Slash Lance

Chỉ số:
Attack: +56
Attack %: +98
Magic: +10

Số khe Materia:  

Tăng trưởng Materia: Bình thường

Nơi tìm thấy:

3. Trident

Trident

Chỉ số:
Attack: +60
Attack %: +105
Magic: +12

Số khe Materia:

Tăng trưởng Materia: Bình thường

Nơi tìm thấy:

4. Mast Ax

Mast Ax

Chỉ số:
Attack: +64
Attack %: +99
Magic: +15

Số khe Materia:  

Tăng trưởng Materia: Bình thường

Nơi tìm thấy:

5. Partisan

Partisan

Chỉ số:
Attack: +78
Attack %: +100
Magic: +17

Số khe Materia:  

Tăng trưởng Materia: Bình thường

Nơi tìm thấy:

6. Viper Halberd

Viper Halberd

Chỉ số:
Attack: +62
Attack %: +104
Magic: +12

Số khe Materia:

Tăng trưởng Materia: Gấp đôi

Nơi tìm thấy:

7. Javelin

Javelin

Chỉ số:
Attack: +62
Attack %: +104
Magic: +12

Số khe Materia:  

Tăng trưởng Materia: Gấp đôi

Nơi tìm thấy:

8. Grow Lance

Grow Lance

Chỉ số:
Attack: +78
Attack %: +102
Magic: +31

Số khe Materia:  

Tăng trưởng Materia: Bình thường

Nơi tìm thấy:

9. Mop

Mop

Chỉ số:
Attack: +68
Attack %: +100
Magic: +7

Số khe Materia: Không

Tăng trưởng Materia: Không

Nơi tìm thấy:

10. Dragoon Lance

Dragoon Lance

Chỉ số:
Attack: +66
Attack %: +100
Magic: +7

Số khe Materia:

Tăng trưởng Materia: Bình thường

Nơi tìm thấy:

11. Scimitar

Scimitar

Chỉ số:
Attack: +86
Attack %: +102
Magic: +20

Số khe Materia:  

Tăng trưởng Materia: Gấp ba

Nơi tìm thấy:

12. Flayer

Flayer

Chỉ số:
Attack: +100
Attack %: +100
Magic: +20

Số khe Materia:

Tăng trưởng Materia: Bình thường

Nơi tìm thấy:

13. Spirit Lance

Spirit Lance

Chỉ số:
Attack: +92
Attack %: +112
Magic: +43

Số khe Materia:  

Tăng trưởng Materia: Bình thường

Nơi tìm thấy:

14. Venus Gospel

Venus Gospel

Mô tả: Đây là Ultimate Weapon của Cid. Vũ khí này gây sát thương nhiều hơn tùy vào mức độ đầy của thanh MP. Cid càng có nhiều MP thì càng gây ra nhiều sát thương, vì vậy hãy giữ MP của anh ta ở mức cao.

Chỉ số:
Attack: +97
Attack %: +103
Magic: +42

Số khe Materia:  

Tăng trưởng Materia: Không

Nơi tìm thấy:

Mình là Phú Nguyễn. Mình có niềm đam mê với game từ nhỏ và cũng đã được trải nghiệm các hệ máy từ 4 nút, sega, gba, đĩa cứng, đĩa mềm cho đến ps1, ps2,.... Blog này là nơi để mình chia sẻ các kiến thức chủ yếu là về game, các mẹo, hướng dẫn hoàn chỉnh, unlock tất cả nhân vật,... Mong các bạn sẽ thích và ủng hộ ^^

HÃY CHIA SẺ SUY NGHĨ CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT?! (Bình luận của bạn sẽ hiển thị sau khi được quản trị viên phê duyệt)

Nhập bình luận của bạn
Nhập tên của bạn